Publicerad 24 januari 2020 kl. 22:00

Vikingförening kan göra nytta

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I Kina byggs ett nytt fartyg, men enligt rykten så har varvet som bygger fartyget ekonomiska problem. Här kan föreningens ekonomiska kompetens komma att behövas, då kinesiska stats- och bankgarantier är svåra att få i användning.

Ska fartyget sättas i trafik under den första halvan av detta decennium kommer det att behövas mycket arbete. Då föreningen ser ut att till stor del bestå av pensionärer och icke arbetande, borde det inte inom denna vara svårt att få volontärer som frivilligt vill åka till varvet och hjälpa till att färdigställa fartyget.

Det talas också om att föryngra Viking. Ett sådant behov finns. Under senare tid har pensionsavgångar föryngrat personalen på fartygen. Detta har skapat bättre service. Numera lastas och lossas bildäcken utan kaos, fartygen är sällan försenade på grund av tekniska fel och grundstötningar har inte inträffat på senare tid.

Vikings styrelse har nog skött sitt arbete bra med tanke på att konkurrenterna är utländska rederier som med hjälp av det åländska skatteundantaget och intressanta penningtransaktioner genererar stora vinster åt sina ägare.

Det kanske största felet som styrelsen gjort, var när man sparkade förra vd:n. Det var en mycket kompetent person. Det vore nog bra om den nya föreningen kunde erbjuda denna avsatta vd en plats som hedersmedlem.

Elof West

Vasa

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare