Publicerad 15 mars 2019 kl. 22:03

Alla kan bli vinnare på stödet till vindkraften

Om det nya vindkraftstödet blir verklighet gynnar det både näringslivet och miljön, utan att notan för skattebetalarna behöver bli speciellt stor.

Kommentarer (5 st)

Undrar om Fredrik Rosenqvist

Undrar om Fredrik Rosenqvist läst tidningarna överhuvudtaget på sistone. För inte så länge sedan klagade Ålands industrier på alltför höga elpriser och vattenavgifter. I det perspektivet anser FR följande: om vi har tur leder stödet till att vindkraftverken byggs, utan att landskapet eller skattebetalarna behöver stå för en enda cent. Detta betyder att elpriserna är tvungna att stiga till en betydligt högre nivå än vad vi har idag med förödande konsekvenser. Med kännedom om att Olkiluoto 3 snart laddas och kommer igång är nog risken stor att det är skattebetalarna som står för fiolerna igen en gång.

Det jobbiga i detta är att om

Det jobbiga i detta är att om Olkiluoto 3 någonsin skall bli lönsam måste elpriserna minst fördubblas emot idag. Något måste betala världens näst dyraste byggnad nämligen. Idag är det redan skattebetalarna som betalar stora delar av detta vansinnesprojekt som är minst 10 år försenat.

Instämmer, Energinörden. Inte

Instämmer, Energinörden. Inte för att Gräsrot faller helt och hållet till föga inför den så kallade vetenskapen, och dess tillbedjare, angående allas vår miljö, nej. Men, om vi lite ser oss om vad som verkligen händer i det perspektivet runt om oss här i världen – då framstår nog för var och en att Olkiluoto 3 är inte bara en omåttlig dyr extravagans – utan också annonseras globalt som ett dagens energifornminne.

107 sidor på finska och en ynklig sida sammanfattning på svenska är resultatet när Justitieministeriet skickade en begäran om yttrande till landskapsregeringen. Det är inte annat än beklämmande och visar på Finlands stora svårigheter att upprätthålla tvåspråkigheten.

Under tisdagens möte i Reykjavik förband sig Nordens länder att bli den hållbaraste regionen i världen.
Det har vi hört förut.
Nu krävs det konkreta åtgärder och intimt samarbete mellan alla samhällsaktörer.

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Barn i bild

Fler ledare