Publicerad 23 maj 2019 kl. 22:06

En myndighet i kaos

Ålandstidningens granskning av Åland miljö- och hälsoskyddsmyndighet visar upp en myndighet i kaos. Nu krävs omedelbara åtgärder. Något annat kan inte förväntas. Djur ska inte riskera att lida på grund av brister i administration och ledarskap.

Kommentarer (3 st)

I detta sammanhang förtjänar

I detta sammanhang förtjänar påpekas att människans välfärd är ännu viktigare än djurens. Nog för att Trobergshemmet är en kommunal angelägenhet. Men det oaktat, och i all synnerhet i skuggan av Nina Fellmans brådmoget grötmyndiga fantasier angående en av Landskapsregeringen tvångsmodifierad kommunstruktur – vari ingår att hon i praktisk bemärkelse omyndigförklarar Ålandskommitten – som något av en frukt fallen av just det spektaklet framstår nu socialminister Wille Valve. Varför? Jo, Oasen – med demensavdelningen Solsidan som något av en galjonsfigur – det är ett åländskt föredöme vad gäller äldrevård, i form av 13 småkommuners samarbete. Att företeelsen är belägen i Jomala kommun är av underordnad betydelse. Däremot, i bjärt kontrast till just Oasens nyligen inrättad ytterligare en demensavdelning – där framstår socialministerns planering av ett 95-procentigt hemmaboende för ålänningar överlag från 75-års ålder. Trobergshemmet i ”storkommunen” Mariehamn – dess figurerande i massmedia – något av ”lök på laxen”?

Wille Valve gillar varken

Wille Valve gillar varken folk eller fä eftersom misskötseln är enorm och han sitter på ansvaret.Märk väl att han är moderat , som alla vet hukar inför sossarna ! Kom i håg när du väljer, även du , om du har tur , blir gammal ! Använd hjärnan !

Under tisdagens möte i Reykjavik förband sig Nordens länder att bli den hållbaraste regionen i världen.
Det har vi hört förut.
Nu krävs det konkreta åtgärder och intimt samarbete mellan alla samhällsaktörer.

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Barn i bild

Fler ledare