Publicerad 11 februari 2019 kl. 22:00

Diskutera varför det är så bra med modernitet

Kommentarer (3 st)

Mariehamn i nuvarande

Mariehamn i nuvarande utförande med sina stränder, och hamnar klassar ut alla köplador, asfaltsområden. i Jomala, Godby med hästlängder. Med låga trevliga byggnader, som släpper ner sol, till kafeer och barer kan de inte bli annat än succe. Marieham är en fantastisk stad, och skulle bli bättre om vi kunde backa i tiden. Låt Betong och asfalt hamna i Jomala, eller Godby. Där verkar det vara inne. Tänk er att alla offentliga betonglådor inklusive Arkipelag skulle byggts i Maxinge området, samt Mariehamn från 1950 skulle enbart Renoverats, och byggts ut tidsenligt. Hur tror vi då besökssiffrorna för exempelvis turismen set ut , det är bara att se sig om så får man svaret.

Jag anser att Mariehamn

Jag anser att Mariehamn behöver få så många som möjligt att bo i centrum, då skapas förutsättningar för ett levande centrum. Vi lockar inte turister med gamla fula lådor och dåligt bevarade hus lite här och där. Satsa istället på att göra våra hamnar vackra, vistelsevänliga, det lockar turister.

Nå , nu ser centrum ut som

Nå , nu ser centrum ut som den gör. Och vackert är den inte ! Riv , köpmännen behöver större lokaler och större lagerutrymmen.Affärskedjor måste vi ha in, pga att dom små affärerna har så höga priser.Många flervåningshus i Mariehamn saknar hissar, och det är numera standard. En hiss skall inte göra att hyran höjs.Bygg stora lite utsmyckade hus typ biblioteket, alltså vackra byggnader som är ändamålsenliga.Så,visst behöver centrum förnyas !

Vårt dagliga liv påverkas i mångt och mycket av myndigheternas beslut. Det är vår medborgerliga rättighet att granska och få ta del av offentliga beslut. Den rättigheten får på intet sätt äventyras.

När Mats Löfström återgår till riksdagen är det med ett mycket starkt mandat. Nu måste de åländska beslutsfattarna möta upp med ett förstärkt Ålandskontor i Helsingfors för att i någon mån underlätta hans arbetsbörda.

Halvvägs genom stilla veckan är vi strax framme i påskfirandet –helgen då förlåtelsen står i centrum.
En inspirationsstund för alla, oavsett tro.

Reaktionerna på branden i Notre-Dame påminner oss om byggnadsverkens betydelse för vår gemensamma självbild. Att sörja förlusten av historiska skatter är en nyttig övning i att vara människa.

Man kan konstatera att Finland nu, efter riksdagsvalet, uppvisar samma politiska profil som många andra EU-länder. Valet står mellan vänsterliberala och nationalistiska partier och i många länder är det svårt att få ihop stabila regeringar. Tänk bara på de svenska våndorna denna vinter.

Spänningen uteblev när de åländska väljarna hade sagt sitt. Som förväntat blev listan med Mats Löfström och Johan Ehn de klara vinnarna. Övriga kandidater hade inte mycket att sätta emot och valet var redan avgjort när förhandsrösterna presenterades.

Valdagen närmar sig och i morgon söndag är det dags att välja Ålands representant till den finländska riksdagen. Riksdagsledamoten kan och ska påverka den finländska politiken i en för Åland positiv riktning. Du väljer vem du tycker är bäst lämpad för uppdraget.

Den nya psykiatriutredningen kan bli en god grund för brådskande reformer.

Att sänka den högsta tillåtna hastigheten till 50 kilometer i timmen löser inte det grundläggande feltänket bakom de så kallade traktorbilarna för 15-åringar.
Remissvaren pekar på en rad andra problem.

Den pågående processen i Högsta förvaltningsdomstolen gällande Gustaf Widéns mark på Föglö visar att äganderätten inte är av primärt intresse för landskapsregeringen. Både lagstiftningen och dess uttolkning behöver förändras för att en långsiktig förvaltning av mark ska möjliggöras.

Vattnet, denna ädelåländska naturtillgång, mår inte bra. Statusen för det ekologiska läget ligger på en måttlig nivå i mellan- och ytterskärgården medan situationen i innerskärgården är otillfredsställande, enligt en ny undersökning.

Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Årets Kastelholmssamtal kretsade kring det angelägna problemet med att politiska meningsmotståndare blir allt sämre på att förstå varandra.
Synd att ingen sådan bjöds in till panelen.

Barn i bild

Fler ledare