Publicerad 15 februari 2019 kl. 22:00

Visit Åland har tappat en halv miljon i stöd

Mellan åren 2007-2018 har de marknadsföringsmedel som landskapet beviljat Visit Åland för destinationsmarknadsföring minskat med knappt en halv miljon euro i reella termer. I dagens penningvärde beviljades Visit Åland 1.81 miljoner euro år 2007 mot 1.33 miljoner 2018.

Detta kan ses som något paradoxalt eftersom den svenska kronans kurs gentemot euron efter finanskrisen varit mycket svag, vilket kunde ha befogat en förstärkning i stället för en fortlöpande urholkning av beviljade medel. Detta för att förstärka insatsen på olika markander. Som exempel var kronans medelkurs mot euron 10,37 år 2018 mot 9,02 år 2007, dvs för en svensk resenär var ett ålandsbesök 15 procent dyrare 2018.

Detta faktum, att marknadsinsatserna år för år urholkas, samtidigt som branschen kämpar mot en svag kronkurs, är en starkt bidragande orsakt till att 2018 blev ett mycket tungt år bland annat för den åländska hotellnäringen med en minskning av de svenska övernattningarna med nio procent, vilket inte på långt när kompenserades av en ökning från den finska sidan med drygt en procent.

Detta drabbar med stor tyngd enskilda hotellentreprenörer som sammantaget under de senaste åren investerat över 15 miljoner euro på att förnya, uppgradera och förstärka det åländska hotellutbudets konkurrenskraft, ivrigt påhejade av politiker som säger sig hysa omsorg om turistnäringens utveckling. Självfallet drabbas även mindre kapitalintensiva turismföretag, om än i mindre omfattning.

Den svenska kronkursen kan lagtingspolitikerna inte gör mycket åt, men ett tungt ansvar vilar på dem som i missriktad besparingsiver aktivt medverkat till en dramatisk urholkning av de intäktsgenererande medlen för marknadsföring av Åland. Undertecknad är en klar anhängare av besparingar genom effektivering och rationalisering av verksamheter, men att urholka medel som är avsedda att skapa mer intäkter i form av ökad turism och därmed ökad sysselsättning är inte klok politik.

Tyvärr kommer denna urholkning av resurserna att fortsätta de närmaste åren eftersom de nu beviljade medlen 2019-2021 inte ens kompenserar för inflationen. Detta betyder att situationen framöver blir ännu besvärligare för merparten av de cirka 250 turistföretag som är medlemmar i Visit Åland och som inte har resurser för egna marknadsföringsinsatser.

För att kunna vända denna utveckling och förstärka Ålands position i den hårda konkurrensen från andra turistdestinationer bör, enligt min uppfattning, Visit Ålands resurser på sikt återställas till tidigare nivåer. Samtidigt bör ett nytt försök göras för att få fart på evenemangsutvecklingen, dock i andra former än tidigare. Fokus bör därvid ligga på att förstärka Ålands attraktionskraft som resmål under lågsäsong.

Boris Ekman

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Barn i bild

Fler insändare