Publicerad 16 maj 2019 kl. 22:06

Bensinpriset rör upp känslor

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Kommentarer (5 st)

Den gröna skatteväxlingen

Den gröna skatteväxlingen måste bli transparent för att skattebetalarna skall acceptera den. Idag är den en black box och folk upplever att skatteväxlingen inte är en ren skatteväxling utan att stora summor går rakt in i det svarta hålet. Att skatteväxlingen helt enkelt används som ett instrument för omfördelning.

Låt oss ta den finska

Låt oss ta den finska statsmaktens numera synnerligen kroniskt tillfälliga bilskatt – för bruk av fordon ifråga – som ett tydligt exempel på finsk skatteväxling. Vart går strömmen av dessa bilisternas pengar? Än värre framträder Finlands dilemma – som en så kallad fullvärdig medlem – i den så kallade europeiska gemenskapen. EU, som ju utmålas vara en mänsklighetens välsignelse, vad gäller både fri handel av förnödenheter och dito möjligheter för ”folket” att förflytta sin lekamliga förekomst ”hemländerna” emellan. Vad det senare beträffar i Sverige, där framkommer frukterna av friheten dagligen i alla former av massmedia – samtidigt som både tull och polis mer eller mindre tvingas agera åskådare till transport av stöldgods, bilbränder, knarkhandel och ”olycksbarns” inbördes ”justeringar” av illojal konkurrens, liksom – och med vapen i hand! Därvidlag bör nog allt både tull och polis betraktas som mindre lyckligt lottade av den så kallade skatteväxlingen. I Finland består motsvarigheten av att bilister begåvas med en i runda slängar 25-procentig extraskatt redan vid bilköpet – en finsk exklusivitet!

Ponera att samtliga bilister

Ponera att samtliga bilister kör elbil om ett år. O dessutom att alkohol-och tobaks konsumtionen upphör helt.(Utopi) Finska statens inkomster skulle sjunka drastiskt. Det blev en tillfällig kris. Sedan beskattas nog även elbilar enligt gängse tariffer

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Till slut presenterades Finlands nya regeringsprogram. Ett regeringsprogram i stor obalans och med många kompromisser men med möjligheter för Åland.

Utmaningarna för detaljhandeln är globala. Pressade priser genom volymer gör det svårt för den lokala handeln. Samtidigt ser vi stora möjligheter för den åländska handeln. En handel som ger arbetsplatser och skatteintäkter–nödvändiga för att Åland även i framtiden ska vara en attraktiv plats att bo och verka på.

Landskapsregeringen föreslår att man ska kunna handplocka nästa förvaltningschef. Fördelen är att man då tror sig få fler sökande. Nackdelen är att demokratin dör en smula.

Barn i bild

Fler ledare