Publicerad 10 december 2018 kl. 22:00

Ensamhet–den nya folksjukdomen

Ensamhet påverkar vår hälsa på flera olika sätt. En finländsk vetenskaplig undersökning visar på en stark koppling mellan ensamhet och isolering och ökad risk att dö i cancer. Men i ensamhetens spår kommer också ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression.

Kommentarer (1 st)

Tack för en fin ledare om

Tack för en fin ledare om ensamhet! Ett mycket viktigt ämne att belysa. För kännedom vill jag berätta att vi har studerat äldre personers ensamhet vid Högskolan på Åland, år 2010 bland äldre kvinnor och år 2015 bland äldre både kvinnor och män. Resultatet från den senare rapporten finns att läsa på högskolans hemsida eller via denna adress: https://www.ha.ax/uploads/2018/04/boman_erika_halsa-bland-aldre-man-och-kvinnor-pa-aland_2016_hamka15.pdf?fbclid=IwAR0XI1bKrJWnZJ7iT06hk7BI8A7DF8d0RIm-KcFNXBo78U1TI1Yh5_tIkQg Resultaten är också delvis publicerade i vetenskapliga studier. Vidare så har vi sedan 1.4 2017 arbetat med ett projekt där vi bl a erbjuder äldre en tjänst motsvarande den aktivitetslots som efterfrågas. Projektet tar dock slut vid årsskiftet, men PAF-medel har sökts för att fortsätta projektet i folkhälsans regi. Vid intresse kan man läsa mer om projektet på högskolans hemsida eller via denna webbadress: https://www.ha.ax/forskning-samverkan/projekt/framjande-av-psykisk-halsa-bland-aldre-pa-aland/?fbclid=IwAR2YrACCKKwzPLiCQoQT8YLy5meemQAYqPKyzXBMxMz1htAud6mE_JzIOzU Vi kommer innan årsskiftet släppa en rapport som summerar projektet. Hälsningar Erika Boman

Efter drygt ett år på posten slutar Jonas Waller som rektor för Högskolan på Åland. Frågan är om den nystart många anser att skolan behöver nu tappar fart.

Lite mer eftertanke i debatten–eller kanske rentav tystnad emellanåt–skulle vara välkommet.

Fallen av sexbrott mot unga flickor i Uleåborg och Helsingfors leder till skärpta straff för sexualbrott och bättre möjligheter för polisen att motverka och utreda sådana brott. Finland kommer också att få en samtyckeslag.

Ingen vill kommentera vad vd Johannes Snellman och styrelseordföranden Stefan Rumander egentligen är oense om, men mycket tyder på att de har olika syn på vilka produkter ÅCA ska satsa på.

Är nedmonteringen av välfärden ideologiskt motiverad, eller är det pengarna som styr? Eller kanske en kombination av båda.

Den infekterade situationen kring Brexit är en direkt följd av vår dubbla digitala verklighet där poltik bedrivs med nya och oerhört potenta verktyg direkt riktade mot känslocentrum.

Runar Karlsson (C) ger i bästa fall uttryck för stor okunskap och i värsta fall en usel människosyn när han uttalar sig om sambandet mellan våldtäkter och invandring.

Det är med en trött suck man tar del av vissa nyheter eftersom de inte är några nyheter utan bara ett gammalt omtugg av åsikter som funnits i evinnerligheter. Som den som framförts av Sannfinländarnas ungdomsförbund, Finsk ungdom, om vilka som är äkta finländare och vilka som inte är det.

Fortfarande hänger ändringen av självstyrelselagen när det gäller Ålands framtida finansiering i luften. Risken är att den inte avgörs förrän en domstol behandlat frågan.

För många är det mest effektiva sättet att bekämpa klimatförändringen att se över sitt eget sparande.

När man inte längre respekterar olika åsikter breder fanatismen ut sig.

Åsub har utvecklat en modell för att analysera hur de klimatpåverkande utsläppen påverkas av den ekonomiska utvecklingen. Ett viktigt verktyg för framtiden.

För de flesta av oss är det en bra idé att avstå från alkohol en månad per år. De studier som gjorts visar på tydliga hälsoeffekter.

Barn i bild

Fler ledare