Publicerad 23 augusti 2018 kl. 22:00

Lantrådet beroende av Centerns stöd

Lantrådet och regeringsblocket är nu måna om att förvissa sig om att Centern fortfarande är med på tåget.

Kommentarer (2 st)

Låt detta lagförslag gå i

Låt detta lagförslag gå i graven, och börja på nytt när andra vindar blåser i Finlands regering. Liggande förslag är dåligt och ger inte Åland väsentligt bättre förutsättningar för utveckling av självstyrelsen. Bättre att vänta och se tiden an, snart kommer bättre tider med nya möjligheter.

Du har så rätt Krikonkvist.

Du har så rätt Krikonkvist. Det finns ingen vilja att utveckla självstyrelsen från finsk sida. Vi kan inte - med bibehållen självaktning - godkänna det förslag som ligger. Genom att motarbeta varje steg mot ökad självstyrelse, sviker Finland de löften som gavs för snart hundra år sedan.

Säljägarna på Otterböte kom från nuvarande Polen. På samma sätt är vi alla som bor här i dag resultatet av vågor av invandring. Idén om ett monokulturellt Åland är lika falsk som bisarr.

Stipendieboenden för gästade konstnärer är en vinstaffär för alla inblandade. Åland ligger bra till med tre sådana boenden, men skulle kunna utveckla sitt artist in residence-system ytterligare.

Att Rederi Ab Eckerö säljer delar av sitt aktieinnehav i Alandia till Wiklöf Holding kan innebära att den omdebatterade hembudsklausulen försvinner på nästa bolagsstämma.

Sexuella trakasserier bland barn är mycket vanligare än man tror. Samtidigt är pornografin bara ett knapptryck bort.

Det finns från åländsk sida en både realistisk och nykter syn på det skärpta säkerhetsläget i Östersjön.

Debatten som förs om Ytternäs skolas beslut att ha mångkultur som tema i år visar att alla skolor borde följa efter.

Allt tyder på att mötet mellan försvarsministeriet och Åland var en framgång. Tyvärr såg ministern till att rubrikerna handlade om något annat.

”Turn on, tune in, drop out” - vilket ungefär betyder: tänd på, koppla upp dig mot alltet, slockna ut –den gamle drogromantikern Timothy Learys berömda ord beskriver ganska bra diskussionen inför den svenska valrörelsen och det allmänna debattklimatet på nätet.

#Metoo-rörelsen fungerade som en viktig ventil och helande kraft för många drabbade kvinnor, men om inte vittnesmålen får konsekvenser för förövarna kommer tyvärr övergreppen att fortsätta och debatten dö ut.

Det som behövs nu är politiskt mod att inse att den cementerade blockpolitiken har nått vägs ände.

Om någon ur Finlands regering borde svara på frågor från pressen under ett Ålandsbesök är det försvarsministern Jussi Niinistö (Blå).

När nästan ingen tid återstår tycks parterna fortfarande stå långt från varandra.

Landskapets kistor har åter fyllts på. Men att nu tömma dem vore en förhastad och riskabel strategi.

Barn i bild

Fler ledare