Publicerad 20 augusti 2019 kl. 22:03

Färjan kan vänta ett par månader

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Kommentarer (3 st)

Henrik Herlin, än en gång

Henrik Herlin, än en gång visar Du med all önskvärd tydlighet Din förmåga att ordentligt trycka tummen på en ömmande punkt – där den verkligen behövs. Tack! Dessvärre, vem kunde tro att självstyrda ålänningar någonsin skulle tvings tillstå att den finska statsmakten kunde bli nödvändig som något av en allas vår självstyrelses indirekta bromskloss. Och behovet av den, bromsklossen ... det är nån’ting, det – som nuvarande Landskapsregering (LR) verkligen har ”lyckats” framställa! LR:s smått sakrala samhällsmodifieringar överlag – den ena efter den andra – de påvisar, i Gräsrots ögon, tydligast LR:s patetiska brist på elementärt juridiska insikter. Som något av kronan på detta kännspaka verk som sådant framstår Nina Fellmans, Fru Kommunministerns, utgjutelser i gårdagens Ålandstidning (under rubriken: ”Kommunerna sätter bara sig själva i knipa”) angående hennes tydligen alltjämt fortlöpande arbetsinsats ... Ålands kommunstruktur till ”gagn”, liksom. (Forts. Följer)

(Fortsättning) Men hjälp av

(Fortsättning) Men hjälp av sitt i egentlig mening juridiska fiasko – i både Ålandsdelegationen och Högsta domstolen angående också Ålands kommunstruktur – nu förvänta hon sig tydligen att kommunerna därmed ska följa LR i spåren. Det vill säga, Fellman förväntar sig tydligen att också kommunerna ska ödsla dyrbar arbetstid på ett grötmyndigt spektakel, som samtliga berörda parter torde vara överens om att det aldrig blir förverkligat. Dessbättre synes LR – med Nina Fellman som något av galjonsfigur – lida total brist på självbevarelsedrift.

I valtider är det lätt att tro att det behövs mer centraliserat beslutsfattande och fler stora projekt för att samhället ska fungera. Så är det inte. Se bara på älgjakten.

Skördefesten har lyft landskapets livsmedelsindustri och besöksnäring. Hur maten marknadsförs fortsätter att bli en allt viktigare fråga.

Debatten om kortrutten fortsätter för fullt och landskapsregeringens informationstillfälle förra veckan väckte många känslor och frågor bland åhörare samt intresserade. Tekniken är vald av landskapsregeringen men målen med skärgårdens framtid är fortfarande höljd i dunkel.

Den finlandssvenska språkkampen är en annan än den åländska. Charm och sänkta förväntningar räcker inte långt för att bevara en kultur.

Mina damer och herrar – låt showen börja. Det närmar sig val med stormsteg och i sedvanlig ordning börjar vallöften rulla in. Valfläsk blandas hej vilt med utspel och satsningar såväl ute i kommuner som i landskapsborgen. Vi vet aldrig vad som kan komma ut ur den politiska löftestombolan men ett är säkert - billig brukar den inte vara för oss skattebetalare.

EU-kommissionens nytillträdda ordförande Ursula von det Leyen har nu presenterat sina förslag på nya EU-kommissionärer. Det är 13 kvinnor och 14 män, helt i enlighet med det jämställdhetslöfte hon gav när hon tillträdde.

Gör vägen från svensk lärarexamen till behörig klasslärare på Åland glasklar, men håll fast vid principen om komplettering.

Se till att stöden hamnar där de gör mest nytta - landsbygdens kommuner måste bli attraktiva för inflyttare.

Åländsk lag är självstyrelsens kärna. Oberoende av självstyrelserevisionens utfall kan nästa lagting förbättra dagens situation.

Återigen väljer Justitieministeriet att behandla den åländska självstyrelsen i strid med Finlands internationella förpliktelser. Denna gång är det en begäran om yttrande gällande en ändring av offentlighetslagen som skickats på finska till Ålands landskapsregering. Det måste Åland kraftfullt agera på.

Debatten i lagtinget om medieavgiften och finansieringen av Ålands radio och tv var en uppvisning i märklig diskussion. Framför allt för den totala rädsla för att våga ha en åsikt om vart skattepengar går och hur de påverkar samhället.

Avslöjandet av kommunernas osäkra webbplatser är en nyttig påminnelse om vikten av att skydda våra digitala liv.

Uppdatera lagstiftningen så den svarar mot vårt näringslivets behov. Det är den bästa näringslivpolitiken. Det är det tydliga budskapet från Ålands Näringsliv i Ålandstidningens nyhetspodd .

Barn i bild

Fler ledare