Publicerad 24 maj 2020 kl. 22:00

Vi måste vara kreativa och öppna upp Åland

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

Att få i gång turismen på Åland blir ett mandomsprov för vår kreative näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ). I finansutskottet ser vi hur ekonomin sjunker medan regeringen strör helikopterpengar åt kommunerna. Utan det sjudande näringslivet finns snart inte några pengar att dela ut. Regeringen måste ändra sina prioriteringar och visa handlingskraft. Öppna upp Åland nu!

Åland måste testa gränserna när det gäller självstyrelsen och minnas: ”möjlighet att själva ordna sin tillvaro så fritt det överhuvud är möjligt”. Riksregeringen har egna problem och hinner inte granska Åland. Vi kan inte vänta på en revision av självstyrelselagen om två mandatperioder. Vi måste öppna upp Åland på egen hand!

Fotbollen startar i juni med 500 i publiken men MIFK kunde ha två avskilda läktarsektioner; norra och södra med olika servicenivå. 1.000 personer kan se matchen. Alla ryms på ÅU:s matcher – för alltid i våra hjärtan.

Rockoff är hotad – en vattendelare i vår åländska sommar. Kunde Berlin delas, så kan även Rockoff 2020 delas med stängsel utan taggar. Öst-Rock och Väst-Rock med halva scenen var. Kanske även VIP-Rock separat?

Hotellen hade 94 procent lägre beläggning i april 2020 jämfört med 2019. Restaurangerna blöder. Med kreativitet och säkerhet kan vi öppna upp snabbare och minska de ekonomiska skadorna. Kanske med ”pop-up”?

Vi måste se på andra. Då man stiger av åländsk jord så måste man ta på sig en ansiktsmask. I Europa är dessa mer regel än undantag, speciellt i publika utrymmen och i kollektivtrafiken. Maskerna kunde även användas vid större tillställningar på Åland.

Skärgården har vi i våra egna händer. Se till att finländarna tar den vägen. Vi måste utnyttja vår unika arkipelag för hemester och närsemester för finländare. Mindre färjor känns nu säkrare. Färjorna bör vara avgiftsfria för turister i sommar med krav på övernattning för att maximera antalet besökare. Visit Åland fixar marknadsföringen!

Gränshanteringen mot Sverige ligger utanför vår behörighet, men vad händer om EU öppnar alla interna gränser den 15 juni? De finska undantagslagarna gjorde att självstyrelsen sattes på undantag, men hur ser det ut den 15 juni? Återfår vi vår självstyre?

Regeringen Thörnroos borde planera nu och informera snarast om hur Åland öppnar upp och ta beslut i plenum den 15 juni. Testa gränser. Kontrollen får göras senare. Som jag lärde mig i Österbotten: ”Alla andra tänker på sig. Det är bara jag, som tänker på mig.”

Riksregeringen verkar inte veta vad som gäller. Det var tydligast i fallet med den ”stängda gränsen”, som inte var stängd och minister Ohisalo (Gröna) fick förklara hur man öppnar en gräns som aldrig varit stängd. Vi måste själva jobba på att öppna Åland.

Läppstiftsregeringen verkar lida av ett självskadebeteende, som drabbar fröken Finlands enda ben. Politiken är gjord för att passa livet innanför ring tre. Då Åland öppnar till sommaren så ”stänger” Finland.

Då osäkerheten var stor var det bäst att stänga. Nu vet vi mer och måste öppna upp likt resten av Europa. Algarve, i Portugal, kommer att öppna för turister. Grekland och delar av Italien kommer att öppna upp. Åland har sin chans om politikerna vågar stå upp för Åland och vågar vara kreativa.

Stephan Toivonen (ÅLD)

medlem i finans- och näringsutskottet

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Barn i bild

Fler insändare