Publicerad 21 maj 2019 kl. 22:06

En höjning på tveksamma grunder

Den kommande höjningen av lagtingsledamöternas löner är inte beställd av väljarna. Den är inte heller ett resultat av utbud och efterfrågan. När den i höst blir ett faktum kan man bara hoppas att den ger goda effekter.

Kommentarer (6 st)

Vad är det som säger att en

Vad är det som säger att en företagsledare blir en bra politiker? Eller att någon annan med hög utbildning och kompetens besitter förmågan att på ett rättvist sätt fördela skattemedel? Kanske en städare eller byggnadsarbetare har större förståelse för hur ekonomin skall skötas, än den som är van att handskas med stora belopp i affärssammanhang. Kanske empati och moral inte alltid hänger samman med hög utbildning och kvalificerade jobb. Med tanke på nuvarande lagtingsledamöters "arbetsinsats" är nog redan nuvarande arvoden för höga.

Låt gå för att lönerna höjs.

Låt gå för att lönerna höjs. Men då fodras kvalitet i regeringen .Och det saknas idag. -Lantrådet , precis som skomakaren , bör bli vid sin läst -! Ålands regering ärh enbart ett dåligt skämt , och Sjögren bör faktiskt bytas ut som ordförande för liberalerna , hon har fått sina röster av sjukvårdspersonalen som i sin vildaste fantasi trodde att hon skulle gynna dom.Men tji fick dom !

Ännu en ledartext värd namnet

Ännu en ledartext värd namnet. Tack, Henrik Herlin! En Lagtingets alldeles egna ”arvodeskommission” – hur i hela friden ska den kunna uppfattas vara en oberoende kommission? Dess oberoende gentemot väljarna framkommer däremot, precis som Du skriver, dess oberoende framkommer utomordentligt tydligt därvidlag. Det vill säga, just den ”kommissionen” i sig – inte med ett ord klargörs på vilket sätt väljarna har någon som helst nytta av den. Men en ”sann” glädje däremot – vilken som helst ideologisk ”sopprot” kan alltså fortfarande tillåtas ”förgylla” kandidatlistorna!

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Karl Nordlund, tf räddningschef i Mariehamn

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Till slut presenterades Finlands nya regeringsprogram. Ett regeringsprogram i stor obalans och med många kompromisser men med möjligheter för Åland.

Barn i bild

Fler ledare