Publicerad 24 mars 2019 kl. 22:03

Ett beslut som väcker förhoppning

Stadsstyrelsen beslutade i torsdags att återremittera ärendet om delgeneralplan för centrum. Med som vägkost till beredningen sade man att skyddsvärdet även ska bedömas utgående från en ändamålsenlig samhällsstruktur. Nu finns möjligheten att sätta rätt riktning. Riktningen mot en positiv utveckling av centrum.

Kommentarer (5 st)

"Det torde vara enkelt för

"Det torde vara enkelt för Moderaterna, Centern, Obunden samling, Ålands framtid och Liberalerna att enas och fatta ett långsiktigt beslut kring centrumutvecklingen". Dahlen tar inte ordet i sin mun men är precis lika medveten som alla andra att det är S motvilja och samarbetssvårigheter som förstört centrumutvecklingen.

Sossarnas enorma avundsjuka

Sossarnas enorma avundsjuka har förstört staden ! Deras avundsjuka mal och tär på dem och dessvärre sätter stopp för all nybyggnation. För ingen skall minsann få förtjäna något , speciellt inte fastighetsägarna. Sossarna är en fara för hela Ålands utveckling.

Instämmer tillfullo, Observer

Instämmer tillfullo, Observer. Men kan ändå inte undgå att notera några tankar i medlidsamhetens tecken. Också i det så kallade sosselägret finns tvivelsutan vissa för allas vårt Åland positiva åsikter. Och inte minst tack vare Barbro Sundback har vissa av dem nått ett pragmatiskt genomförande – med Trobergshemmets så kallade åldrings- och demensvårdande uppdrag som ett exempel så gott som något. Utan Sundbacks ihärdiga nötande därvidlag – ja, vad hade stadens pensionärer då haft att förvänta sig angående deras framtid? Dessvärre framstår, åtminstone i Gräsrots ögon, Nina Fellman som sossarnas ledstjärna. Dock som en dalande sådan. Men, utan hennes bidrag torde socialdemokratin ha suttit i en betydligt säkrare sits på Åland än den gör i dagsläget.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare