Publicerad 11 februari 2019 kl. 22:00

Diskutera varför det är så bra med modernitet

Kommentarer (3 st)

Mariehamn i nuvarande

Mariehamn i nuvarande utförande med sina stränder, och hamnar klassar ut alla köplador, asfaltsområden. i Jomala, Godby med hästlängder. Med låga trevliga byggnader, som släpper ner sol, till kafeer och barer kan de inte bli annat än succe. Marieham är en fantastisk stad, och skulle bli bättre om vi kunde backa i tiden. Låt Betong och asfalt hamna i Jomala, eller Godby. Där verkar det vara inne. Tänk er att alla offentliga betonglådor inklusive Arkipelag skulle byggts i Maxinge området, samt Mariehamn från 1950 skulle enbart Renoverats, och byggts ut tidsenligt. Hur tror vi då besökssiffrorna för exempelvis turismen set ut , det är bara att se sig om så får man svaret.

Jag anser att Mariehamn

Jag anser att Mariehamn behöver få så många som möjligt att bo i centrum, då skapas förutsättningar för ett levande centrum. Vi lockar inte turister med gamla fula lådor och dåligt bevarade hus lite här och där. Satsa istället på att göra våra hamnar vackra, vistelsevänliga, det lockar turister.

Nå , nu ser centrum ut som

Nå , nu ser centrum ut som den gör. Och vackert är den inte ! Riv , köpmännen behöver större lokaler och större lagerutrymmen.Affärskedjor måste vi ha in, pga att dom små affärerna har så höga priser.Många flervåningshus i Mariehamn saknar hissar, och det är numera standard. En hiss skall inte göra att hyran höjs.Bygg stora lite utsmyckade hus typ biblioteket, alltså vackra byggnader som är ändamålsenliga.Så,visst behöver centrum förnyas !

Den allvarligaste risken med artificiell intelligens (AI) kommer inte från robotar som skjuter, utan från robotar som skriver. Programmet GPT-2 simulerar mänskligt skriftspråk så väl att det anses för farligt att släppas fritt.

Intresset för att resa med tåg i stället för flyg ökar, men frågan är om trenden håller i sig med tanke på de stora nackdelar som hänger samman med att semestra på räls.

Folklig kultur, kultur för folket och folkkultur – se där begrepp som liknar varandra men som inte innebär samma saker.

Viking Line har återigen levererat ett bokslut som inte imponerar. Frågan är om rederiet riskerar att bli uppköpt.

Klimatet, klimatförändring och klimatpolitik är begrepp vi stöter på dagligen. Klimatförändringen och planetens framtid hör också till de ämnen som intresserar de unga allra mest. Och inte bara dem utan också näringslivets och politikens toppar.

En genuint glädjande nyhet är att Svenska Akademien genom att välja in den finlandssvenska poeten Tua Forsström som medlem återställer ordningen från förr och återknyter de avklippta språkbanden mellan de två rikshalvorna.

Nya rön pekar på att insekternas biomassa minskar med 2,5 procent per år. I värsta fall kan 40 procent av alla arter dö ut under det här århundradet.

Att ersätta regnskog med palmoljeplantage är inte bra för miljön, men frågan om vi bör bojkotta palmoljan är trots det långt ifrån enkel att svara på.

Även den åländska skolan kan dra nytta av tydligare regler och en mindre ängslighet i frågor om elevers rätt till studiero.

Vissa av reaktionerna på uppgörelsen om ett nytt ekonomiskt system för Åland slår nya bottenrekord i kunskap om självstyrelsen.

Skrinlägg förslaget om att låta 15-åringar köra riktiga bilar i upp till 60 kilometer i timmen. Säkerhetsriskerna för den omgivande trafiken är för stora.

Landskapsregeringen – uppbackad av ett enigt lagting – vägrade kompromissa ytterligare om självstyrelselagen och Ålands finansiering.
Det fick regeringen i Helsingfors, och de mäktiga tjänstemännen i Finansministeriet, att backa.
1–0 till självstyrelsen, och kanske en läxa att lära för framtiden.

Ömsen har gått ut med detaljerna kring sitt jätteprojekt i Mariehamns centrum, vilket innebär att hård press sätts på stadens politiker i arbetet med den nya delgeneralplanen.

Barn i bild

Fler ledare