Publicerad 10 december 2018 kl. 22:00

Ensamhet–den nya folksjukdomen

Ensamhet påverkar vår hälsa på flera olika sätt. En finländsk vetenskaplig undersökning visar på en stark koppling mellan ensamhet och isolering och ökad risk att dö i cancer. Men i ensamhetens spår kommer också ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression.

Kommentarer (1 st)

Tack för en fin ledare om

Tack för en fin ledare om ensamhet! Ett mycket viktigt ämne att belysa. För kännedom vill jag berätta att vi har studerat äldre personers ensamhet vid Högskolan på Åland, år 2010 bland äldre kvinnor och år 2015 bland äldre både kvinnor och män. Resultatet från den senare rapporten finns att läsa på högskolans hemsida eller via denna adress: https://www.ha.ax/uploads/2018/04/boman_erika_halsa-bland-aldre-man-och-kvinnor-pa-aland_2016_hamka15.pdf?fbclid=IwAR0XI1bKrJWnZJ7iT06hk7BI8A7DF8d0RIm-KcFNXBo78U1TI1Yh5_tIkQg Resultaten är också delvis publicerade i vetenskapliga studier. Vidare så har vi sedan 1.4 2017 arbetat med ett projekt där vi bl a erbjuder äldre en tjänst motsvarande den aktivitetslots som efterfrågas. Projektet tar dock slut vid årsskiftet, men PAF-medel har sökts för att fortsätta projektet i folkhälsans regi. Vid intresse kan man läsa mer om projektet på högskolans hemsida eller via denna webbadress: https://www.ha.ax/forskning-samverkan/projekt/framjande-av-psykisk-halsa-bland-aldre-pa-aland/?fbclid=IwAR2YrACCKKwzPLiCQoQT8YLy5meemQAYqPKyzXBMxMz1htAud6mE_JzIOzU Vi kommer innan årsskiftet släppa en rapport som summerar projektet. Hälsningar Erika Boman

Då var det åländska startfältet inför riksdagsvalet klart. Ett startfält med goda kandidater och där utgången kanske är säkrare än någonsin.

Om det nya vindkraftstödet blir verklighet gynnar det både näringslivet och miljön, utan att notan för skattebetalarna behöver bli speciellt stor.

Åland ska vara ett öppet samhälle. Ett samhälle som inte stänger ute kompetens och inte stänger dörrar för sina egna medborgare. Att ställa finska behörighetskrav inom socialvården på Åland är därför djupt olyckligt.

I måndags klubbade en nästa tom riksdag lagpaketet som ger underrättelsetjänsterna utökade möjligheter att avlyssna medborgarna.

Bland fjolårets nyord hittar man ”flygskam” och ”klimatångest”. Båda två indikerar att fenomen relaterade till klimatet skapar både ångest och skam – frågan är om det inverkar på klimatfrågorna.

Att den Europeiska centralbanken (ECB) skjuter upp sin planerade räntehöjning och inför nya stöd för banksektorn är ett illavarslande tecken för den europeiska ekonomin.

Sagan om det framgångsrika Åland lever fortsättningsvis kvar, men är det faktiskt en korrekt bild?

Enväldigt meddelade Juha Sipilä i går att regeringen avgår. Var står nu de åländska frågorna som landskapsregeringen förhandlat fram med sittande regering i Helsingfors?

Ålands synlighet måste stärkas. Det handlar om identitet men lika mycket om att få potentiella samarbetspartners att få upp ögonen för landskapet. Vi har mycket att vinna på att stärka bilden av oss själva utanför Ålands gränser.

Nobelpriset i litteratur är räddat, men utdelaren Svenska Akademien är fortfarande rejält skadeskjuten. Den aviserade förnyelsen av prisarbetet är ett lika välkommet som nödvändigt steg mot att rädda denna för litteraturen så viktiga utmärkelse.

Det åländska näringslivet har stora problem, trots det finns det få tecken på att näringspolitik blir en av höstens viktigaste valfrågor.

Inget samhälle kan strunta i vad man tycker i de minsta enheterna, i byarna av olika storleksordning.

Ålänningarnas rätt till självbestämmande tas lätt för given. Men historien talar sitt tydliga språk: Vi måste dagligen kämpa för att kunna fortsätta som ett självstyrande folk.
Ålandstidningen har, nu och framöver, en viktig roll i detta.

Barn i bild

Fler ledare