Publicerad 8 juli 2019 kl. 22:00

Vi vill bygga upp trovärdigheten igen

Kommentarer (9 st)

Kära syster och bror.

Kära syster och bror. Förtroendetåget har nog redan lämnat stationen. Tyvärr. Förhoppningsvis kommer hela parasitparaden bestående av socialdemokrater med fru kansliministern i spetsen att missa nästa förtroendetåg. Det finns lyckligtvis inte så många avgångar. Säker kan man dock aldrig vara.Ty manipulationskunskaperna är trots allt ganska goda hos Ålands Socialdemokrater. Hjärtliga hälsningar denna regniga dag.

Det som nu bådar gått är att

Det som nu bådar gått är att Ålandstidningen fått en oberoende ledarredaktion som kritiskt granskar alla partier. Tidigare fanns ett klart samband mellan storägare kontra redaktion med hänseende till motståndet mot kortrutten och ett överslag till att framhäva socialisterna i bättre dager. Ett klassiskt exempel på svågerpolitikens oerhörda nackdelar. Det är därför socialisterna är ursinniga och svingar blint, gräddfilen drogs plötsligt och utan förhandling bort. Idag har socialisterna bara en tidning som aktivt stöder dem mot tidigare två och det lär ge utslag i höstens val.

Söndra och härska (latin

Söndra och härska (latin divide et impera) är en politisk grundsats, som innebär att man skall övervinna motståndarna genom att utså split mellan dem och sedan behålla makten. Man bör dela massorna efter skilda intressen för att sedan göra de särskilda parterna undergivna och fogliga. Regeln går ut på att dela upp ett större sammanhang i mindre delar. Därefter kan förhoppningsvis dessa mindre delar behandlas enklare än det större mer komplexa sammanhanget. Varför tänker jag på stadsplaneringen i MHS?

"Vi vill bygga upp

"Vi vill bygga upp trovärdigheten igen" menar man. En bra början vore att hålla sitt förra löfte att alla ålänningar skulle få fri tandvård, Tror de verkligen att man kan bygga upp en ny trovärdighet innan man uppfyllt ovan löste. Glöm det och de förra väljarna glömmer det inte. (s) får nog nu istället räkna med att ej regera under nästa mandatperiod. Att man dessutom med alla krafter och tvångsåtgärder försöker få igenom en kommunsammanslagning utan att ha "folket" med sig gör inte saken bättre.

Enter, berätta vad för gott

Enter, berätta vad för gott har dom borgerliga partierna tillfört för gott åt Ön Åland. Jag bodde 6 år där. Alla partier fick rå skäll om allt. Men (S) får bära hundhuvudet för allt som sker inom politiken på Åland. Ensamt (S) kan inte styra och ställa som dom vill.

Det är inte vilken färg på

Det är inte vilken färg på rocken som avgör ens politiska hemvist utan ord, tanke och handling. Av den anledningen bör man följa det politiska beslutsfattande för att kunna bedöma politikerna. Gör man det kan man även dra slutsatsen att många centerpartister är sossar samt en och annan liberal.

Kanske Åland är ett för litet

Kanske Åland är ett för litet samhälle, för att ha så många partier? Kanske man borde ha bara ett parti att rösta på, och sedan skulle de komma in i lagting och kommun som fick flest röster! Skulle vara intressant att höra debatterna i lagtinget och stadsfullmäktige, skulle alla hylla varandra, eller strida som hittills. ...

Stephan Toivonen (ÅD) skrev i en insändare den 15 augusti: ”Oftast kopplas egen beskattning med att insinuera att vi då kunde ha en avvikande (läs: lägre) skattesatts”.

USAs president Donald Trump har meddelat att han, det vill säga USA, vill köpa Grönland av Danmark. Företrädare för Grönland och Danmark har dock meddelat att det inte blir någon affär, då Grönland inte är till salu.

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling.

Själva definitionen på feltänk är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.

Sofia Enros svar på Stellan Egelands insändare (15 augusti) om hbtq-rörelsen finner jag ytterst anmärkningsvärt.

I dagarna inleds årets rådjursjakt på rådjursbockar (handjur). Detta fick mig att tänka på om och i sådana fall hur landskapets förvaltningsplan gällande rådjur ser ut.

I Ålandstidningen den 13 augusti kan man läsa att polisen har problem med nyrekrytering. Man tappar många som går i pension och får helt enkelt inte tag i nya.

Jag har tidigare fört fram nyttan av att använda de digitala verktygen. Dessa nya verktyg skapar nya resurser och utveckla informationen och berättelserna om Åland.

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Regeringens beslut att ingå ett mångårigt avtal för färjetrafiken på Föglö, som dessutom binder upp kommande regering att genomföra kortuttsprojektet på västra Föglö, är det grövsta exemplet på politisk maktfullkomlighet utan förankring bland ålän

”Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.”

Vid ingången av september får Åland sin första kollektivtrafiklag då lagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster träder ikraft. Jag är personligen mycket glad över att nya avgörande steg kan tas.

Det finns tydligen för många havsörnar och på många håll har man för många skarvar.

Man borde lära havsörnarna att tycka om skarv.

Vinn, vinn.

”KF”

Barn i bild

Fler insändare