Publicerad 19 maj 2019 kl. 22:06

Vi har en ointresserad näringsminister

Våra politiker lever i sin egen värld!

Det är en av före detta försäkringsdirektören Johan Dahlmans slängar i lördagens tidning. Hans slutsats kommer efter ha räknat upp ett antal mindre lyckade exempel inom dagens åländska näringsliv.

Jag kan för Centerns del intyga att vi till fullo delar frustrationen över hur sittande landskapsregering misskött näringspolitiken under snart fyra år. Ett antal företagsledare konstaterade för en tid sedan att det finns ingen näringspolitik att tala om.

Orsaken är, som Dahlman själv påpekar, att regeringen Sjögren (Lib) ägnat sina krafter åt att förstöra (kommunreformen) och att få till stånd en 538 meter totalt meningslös bro på västra Föglö. Sistnämnda projekt är nu föremål för upphandling trots att Ålandsdelegationen vägrade att falla för politiska påtryckningar och sade nej till extra anslag i detta skede.

En starkt bidragande orsak till avsaknaden av en aktiv näringspolitik är givetvis att Camilla Gunell (S) förefaller helt ointresserad av det som borde vara den tyngsta delen i hennes ministerportfölj.

Det är faktiskt så illa ställt att lagtinget i samband med vårvinterns debatt inte ens fick ett så kallat meddelande om dagens näringspolitik utan enbart ett ”underlag” att utgå från. Så kan det gå då det som är själva grunden för välfärdssamhället görs till en bisak i styrandet.

Harry Jansson

Gruppledare för Centerns lagtingsgrupp

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare