Publicerad 24 februari 2019 kl. 22:00

Korna i Norden är inte klimatbovarna

Kött- och smörproduktionens utsläpp måste ställas i relation till den lokala djurhållningens många förtjänster.

Kommentarer (5 st)

Borde inte miljödebattörerna

Borde inte miljödebattörerna också ta hänsyn till hundars och katters fisande, och dess inverkan på miljön? Antalet icke producerande husdjur har ökat avsevärt de senaste 50 åren, och deras belastning på miljön i fråga om fisar och avföring är avsevärt större än de fåtal kor som finns på Åland. Dessutom är kodynga en bra jordförbättring, vilket inte kan sägas om avföringen från hundar och katter, som är onyttiga varelser, i synnerhet om man endast beaktar deras produktion av matnyttiga produkter.

Hur besprutade är alla

Hur besprutade är alla rapsodlingar ? Sedan skall den skördas av en bensingående maskin.Sedan tillverkas av olika maskiner . Biltransporter till flyget. Flyg till Åland , bil till grossist, bil till affären.Så är det så miljövänligt att det är att föredra framför åländskt smör ?Verkar enklare att äta åländskt smör .Dessutom är det väldigt gott !

Stadsstyrelsen beslutade i torsdags att återremittera ärendet om delgeneralplan för centrum. Med som vägkost till beredningen sade man att skyddsvärdet även ska bedömas utgående från en ändamålsenlig samhällsstruktur. Nu finns möjligheten att sätta rätt riktning. Riktningen mot en positiv utveckling av centrum.

Med tanke på hur hög svansföring Paf har inom spelansvarsfrågor är det direkt pinsamt att bolaget nu bötfälls av Spelinspektionen. Att skylla på en bugg duger inte, den här typen av misstag får inte ske.

Åland har alla möjligheter att bli en framstående it-nation men vi har inte tagit steget. Vi behöver ett samhällskontrakt där alla strävar åt samma håll. Allt från skolor till näringsliv.

När invånarna själva får ranka hur nöjda och lyckliga de är med livet hamnar Finland i topp. Det visar FN:s nya rapport World Happiness.
Vad är det vi gör så rätt?

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius utmanar gränserna för hur en tjänsteman får uttrycka sig, men på samma gång är vi alltid i behov av människor som inte är rädda för att säga sanningen.

Vem vinner och vem kanske till och med försvinner i det stundande riksdagsvalet? Och hur kan en kommande regering i Helsingfors se ut, en regering som de åländska politikerna ska förhålla sig till?

Då var det åländska startfältet inför riksdagsvalet klart. Ett startfält med goda kandidater och där utgången kanske är säkrare än någonsin.

Om det nya vindkraftstödet blir verklighet gynnar det både näringslivet och miljön, utan att notan för skattebetalarna behöver bli speciellt stor.

Åland ska vara ett öppet samhälle. Ett samhälle som inte stänger ute kompetens och inte stänger dörrar för sina egna medborgare. Att ställa finska behörighetskrav inom socialvården på Åland är därför djupt olyckligt.

I måndags klubbade en nästa tom riksdag lagpaketet som ger underrättelsetjänsterna utökade möjligheter att avlyssna medborgarna.

Bland fjolårets nyord hittar man ”flygskam” och ”klimatångest”. Båda två indikerar att fenomen relaterade till klimatet skapar både ångest och skam – frågan är om det inverkar på klimatfrågorna.

Att den Europeiska centralbanken (ECB) skjuter upp sin planerade räntehöjning och inför nya stöd för banksektorn är ett illavarslande tecken för den europeiska ekonomin.

Sagan om det framgångsrika Åland lever fortsättningsvis kvar, men är det faktiskt en korrekt bild?

Barn i bild

Fler ledare