Publicerad 19 juli 2019 kl. 22:00

Vi måste använda turistglasögonen

Jag är verkligen ingen botaniker. Kan eventuellt skilja en solros från en vitsippa. Dock vet jag vilken stor dragningskraft blommande vägrenar har för dagens turister till fots, på cykel eller i bil.

Turismen är oerhört viktig för Åland och kan bli än mer betydande, bara vi vill. Vi satsar miljonbelopp i marknadsföring och projekt för att locka fler besökare till Åland, men vi glömmer bort det viktigaste och genuina som ofta är gratis och som gör att vi kunde sticka ut i turistbruset mycket mer än vi gör idag.

Alla välbesökta turistdestinationer har skaffat sig ”turistglasögon”. Glasögonen är gratis, och med hjälp av dessa sätter man turistens behov och önskemål i fokus. Det fina är att det som uppskattas av turister även kommer lokalbefolkningen till gagn.

Extra viktigt att det offentliga bär dessa glasögon. Utan glasögonen uppstår ofta en nonchalant inställning, att turister minsann kan nöja sig med det som duger åt alla andra. Med en sådan attityd kan en destination plöja ner åtskilliga miljoner utan att fullt ut lyckas.

I Sverige finns så kallade turistvägar. En brun skylt med vit blomma markerar dessa speciellt vackra vägar. Svenska vägverket rekommenderar att vägrenar slås först i augusti med tanke på att all blomning då ska ha hunnit fröa av sig, samt att man insett vilken betydelse blommande vägrenar har för besöksindustrin. Inte minst på Öland är vägrenarna en turistprodukt. Där anpassas hastigheten i stället för att jämna det vackra och turistiska med marken. Det är ett typexempel på hur använda turistglasögon.

På Åland söker vi med ljus och lykta efter satsningar som kan lyfta vår glesbygd och skärgård. Vi har en turitström som uppskattar det vackra längs vägarna. Detta är gratis och kräver ingen ekonomisk insats för att locka och tillfredsställa besökare. Tyvärr har vi ännu inte skaffat turistglasögon, istället slår vi ner nattvioler, blåklockor och annat fint som blommar för fullt i mitten av juli. Sådant bygger inte Åland som turistdestination eller höjer vår upplevelseprofil och stärker varumärket.

Självklart ska hårt trafikerade vägar ha korta vägrenar. Däremot kan vackra byvägar få blomma, och i stället kanske trafikeras under sommarveckorna med aningen lägre hastighet.

Åland har bokstavligen ett vägval att göra. Att skaffa turistglasögon, eller låta allt rulla på som vanligt och samtidigt grubbla över varför färre och färre turister besöker Åland. Blommande vägrenar eller intetsägande dikeskanter är bara ett exempel. Den stora frågeställningen är om vi innerligt och på riktigt vill vara en turistdestination.

John Holmberg (Lib), lagtingsledamot

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Barn i bild

Fler insändare