Publicerad 19 maj 2019 kl. 22:06

Vi har en ointresserad näringsminister

Våra politiker lever i sin egen värld!

Det är en av före detta försäkringsdirektören Johan Dahlmans slängar i lördagens tidning. Hans slutsats kommer efter ha räknat upp ett antal mindre lyckade exempel inom dagens åländska näringsliv.

Jag kan för Centerns del intyga att vi till fullo delar frustrationen över hur sittande landskapsregering misskött näringspolitiken under snart fyra år. Ett antal företagsledare konstaterade för en tid sedan att det finns ingen näringspolitik att tala om.

Orsaken är, som Dahlman själv påpekar, att regeringen Sjögren (Lib) ägnat sina krafter åt att förstöra (kommunreformen) och att få till stånd en 538 meter totalt meningslös bro på västra Föglö. Sistnämnda projekt är nu föremål för upphandling trots att Ålandsdelegationen vägrade att falla för politiska påtryckningar och sade nej till extra anslag i detta skede.

En starkt bidragande orsak till avsaknaden av en aktiv näringspolitik är givetvis att Camilla Gunell (S) förefaller helt ointresserad av det som borde vara den tyngsta delen i hennes ministerportfölj.

Det är faktiskt så illa ställt att lagtinget i samband med vårvinterns debatt inte ens fick ett så kallat meddelande om dagens näringspolitik utan enbart ett ”underlag” att utgå från. Så kan det gå då det som är själva grunden för välfärdssamhället görs till en bisak i styrandet.

Harry Jansson

Gruppledare för Centerns lagtingsgrupp

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare