Publicerad 15 mars 2019 kl. 22:03

Alla kan bli vinnare på stödet till vindkraften

Om det nya vindkraftstödet blir verklighet gynnar det både näringslivet och miljön, utan att notan för skattebetalarna behöver bli speciellt stor.

Kommentarer (5 st)

Undrar om Fredrik Rosenqvist

Undrar om Fredrik Rosenqvist läst tidningarna överhuvudtaget på sistone. För inte så länge sedan klagade Ålands industrier på alltför höga elpriser och vattenavgifter. I det perspektivet anser FR följande: om vi har tur leder stödet till att vindkraftverken byggs, utan att landskapet eller skattebetalarna behöver stå för en enda cent. Detta betyder att elpriserna är tvungna att stiga till en betydligt högre nivå än vad vi har idag med förödande konsekvenser. Med kännedom om att Olkiluoto 3 snart laddas och kommer igång är nog risken stor att det är skattebetalarna som står för fiolerna igen en gång.

Det jobbiga i detta är att om

Det jobbiga i detta är att om Olkiluoto 3 någonsin skall bli lönsam måste elpriserna minst fördubblas emot idag. Något måste betala världens näst dyraste byggnad nämligen. Idag är det redan skattebetalarna som betalar stora delar av detta vansinnesprojekt som är minst 10 år försenat.

Instämmer, Energinörden. Inte

Instämmer, Energinörden. Inte för att Gräsrot faller helt och hållet till föga inför den så kallade vetenskapen, och dess tillbedjare, angående allas vår miljö, nej. Men, om vi lite ser oss om vad som verkligen händer i det perspektivet runt om oss här i världen – då framstår nog för var och en att Olkiluoto 3 är inte bara en omåttlig dyr extravagans – utan också annonseras globalt som ett dagens energifornminne.

Klimatförändringen i Östersjön är snabbast i hela världen, snabbare än i Arktis. Så uttryckte sig professor Erik Bonsdorff i sitt tal vid Östersjöfondens prisutdelning nyligen. Klimatet är, föga överraskande, en av de viktigaste frågorna i det stundande EU-valet.

Det är först i tider av kris som hoppet verkligen behövs sägs det. I så fall är 2019 ett år när behovet är större än någonsin.

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

I dag finner vi ålänningar på olika scener runt om i hela Europa. Det åländska kulturlivet har tagit fram en mängd olika talanger som nu lever sin dröm och fungerar som goda Ålandsambassadörer.

Det finns ingen orsak för borgerligheten att begränsa sig till ekonomiska frågor i samhällsdebatten. Även frågor om hur vi lever våra liv behöver baseras på grundläggande värderingar om individens frihet och äganderätt.

Det ser ljusare ut för svenska språket och satsningarna för att motverka klimatförändringen om de tilltänkta partierna SDP, Samlingspartiet, De gröna och SFP bildar regering. Sannolikt kan vi då också se fram emot sänkt inkomstskatt.

Barn i bild

Fler ledare