Publicerad 31 juli 2019 kl. 22:00

Ett svårlöst örnproblem

Havsörnens återväxt har satt Åland i en rävsax. Att skrämma örnar med drönare är därför inte så tokigt som det låter.

Kommentarer (7 st)

Skyddsjakt innebär vad? Att

Skyddsjakt innebär vad? Att skjuta typ 5 örnar i året förändrar absolut inget för Ejdern. För att skyddsjakten skall ha effekt måste örnstammen ner till nivåerna innan det var problem, dvs till så låga nivåer att den anses utrotningshotad. Men de talar vi inte längre om skyddsjakt utan om utrotning. Nej låt naturen ha sin gång och över tiden lär sig Sjöfåglarna handskas med att ha örnar runt sig. Örnen är ju inte ett nytt rovdjur som av människan placerats i dess icke naturliga miljö som ex minken, utan har funnits i alla tider. Det var dock människan som höll på utrotade den och därmed också rubbade sjöfåglarnas beteende.

Håller med Findus.

Håller med Findus. Ganska märkligt att själva gnälla över att örnarna äter sjöfågel när människan själv skjuter bort beståndet? Detta i en jakt som totalt saknar nån betydelse vad gäller människor kosthållning. Dessutom betyder ju ordet skyddsjakt på Åland = fri jakt. Se på säljakten som det deltar jägare från när och fjärran som totalt saknar anknytning till Åland. Är helt enkelt en ren nöjesjakt.

Trots den trefaldiga

Trots den trefaldiga enigheten här ovan – frågan är, bör vi verkligen sträva efter att havsörnen tvingas gå samma öde tillmötes som lodjur, vildsvin och vargar efter moget övervägande, och i tystnadens tecken, verkar ha vederfarits här på allas vårt lilla Åland?

Var och en någorlunda bekant

Var och en någorlunda bekant med – särskilt ejderns – livsbetingelser i Ålands skärgård av idag, torde INTE nöja sig med att havsörnsstammen står vid lag i nuvarande omfattning. Om det inte vore för stundens allvar, då skulle nog det officiellt betingade byggandet av ”åd-fågelholkar” framstå som mest bara skrattretande. Hur som helst, inför den övervägande delen av den åländska allmänheten, lyckas åtgärden som sådan knappast dölja Landskapsregeringens flathet inför Bryssel i ett löjets skimmer.

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Barn i bild

Fler ledare