Publicerad 19 juli 2019 kl. 22:00

Vi måste använda turistglasögonen

Jag är verkligen ingen botaniker. Kan eventuellt skilja en solros från en vitsippa. Dock vet jag vilken stor dragningskraft blommande vägrenar har för dagens turister till fots, på cykel eller i bil.

Turismen är oerhört viktig för Åland och kan bli än mer betydande, bara vi vill. Vi satsar miljonbelopp i marknadsföring och projekt för att locka fler besökare till Åland, men vi glömmer bort det viktigaste och genuina som ofta är gratis och som gör att vi kunde sticka ut i turistbruset mycket mer än vi gör idag.

Alla välbesökta turistdestinationer har skaffat sig ”turistglasögon”. Glasögonen är gratis, och med hjälp av dessa sätter man turistens behov och önskemål i fokus. Det fina är att det som uppskattas av turister även kommer lokalbefolkningen till gagn.

Extra viktigt att det offentliga bär dessa glasögon. Utan glasögonen uppstår ofta en nonchalant inställning, att turister minsann kan nöja sig med det som duger åt alla andra. Med en sådan attityd kan en destination plöja ner åtskilliga miljoner utan att fullt ut lyckas.

I Sverige finns så kallade turistvägar. En brun skylt med vit blomma markerar dessa speciellt vackra vägar. Svenska vägverket rekommenderar att vägrenar slås först i augusti med tanke på att all blomning då ska ha hunnit fröa av sig, samt att man insett vilken betydelse blommande vägrenar har för besöksindustrin. Inte minst på Öland är vägrenarna en turistprodukt. Där anpassas hastigheten i stället för att jämna det vackra och turistiska med marken. Det är ett typexempel på hur använda turistglasögon.

På Åland söker vi med ljus och lykta efter satsningar som kan lyfta vår glesbygd och skärgård. Vi har en turitström som uppskattar det vackra längs vägarna. Detta är gratis och kräver ingen ekonomisk insats för att locka och tillfredsställa besökare. Tyvärr har vi ännu inte skaffat turistglasögon, istället slår vi ner nattvioler, blåklockor och annat fint som blommar för fullt i mitten av juli. Sådant bygger inte Åland som turistdestination eller höjer vår upplevelseprofil och stärker varumärket.

Självklart ska hårt trafikerade vägar ha korta vägrenar. Däremot kan vackra byvägar få blomma, och i stället kanske trafikeras under sommarveckorna med aningen lägre hastighet.

Åland har bokstavligen ett vägval att göra. Att skaffa turistglasögon, eller låta allt rulla på som vanligt och samtidigt grubbla över varför färre och färre turister besöker Åland. Blommande vägrenar eller intetsägande dikeskanter är bara ett exempel. Den stora frågeställningen är om vi innerligt och på riktigt vill vara en turistdestination.

John Holmberg (Lib), lagtingsledamot

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare