Publicerad 3 mars 2019 kl. 22:00

Det är dags att tatillvara våra styrkor

Ålänningarnas rätt till självbestämmande tas lätt för given. Men historien talar sitt tydliga språk: Vi måste dagligen kämpa för att kunna fortsätta som ett självstyrande folk.
Ålandstidningen har, nu och framöver, en viktig roll i detta.

Kommentarer (6 st)

Vi behöver politiker. Man

Vi behöver politiker. Man måste sluta rösta med hjärtat. På släktingar, grannar och goda vänner. Det är jätte dålig tillväxt på kloka politiker. Det syns tydligt under de snart fyra år som gått. Att skriva rappakalja i insändare efter insändare leder ingen vart.

Ja alla som bor på Åland

Ja alla som bor på Åland borde vara eniga och jobba åt samma håll. Tyvärr ser man både i en del som vissa journalister skriver och i många insändare helt motsatta åsikter. Detta gör naturligtvis att det blir mycket svårt att få någon styrka i våra krav.

Tack, Daniel Dahlén! Tack i

Tack, Daniel Dahlén! Tack i stort sett för Din, åtminstone i Gräsrots medvetande, första ledartext. Följande stycke ur den texten – det framstår som något av lök på laxen, det – citat: ”Vi har gått vilse i det åländska samhället. Vi har tagit på oss de stora samhällenas syn på hur ett samhälle ska vara uppdelat och hur det ska styras i stället för att ta vara på vår småskaliga styrka och gemenskap.” Där framhåller Du mycket tydligt något som med stor tacksamhet torde omfattas av gemene ålänning. Det bådar helt enkelt gott för allas vår framtid! Också allas vår ”Pappa Julle” kan faktiskt anas njuta.

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

I dag finner vi ålänningar på olika scener runt om i hela Europa. Det åländska kulturlivet har tagit fram en mängd olika talanger som nu lever sin dröm och fungerar som goda Ålandsambassadörer.

Det finns ingen orsak för borgerligheten att begränsa sig till ekonomiska frågor i samhällsdebatten. Även frågor om hur vi lever våra liv behöver baseras på grundläggande värderingar om individens frihet och äganderätt.

Det ser ljusare ut för svenska språket och satsningarna för att motverka klimatförändringen om de tilltänkta partierna SDP, Samlingspartiet, De gröna och SFP bildar regering. Sannolikt kan vi då också se fram emot sänkt inkomstskatt.

Dagens samhälle byggdes av individer som själva och i grupp byggde vårt samhälle utifrån egen drivkraft. Numera förlitar sig allt fler på att det offentliga ska lösa de dagliga utmaningarna. Det kommer vi inte ha råd med i framtiden. Vi måste hitta tillbaka till vårt eget ansvar.

Väljarna ska avgöra om lagtingsledamöterna är värda nytt förtroende. Men väljarna får inte insyn i den viktigaste delen av lagtingets arbete.

Barn i bild

Fler ledare