Publicerad 25 juni 2019 kl. 22:00

GÄSTLEDARE: Skatter är inte stöld och välfärd är inte ohållbar

Kommentarer (4 st)

Fel Mogens skatter är stöld.

Fel Mogens skatter är stöld. Under 40- och 50-talisternas yrkesverksamma år ändrades beräkningsgrunderna för pensionen 4 ggr till det sämre. Dessutom konfiskerades de inbetalda folkpensionsavgifterna av staten. Har man varit höginkomstare och stundtals betalt 56 % i skatt av de beskattningsbara inkomsterna, maxtaxa på dagis etc. förväntar man sig att staten skall som pensionär lämna en i fred men icke. Mogens och hans gelikar vill suga ut den sista bloddroppen, dvs ha statskontrollerad konfiskations socialism. Sig själva förser sig våra politiker med en rad olika förmåner som ohemula löneförhöjningar och gyllene pensionsavtal allt i samma anda som den Sovjetiska nomenklaturen.

En riktigt analyserande och

En riktigt analyserande och förnuftig debattartikel av Mogens. Jag delar definitivt inte alla delar men kan förstå och acceptera synpunkterna. Texten andas som sagt förnuft och respekt för det vi inte vet och är helt olik många av Mogens tvärsäkra socialistiska domedagskommentarer på nätet.

Frågan är – vem håller inte

Frågan är – vem håller inte med om Mogens Lindéns proklamation angående varierande uppfattningar om varierande orsaker till att olikartat globala, bland annat vindar och temperaturer, inte förhåller sig kroniskt konstanta? Lindén citerad: ”Det hela är komplext och erfordrar en stor och bred samverkan. Hos oss enskilda, i näringslivet, i våra politiska organ”. Därav följdfrågan, kan månne ett varierande antal så kallade miljöforskare, med varierande kompetens, tänkas påverka särskilt de mest iögonfallande forskningsresultaten? Hur som helst, i Lindéns hänvisning till tydligen aktuella auktoriteter, citat: ” Vi lever i en tid med auktoritära strömningar som Orban, Erdogan, Putin och Trump”. ... Därvidlag tycks han ha glömt allas vår Nina Fellman – trots hennes påfallande planekonomiska ideologi!

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Barn i bild

Fler ledare