Publicerad 10 december 2018 kl. 22:00

Ensamhet–den nya folksjukdomen

Ensamhet påverkar vår hälsa på flera olika sätt. En finländsk vetenskaplig undersökning visar på en stark koppling mellan ensamhet och isolering och ökad risk att dö i cancer. Men i ensamhetens spår kommer också ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demens och depression.

Kommentarer (1 st)

Tack för en fin ledare om

Tack för en fin ledare om ensamhet! Ett mycket viktigt ämne att belysa. För kännedom vill jag berätta att vi har studerat äldre personers ensamhet vid Högskolan på Åland, år 2010 bland äldre kvinnor och år 2015 bland äldre både kvinnor och män. Resultatet från den senare rapporten finns att läsa på högskolans hemsida eller via denna adress: https://www.ha.ax/uploads/2018/04/boman_erika_halsa-bland-aldre-man-och-kvinnor-pa-aland_2016_hamka15.pdf?fbclid=IwAR0XI1bKrJWnZJ7iT06hk7BI8A7DF8d0RIm-KcFNXBo78U1TI1Yh5_tIkQg Resultaten är också delvis publicerade i vetenskapliga studier. Vidare så har vi sedan 1.4 2017 arbetat med ett projekt där vi bl a erbjuder äldre en tjänst motsvarande den aktivitetslots som efterfrågas. Projektet tar dock slut vid årsskiftet, men PAF-medel har sökts för att fortsätta projektet i folkhälsans regi. Vid intresse kan man läsa mer om projektet på högskolans hemsida eller via denna webbadress: https://www.ha.ax/forskning-samverkan/projekt/framjande-av-psykisk-halsa-bland-aldre-pa-aland/?fbclid=IwAR2YrACCKKwzPLiCQoQT8YLy5meemQAYqPKyzXBMxMz1htAud6mE_JzIOzU Vi kommer innan årsskiftet släppa en rapport som summerar projektet. Hälsningar Erika Boman

Det går inte att undgå dem, alla annonser i veckotidningar och magasin som marknadsför olika piller och preparat som lovar att bota och lindra alla de krämpor som följer med en åldrande kropp. Samtidigt kan man när man vill i dagstidningarna läsa om hur den åldrande befolkningen blir en allt större belastning för samhället som ska ställa upp med hälsovård och vårdplatser för den allt större delen åldringar i systemet.

Spekulationerna har varit många och intensifierats den senaste tiden. Ett större aktieinnehav inom Viking Line är sålt till en icke åländska ägare. Många är oroade men många ser även möjligheter med att det kommer in en ny delägare med nya idéer.

Den gemensamma Ålands räddningsmyndighet ser nu äntligen ut att starta till årsskiftet. En välkommen reform. 18 räddningskårer på 16 kommuner är ett absurt resursslöseri.

En långsiktigt hållbar miljö- och klimatpolitik måste –liksom andra strategier –beakta en mångfald av politiska intressen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Barn i bild

Fler ledare