Publicerad 29 juli 2019 kl. 22:00

GÄSTLEDARE: Om skärmtid och barns personlighetsutveckling

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karolina Viltblom. Läkare, specialiserad inom vuxenpsykiatri.

GÄSTLEDARE: Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Susann Simolin, Informationsansvarig och forskare vid Ålands fredsinstitut.

GÄSTLEDARE: Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Anders Gustafsson, ingenjör och företagare, Pedago Interaktiv Ab

När finansieringen av åländsk public service diskuteras måste uppdraget, inte nuvarande finansieringsnivå, stå i fokus.

Just när ett glimmer av hopp började återvända till resebranschen slog verkligheten till. Oundvikligt – eller?

GÄSTLEDARE: Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Julia Lindholm, landskapsregeringens specialsakkunniga i Bryssel.

GÄSTLEDARE: Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Anders Ekström, vd Ålands Näringsliv.

Coronakrisen har under månaderna som gått satt samhället och människorna på hårda prov men den har också, paradoxalt nog, bevisat att ett snabbt och solidariskt beslutsfattande är möjligt.

Väsentlig myndighetsinformation måste finns tillgänglig på svenska lika snabbt och lika tillförlitligt som på finska. Tyvärr är situationen en annan.

En blankettlagstiftning om den åländska polisens arbete må vara rätt i sak, men återigen blottas självstyrelsens brister.

Höga transporter på Enklingelinjen är inte en självklarhet. Däremot ska företagen kunna lita på att de strukturer som finns i dag inte försvinner över en sommar.

Cyberattackerna från Kina mot västvärlden har ökat under pandemin. På ett utstuderat sätt har Kina utnyttjat situationen för att påverka det västerländska samhället. Hur påverkar det oss på Åland?

Beslutet att ställa in årets Rockoffestival var klokt. Nu återstår det att se vad beslutet innebär för de åländska turistföretagarna.

Den gångna våren och försommaren har, på grund av krisläget, förändrat mycket. Inte minst hur vi kommunicerar och deltar i olika händelser. Eller kanske hellre, inte deltar i.

Barn i bild

Fler ledare