Publicerad 24 mars 2019 kl. 22:03

Ett beslut som väcker förhoppning

Stadsstyrelsen beslutade i torsdags att återremittera ärendet om delgeneralplan för centrum. Med som vägkost till beredningen sade man att skyddsvärdet även ska bedömas utgående från en ändamålsenlig samhällsstruktur. Nu finns möjligheten att sätta rätt riktning. Riktningen mot en positiv utveckling av centrum.

Kommentarer (5 st)

"Det torde vara enkelt för

"Det torde vara enkelt för Moderaterna, Centern, Obunden samling, Ålands framtid och Liberalerna att enas och fatta ett långsiktigt beslut kring centrumutvecklingen". Dahlen tar inte ordet i sin mun men är precis lika medveten som alla andra att det är S motvilja och samarbetssvårigheter som förstört centrumutvecklingen.

Sossarnas enorma avundsjuka

Sossarnas enorma avundsjuka har förstört staden ! Deras avundsjuka mal och tär på dem och dessvärre sätter stopp för all nybyggnation. För ingen skall minsann få förtjäna något , speciellt inte fastighetsägarna. Sossarna är en fara för hela Ålands utveckling.

Instämmer tillfullo, Observer

Instämmer tillfullo, Observer. Men kan ändå inte undgå att notera några tankar i medlidsamhetens tecken. Också i det så kallade sosselägret finns tvivelsutan vissa för allas vårt Åland positiva åsikter. Och inte minst tack vare Barbro Sundback har vissa av dem nått ett pragmatiskt genomförande – med Trobergshemmets så kallade åldrings- och demensvårdande uppdrag som ett exempel så gott som något. Utan Sundbacks ihärdiga nötande därvidlag – ja, vad hade stadens pensionärer då haft att förvänta sig angående deras framtid? Dessvärre framstår, åtminstone i Gräsrots ögon, Nina Fellman som sossarnas ledstjärna. Dock som en dalande sådan. Men, utan hennes bidrag torde socialdemokratin ha suttit i en betydligt säkrare sits på Åland än den gör i dagsläget.

Ägaren landskapet och Paf fattade det enda anständiga beslutet och ersätter alltså de 15 förskingringsdrabbade företagen.
Spel är dock i grunden en problematisk verksamhet.

Den kommande höjningen av lagtingsledamöternas löner är inte beställd av väljarna. Den är inte heller ett resultat av utbud och efterfrågan. När den i höst blir ett faktum kan man bara hoppas att den ger goda effekter.

Klimatförändringen i Östersjön är snabbast i hela världen, snabbare än i Arktis. Så uttryckte sig professor Erik Bonsdorff i sitt tal vid Östersjöfondens prisutdelning nyligen. Klimatet är, föga överraskande, en av de viktigaste frågorna i det stundande EU-valet.

Det är först i tider av kris som hoppet verkligen behövs sägs det. I så fall är 2019 ett år när behovet är större än någonsin.

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

I dag finner vi ålänningar på olika scener runt om i hela Europa. Det åländska kulturlivet har tagit fram en mängd olika talanger som nu lever sin dröm och fungerar som goda Ålandsambassadörer.

Barn i bild

Fler ledare