Publicerad 23 juni 2020 kl. 22:00

Vindkraft viktig för Ålands elförsörjning

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Tack för att du engagerar dig i den för Åland så viktiga vindkraftfrågan, Jens Harberg (22.6).

Åland var tidigt ute med att utnyttja vindkraften. Redan 1991 byggdes det första vindkraftverket på Åland. I dag nära 30 år senare finns det 19 vindkraftverk.

Vi på Åland förstod tidigt att vindkraft är framtidens melodi både som kraftkälla men även som ett rent och fossilfritt alternativ. Vi har även kunskapen. Åland har som ambition att vara en ledande grön ö för en omställning till ett fossilfritt samhälle.

Det är en av de viktigaste drivkrafterna för oss inom Vind AX när vi nu planerar för tio nya miljövänliga vindkraftverk – att få ett så grönt samhälle som möjligt med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt.

Visst är de tio nya planerade vindkraftverken större än de som redan finns på Åland. Beskrivningen av storleken stämmer relativt väl. Rotordiametern är 130 meter och navhöjden är 115 meter. Lägger vi därtill halva rotordiametern på höjden så blir den totala höjden 180 meter.

Allt detta finns beskrivet på vår hemsida och vi har även informerat om projektet vid olika tillfällen och i olika kanaler. Senast den 8 juni då Ålands vindenergi andelslag ordnade ett informationstillfälle i Sjöfartsmuseets auditorium.

Tekniken går hela tiden framåt – effekten blir högre samtidigt som ljudeffekterna från rotorbladen minskar. De vindkraftverk som installerades för 30 år sedan hade en helt annan prestanda än de vi installerar i dag. Om 30 år är de ytterligare mer effektiva.

Vår ambition är att genomföra projektet med stöd från så många ålänningar och åländska investerare och företag som möjligt. Intresset är stort. Senast den 31 juli vet vi vilka som vill investera.

Hittills, trots rådande situation med Coronaviruset, är många intresserade. Epidemin har lärt oss mycket – inte minst att det kan vara bra att vara lyhörda för nya möjligheter.

I dessa tider tycker vi det är mycket passligt att öka vår självförsörjandegrad på el från 18 till 65 procent. Den el som kommer att produceras på Långnabba ger el till motsvarande 10.000 hushåll.

Vi vill skapa projekt Långnabba tillsammans med er ålänningar och göra det så grönt som möjligt. Det är vad Åland, den gröna ön, har som övergripande ambition och det är en investering för framtiden helt i linje med Parisavtalets agenda. Och en fossilfri investering för kommande generationer.

Leif Nordlund

Vind AX Ab

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Barn i bild

Fler insändare