Publicerad 20 maj 2019 kl. 22:06

Vi stöder Anton Nilsson

Kommentarer (3 st)

Ni kvinnor. är på fel spår,

Ni kvinnor. är på fel spår, Om det går som ni önskar, många röster på Anton, stärker ingen svensk språkigt. för Ålands del. Stark stöd ni säger fäller era planer med ett stärkt Åland i EU. Risken är stor att N Torvalds faller ur och då blir era drömmar att få en medarbetare från Åland i fråga om Anton. Nej satsa på Camilla, då blir det också hennes medarbetare även Ålänsk. Och bevarande av starkt stöd för svenskan i Finland

Ett tillägg. Vad har SFP

Ett tillägg. Vad har SFP gjort för svenskan i Österbotten, Jo SFP majoriteten i Korsnäs, Närpes och Larsmo ända 3 svensk språkiga kommunerna sålde sig för den borgeliga makten för pengar. Till att nu är dom tvåspråkiga, det är SFP politik.

Precis som tidigare har

Precis som tidigare har utlovats ... men den här gången ... ja, HALLELUJA – i kvadrat, liksom! Det vill säga – en dubblerad lovprisning – i största tänkbara tacksamhet för tvenne ömsinta rådgivningar på raken! Ja, säg den som kan – vad i hela friden skulle vi arma stackare ta oss till förutan vår som det verkar nådefullt storsinta beskyddare i österled? Och förresten, som global SDP-ideolog ... ja, där synes ingen ens kunna påminna om hans like!

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Barn i bild

Fler insändare