Publicerad 20 maj 2019 kl. 22:06

Vi stöder Anton Nilsson

Kommentarer (3 st)

Ni kvinnor. är på fel spår,

Ni kvinnor. är på fel spår, Om det går som ni önskar, många röster på Anton, stärker ingen svensk språkigt. för Ålands del. Stark stöd ni säger fäller era planer med ett stärkt Åland i EU. Risken är stor att N Torvalds faller ur och då blir era drömmar att få en medarbetare från Åland i fråga om Anton. Nej satsa på Camilla, då blir det också hennes medarbetare även Ålänsk. Och bevarande av starkt stöd för svenskan i Finland

Ett tillägg. Vad har SFP

Ett tillägg. Vad har SFP gjort för svenskan i Österbotten, Jo SFP majoriteten i Korsnäs, Närpes och Larsmo ända 3 svensk språkiga kommunerna sålde sig för den borgeliga makten för pengar. Till att nu är dom tvåspråkiga, det är SFP politik.

Precis som tidigare har

Precis som tidigare har utlovats ... men den här gången ... ja, HALLELUJA – i kvadrat, liksom! Det vill säga – en dubblerad lovprisning – i största tänkbara tacksamhet för tvenne ömsinta rådgivningar på raken! Ja, säg den som kan – vad i hela friden skulle vi arma stackare ta oss till förutan vår som det verkar nådefullt storsinta beskyddare i österled? Och förresten, som global SDP-ideolog ... ja, där synes ingen ens kunna påminna om hans like!

Som känt ansvarar staden och dess socialnämnd för äldreomsorgen i Mariehamn.

Felaktig information som sprids kallas desinformation. Jag väljer att tro att en lagtingsman, som ska åtnjuta medborgerlig dygd, inte medverkar till sådant.

Riksdagens första egentliga ärende för nya mandatperioden var att behandla förslaget till tilläggsbudget. Till den behandlingen kan, som alltid, olika ändringsförslag göras.

Jag har fått frågan om min inställning till Föglötunneln. Det är ingen hemlighet att jag inte kan vara enig med den sittande regeringen i tunnelfrågan.

Klimatet i sociala medier just nu är skrämmande. Att sprida rykten, dra egna slutsatser och döma någon på förhand är inte okej.

Rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, det vi i dag kallar funktionsrätt, borde 2019 när vi pratar om alla människors lika värde och rättigheter vara en självklarhet.

I dessa valtider svämmar tidningarna över av en massa vallöften och önskemål som troligen aldrig kan förverkligas.

Det råder politisk enighet i att det är stort behov av gång- och cykelväg ut till Järsö. Kanske Ålands mest intensiva cykeltrafikled, åtminstone sommartid.

Valkompassen vilseleder mer än den vägleder. I omvärlden är det en självklarhet för public service att en valkompass både ska visa väljarna vilken kandidat som står närmast dem och vad enskilda kandidater har för uppfattning.

Folket vill ha ett samhälle utan hemligheter som bara vissa politiker och tjänstemän känner till. Exempel: Varför får samhällsägda bolaget Åland Post konkurrerainom långtradartrafik med privata bolag som Transmar bland andra?

Är jag en klimatförnekare? Eller en populist när jag säger att vi måste hålla mått i klimatfrågan? Jag vet inte och jag bryr mig inte heller.

Eftersom vi i lagtinget som bäst håller på att slutföra behandlingen av förslaget till ny grundskolelag, ser jag mig för stunden förhindrad att bemöta Rainer Juslins (Lib) rallarsvingar på insändarplats och på sociala medier.

Tony Salminen (MSÅ) framför konstruktiva tankar kring hur behörighetsutmaningen för lärare med svensk utbildning kan hanteras i förordning. Det finns just nu en gyllene chans att beakta skrivningarna i kommande förordning.

Barn i bild

Fler insändare