Publicerad 11 februari 2019 kl. 22:00

Diskutera varför det är så bra med modernitet

Kommentarer (3 st)

Mariehamn i nuvarande

Mariehamn i nuvarande utförande med sina stränder, och hamnar klassar ut alla köplador, asfaltsområden. i Jomala, Godby med hästlängder. Med låga trevliga byggnader, som släpper ner sol, till kafeer och barer kan de inte bli annat än succe. Marieham är en fantastisk stad, och skulle bli bättre om vi kunde backa i tiden. Låt Betong och asfalt hamna i Jomala, eller Godby. Där verkar det vara inne. Tänk er att alla offentliga betonglådor inklusive Arkipelag skulle byggts i Maxinge området, samt Mariehamn från 1950 skulle enbart Renoverats, och byggts ut tidsenligt. Hur tror vi då besökssiffrorna för exempelvis turismen set ut , det är bara att se sig om så får man svaret.

Jag anser att Mariehamn

Jag anser att Mariehamn behöver få så många som möjligt att bo i centrum, då skapas förutsättningar för ett levande centrum. Vi lockar inte turister med gamla fula lådor och dåligt bevarade hus lite här och där. Satsa istället på att göra våra hamnar vackra, vistelsevänliga, det lockar turister.

Nå , nu ser centrum ut som

Nå , nu ser centrum ut som den gör. Och vackert är den inte ! Riv , köpmännen behöver större lokaler och större lagerutrymmen.Affärskedjor måste vi ha in, pga att dom små affärerna har så höga priser.Många flervåningshus i Mariehamn saknar hissar, och det är numera standard. En hiss skall inte göra att hyran höjs.Bygg stora lite utsmyckade hus typ biblioteket, alltså vackra byggnader som är ändamålsenliga.Så,visst behöver centrum förnyas !

Det är bra att åländska företag är intressanta för investerare utanför landskapet. Hela tanken på åländska företag som en speciellt skyddsvärd grupp är både missvisande och skadlig. Affärer mellan frivilliga parter ger positiva effektiver för alla inblandade.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Birgitta Eriksson, managementkonsult.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Jan-Mikael von Schantz

Den åländska befolkningsstrukturen är en utmaning som måste tas på allvar. Vi får en allt högre medelålder och antalet pensionärer ökar. Det gör att Åland måste bli bättre på att locka till in- och återflyttning.

Barn i bild

Fler ledare