Publicerad 2 januari 2020 kl. 22:00

Befogad oro för en växande hatkultur

President Sauli Niinistö verkar allvarligt oroad över hatretorikens frammarsch i landet medan talman Roger Nordlund efterlyser mer samarbetsvilja inom politiken. Årets nyårstal manar till eftertanke.

Ålands framtid är ett av Ålands mest progressiva partier gällande självstyrelsen. Ändå har partiet mer eller mindre varit tyst den senaste tiden. Det är underligt att när den åländska självstyrelsen gång efter annan har körts över av regeringen i Helsingfors bemöts det av tystnad från ett parti som utsett sig själv till självstyrelsens främsta försvarare.

”Största möjliga frihet åt största möjliga antal” skrev John Stuart Mill när han förklarade sin ståndpunkt att samhället ska göras så fritt som möjligt för var och en att fatta beslut, så länge denna frihet inte inskränker någon annans frihet eller skadar någon annan. Det är en fin hållning till livet, till medmänniskor men framför allt till hur staten – det offentliga – bör förhålla sig till individen – det privata.

Ålandstidningen berättade i onsdagens tidning att finländsk polis på uppdrag av den åländska polisen utfärdat böter enbart på finska. Det är ett brott mot gällande lagstiftning och ur ett självstyrelseperspektiv fullständigt oacceptabelt.

Det låter otroligt att det bara råkade sig att ÅMHM:s styrelse sänkte samtliga förslag som myndighetschefen Susanne Perander lade fram under det senaste styrelsemötet.

Landskapsregeringen har äntligen formulerat en vision för framtiden. En storskalig satsning på havsbaserad vindkraft ser regeringen som ett framtida inkomstben för landskapet. Men det är lång, lång väg dit.

Bestånden av vilda ryggradsdjur i världen har minskat med drygt två tredjedelar under det senaste 50 åren.
Orsakerna är främst avskogning, ohållbart jordbruk och handel med vilda djur, visar ny rapport från Världsnaturfonden.

Ska vi nöja oss med att 30 procent av våra toppnyheter handlar om kvinnor? Självklart inte. Men vi lever i en verklighet där männen fortfarande i stor utsträckning styr.

Finlands nya gränsstrategi är ett bevis för att man nu ser kampen mot coronaviruset som en långsiktig kamp. Det är dags för landskapsregeringen (LR) att göra detsamma.

Att uppta lån är rätt väg för landskapsregeringen att gå men glöm inte bort behovet att följa upp med reformer.

Den globala flyktingkatastrofen har inte tagit paus bara för att coronapandemin har lagt beslag på hela vår uppmärksamhet.
EU måste kraftsamla om problemet inte ska växa sig ännu större.

I morgon ska den finska regeringen ta ett nytt beslut om gränser och reserestriktioner. Det är dags att de lyssnar på Åland och på EU – och inte väntar in de egna lösningarna.

Man kan inte räkna dem alla, gångerna när finländska politiker av olika kulör angriper Ålands demilitariserade status. Senaste angreppet kommer från Samlingspartiets studentförbund där man i en motion kräver att Ålands demilitarisering avvecklas.

Är allt upp och ner i världen? Den frågan kan man ställa sig när vi tar en titt på alla nyheter som når oss.

Barn i bild

Fler ledare