Publicerad 24 februari 2019 kl. 22:00

Korna i Norden är inte klimatbovarna

Kött- och smörproduktionens utsläpp måste ställas i relation till den lokala djurhållningens många förtjänster.

Kommentarer (5 st)

Borde inte miljödebattörerna

Borde inte miljödebattörerna också ta hänsyn till hundars och katters fisande, och dess inverkan på miljön? Antalet icke producerande husdjur har ökat avsevärt de senaste 50 åren, och deras belastning på miljön i fråga om fisar och avföring är avsevärt större än de fåtal kor som finns på Åland. Dessutom är kodynga en bra jordförbättring, vilket inte kan sägas om avföringen från hundar och katter, som är onyttiga varelser, i synnerhet om man endast beaktar deras produktion av matnyttiga produkter.

Hur besprutade är alla

Hur besprutade är alla rapsodlingar ? Sedan skall den skördas av en bensingående maskin.Sedan tillverkas av olika maskiner . Biltransporter till flyget. Flyg till Åland , bil till grossist, bil till affären.Så är det så miljövänligt att det är att föredra framför åländskt smör ?Verkar enklare att äta åländskt smör .Dessutom är det väldigt gott !

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare