Publicerad 2 december 2019 kl. 21:57

Viktigt föra dialog med medborgarna

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden gynnat två fastighetsägare gällande ändring i stadsplanerna för stadsdelen Sveden. Detta för att nämnden beslutat, avvikande från stadsarkitektens förslag, att stadsplanen för dessa fastigheter ska vara oförändrad. Det vill säga fastighetsägarna får varken mer eller mindre byggnadsrätt eller utökade byggnadsytor.

Det borde vara naturligt att såväl tjänstemän som beslutande politiker har en öppen muntlig dialog med de som berörs av olika ärenden. Detta skulle föranleda att antalet anmärkningar och besvär sannolikt skulle minska. En utökad medborgardialog är något som borde eftersträvas, framom ensidigt ställda förslag. Att kompromissa och ha förståelse för att saker kan ses ur olika synvinklar är åtminstone min ledstjärna.

Intressant är att kritikerna inte riktar någon kritik mot stadsarkitekten och hela stadsutvecklingsnämnden för beslutet att även sju övriga fastigheter i Sveden får oförändrad stadsplan. Då benämns det inte som att dessa fastighetsägare undantas från nya regler och blir gynnade. Men där kom ju förslaget från stadsarkitekten och då behöver det uppenbarligen inte motiveras.

Nu är förslaget utställt vilket ger medborgarna möjlighet att återigen inkomma med anmärkning, sedan blir det sannolikt en ny beslutsrunda efter det.

För min del avser jag nog att även framledes föra en muntlig dialog med medborgarna i Mariehamn för att finna lösningar som kan omfattas av de som berörs.

Tom Forsbom

Ordförande i stadsutvecklingsnämnden

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare