Publicerad 7 juli 2019 kl. 22:00

Vi långlevare är en tillgång

Man får ofta läsa i olika tidningar om den snedvridna befolkningsstrukturen, alltså om på tok för många gamla och för få barn. Till lust och leda läser man om de ekonomiska bekymmer som vi pensionärer orsakar då vi är i behov av hjälp och vård. Allt är sakligt skrivet och vi långlevare förstår bra den svåra problematiken, men ändå fortsätter vi bara att leva och vill också gärna hålla på så länge det går innan den sista resan.

Turligt nog för oss blir också specialsjukvården allt bättre på att hålla liv i oss och ger oss därtill nya,slitstarka kroppsdelar när de gamla givit upp. Varför skulle vi inte nappa på det!

Samhället må trösta sig med att det här trängselproblemet småningom lättar. De som är födda 1946-47-48 och 1949 är redan 70 år eller mera. Just de åren föddes över 100.000 barn i landet, men efter det har siffran långsamt dalat för att nu vara runt 50.000. För att få upp de stackars födelsetalen kunde kommunerna locka med t ex en sommarstugetomt åt alla som fostrar minst fyra barn. Om framgångsrika idrottsmän är värda tomten så är nog storfamiljer det också.

Om vi nu ser på oss envist levande ur en annan synvinkel än den vanliga, ser nuläget absolut ljusare ut än tidningarna vill påskina. Vi långlevare är faktiskt en tillgång för samhället och försvarar väl det utrymme vi tar. Vi sparar nämligen mycket pengar åt arbetsgivarna i form av uteblivna sjukdagar. Vi tar ofta hand om de små när de är sjuka eller konvalescenter så att föräldrarna kan gå och göra sin plikt i samhället.

Bortsett från den ekonomiska nyttan är vi också en resurs på många andra sätt. Via oss får barnen lära sig lite om det enkla livet förr med dess svårigheter och glädjeämnen. Via våra berättelser får de bekanta sig med kära bortgångna och deras tänkesätt. De får lära sig kära lekar som vi sparat i minnets gömmor och ibland får de lära sig olika färdigheter, som att spika, såga och sy. Listan kan vara lång eller kort men framför allt har vi möjlighet att ge de kära små av vår rikligt tillmätta tid. Vi behövs nog alla och trängseln är trots allt inte så värst stor.

Maj-Britt L. Jansson

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare