Publicerad 8 juli 2019 kl. 22:00

Vi vill bygga upp trovärdigheten igen

Bästa väljare!

Men vad nu! Ska det komma regelrätta valprogram på insändarplats eller vad? Nja, inte riktigt. Men vi socialdemokrater i Mariehamn vill berätta var vi står just nu, och vilka visioner vi har för kommande fyra år i vår stad. Många frågor är inte helt svartvita och har en tydlig dimension av ”å ena och andra sidan”, men visst – nog skiner ideologin igenom och nog spelar det roll vilket parti du lägger din röst på.

För det första vill vi återställa enigheten och trovärdigheten. Har man skakat hand med en socialdemokrat så gäller det, även framöver. Vi har ingen hård partipiska men vi ämnar att än mer prata ihop oss i partiet och enas om en linje i olika frågor. En linje som sen känns igen i nämnder, styrelser och fullmäktige.

Äldreomsorgen. Staden har bra strategidokument och mål. Där slås fast att personalens kunnande och medbestämmande ska värderas högt och att staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Dessutom bör man, med avstamp i Carolina Sandells fina rapport, låta anhöriga och brukare komma till tals när framtidens äldreomsorg formas. En verksamhet som genomsyras av ett stort hjärta, och där fall undantagsvis prövas i rätten för att eventuellt spara pengar. Vi värnar välfärden.

Kollektivtrafik. Hade vi kunnat så skulle vi gärna backa bandet till 2013 då staden hade avgiftsfri busstrafik med tätare trafik på helger och sommaren, faktiskt dubbelt så mycket. Tråkigt nog sjönk påstigningarna med över 80 procent när kollektivtrafiken drogs ner.

Nu har sex år gått och vi vill hellre se framåt, och koppla ihop stadens trafik med landskapets regiontrafik. Denna trafik kan sedan matas och kompletteras med mindre bussar och ”stortaxi”. Gärna med flexibla rutter styrt även via mobilappar. Vi är förvånade och tycker det är tråkigt att man inte tagit fram en plan för eldriven busstrafik, trots att detta fastslagits i budget, men naturligtvis är framtidens busstrafik inte bara smart utan även grön.

Stadsplanering. Det är djupt olyckligt att vi har en situation där hela havet stormar i Mariehamn när det gäller hur vi vill utveckla staden. Arbetet med en ny delgeneralplan och P-norm skedde brett, och i stort samförstånd, fram till hösten 2017. Vi ska alla samsas och bo i vår fantastiska stad, därför krävs ett gediget grundarbete. Man ska utreda och höra alla parter och ta fram en delgeneralplan så alla vet vad som gäller, vilket har gjorts.

Vi hoppas att stridsyxorna kan grävas ner och alla parter sätter sig ner och diskuterar sig fram till en lösning som alla kan godta. Det lyckades partierna och tjänstemännen göra rörande P-normen förra hösten.

Avslutningsvis har vi förstås fler åsikter om dagisavgifter (vi vill helst se en nolltaxa) eller avgiftsfritt dagis, integration, kultur, klimat, skola och annat. Vi behöver upprätthålla en god kontakt med våra grannkommuner, inte minst gällande implenterande av KST och för att få ett välfungerande barnskydd.

Ta gärna kontakt med nån av oss och diskutera dessa frågor. Vi kommer också att återkomma gällande våra vallöften i Mariehamn. Men vi tror att du vet var vi står, när det gäller. För vi är ett parti som håller linjen. Är detta Din linje också?

Tony Wikström (S)

Sara Kemetter (S)

Mariehamns socialdemokraters styrelse

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare