Publicerad 3 mars 2019 kl. 22:00

Det är dags att tatillvara våra styrkor

Ålänningarnas rätt till självbestämmande tas lätt för given. Men historien talar sitt tydliga språk: Vi måste dagligen kämpa för att kunna fortsätta som ett självstyrande folk.
Ålandstidningen har, nu och framöver, en viktig roll i detta.

Kommentarer (6 st)

Vi behöver politiker. Man

Vi behöver politiker. Man måste sluta rösta med hjärtat. På släktingar, grannar och goda vänner. Det är jätte dålig tillväxt på kloka politiker. Det syns tydligt under de snart fyra år som gått. Att skriva rappakalja i insändare efter insändare leder ingen vart.

Ja alla som bor på Åland

Ja alla som bor på Åland borde vara eniga och jobba åt samma håll. Tyvärr ser man både i en del som vissa journalister skriver och i många insändare helt motsatta åsikter. Detta gör naturligtvis att det blir mycket svårt att få någon styrka i våra krav.

Tack, Daniel Dahlén! Tack i

Tack, Daniel Dahlén! Tack i stort sett för Din, åtminstone i Gräsrots medvetande, första ledartext. Följande stycke ur den texten – det framstår som något av lök på laxen, det – citat: ”Vi har gått vilse i det åländska samhället. Vi har tagit på oss de stora samhällenas syn på hur ett samhälle ska vara uppdelat och hur det ska styras i stället för att ta vara på vår småskaliga styrka och gemenskap.” Där framhåller Du mycket tydligt något som med stor tacksamhet torde omfattas av gemene ålänning. Det bådar helt enkelt gott för allas vår framtid! Också allas vår ”Pappa Julle” kan faktiskt anas njuta.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare