Publicerad 29 november 2018 kl. 22:03

Åtgärder måste till för att bromsa negativ trend

En generösare familje- och invandringspolitik behövs när Finlands befolkning blir äldre och krymper.

Kommentarer (7 st)

Nämen, finnarna har ju gjort

Nämen, finnarna har ju gjort allt för att dom svenskspråkiga skall flytta från Finland. Och se invandrare vill dom absolut inte ha. Gladast blir dom väl om alla utflyttade finnar med finska som modersmål flyttar til Finland. Illa ställt måste det vara när tom Sipilä talat om problemet , trots att han sitter i en regering som enbart tolererar det purfinska. Skall bli intressant att följa utvecklingen !

Man borde inte bli provocerad

Man borde inte bli provocerad av att tanterna över 70 år Åkandstidningen vill ha generösare familje och invandingspolitik. När fan blir gammal blir han kristen. Nej vi behöver inte en massa människor med 5 års grundskola och medeltida värderingar som väller in i vårt land. Enligt en ny undersökning är 30 procent av dessa till 100 procent bidragsberoende efter 15 år. Vissa journalister menar att detta är vad man kan förvänta sig going forward. Detta är FEL och en korkad kommentar. Det kommer att bli mycket värre. På 15 år har arbetsmarknaden blivit ännu mer krävande och hur stor var denna grupp för 15 år sedan och hur stor är den idag? Tänk mina vänner tänk, siffrorna för denna STORA grupp kommer att stiga till över 50 procent. Who pays?

Uppgifterna om behovet av

Uppgifterna om behovet av ökad invandring kommer från Sipilä, presidenten i Finland , som inte är en tant på 70 år och ej jobbar på Ålandstidningen.Åland , som är ett öppet samhälle har inflyttning, men Finland som gjort det mesta för att få bort sin svenska, ( skolade ) befolkningen har nu problem . Som man bäddar får man ligga !

Detta är argument som

Detta är argument som Emmanuel Macron använt, idag den minst populära franska presidenten någonsin. Av Merkel som är på väg att avsättas och av Reinfeldt som idag räknas som en landspajas. Invandring och särskilt flyktinginvandring är en human handling och absolut ingenting något land i Europa har nytta av. Denna är oerhört dyr och långt ifrån smärtfri. Arbetskraftinvandring är en helt annan sak och med stor sannolikhet kommer viss arbetskraftinvandring att bli nödvändig i vissa länder i Europa under en begränsad tidsperiod. Men då talar vi om att länderna går ut och söker en viss kompetens som exempelvis sjuksköterskor på den globala marknaden och konkurrerar sinsemellan med villkor och löner.

Reaktionerna på branden i Notre-Dame påminner oss om byggnadsverkens betydelse för vår gemensamma självbild. Att sörja förlusten av historiska skatter är en nyttig övning i att vara människa.

Man kan konstatera att Finland nu, efter riksdagsvalet, uppvisar samma politiska profil som många andra EU-länder. Valet står mellan vänsterliberala och nationalistiska partier och i många länder är det svårt att få ihop stabila regeringar. Tänk bara på de svenska våndorna denna vinter.

Spänningen uteblev när de åländska väljarna hade sagt sitt. Som förväntat blev listan med Mats Löfström och Johan Ehn de klara vinnarna. Övriga kandidater hade inte mycket att sätta emot och valet var redan avgjort när förhandsrösterna presenterades.

Valdagen närmar sig och i morgon söndag är det dags att välja Ålands representant till den finländska riksdagen. Riksdagsledamoten kan och ska påverka den finländska politiken i en för Åland positiv riktning. Du väljer vem du tycker är bäst lämpad för uppdraget.

Den nya psykiatriutredningen kan bli en god grund för brådskande reformer.

Att sänka den högsta tillåtna hastigheten till 50 kilometer i timmen löser inte det grundläggande feltänket bakom de så kallade traktorbilarna för 15-åringar.
Remissvaren pekar på en rad andra problem.

Den pågående processen i Högsta förvaltningsdomstolen gällande Gustaf Widéns mark på Föglö visar att äganderätten inte är av primärt intresse för landskapsregeringen. Både lagstiftningen och dess uttolkning behöver förändras för att en långsiktig förvaltning av mark ska möjliggöras.

Vattnet, denna ädelåländska naturtillgång, mår inte bra. Statusen för det ekologiska läget ligger på en måttlig nivå i mellan- och ytterskärgården medan situationen i innerskärgården är otillfredsställande, enligt en ny undersökning.

Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Årets Kastelholmssamtal kretsade kring det angelägna problemet med att politiska meningsmotståndare blir allt sämre på att förstå varandra.
Synd att ingen sådan bjöds in till panelen.

Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Åland behöver omedelbart en ny, starkare och tydligare, djurskyddslag som gör det lättare att omhänderta djur som far illa och som ger ÅMHM rätt att utfärda djurhållningsförbud. Fler djur ska inte behöva dö av svält.

När förändringens vindar blåser starkt och politiska löften avlöser varandra är det viktigt att komma ihåg vad som har byggt upp vårt samhälle, nämligen sparande och företagande. Konservatismen erbjuder en syn på samhället som både bevarar det goda och samtidigt bejakar genomtänkta förändringar.

Barn i bild

Fler ledare