Publicerad 23 maj 2019 kl. 22:06

En myndighet i kaos

Ålandstidningens granskning av Åland miljö- och hälsoskyddsmyndighet visar upp en myndighet i kaos. Nu krävs omedelbara åtgärder. Något annat kan inte förväntas. Djur ska inte riskera att lida på grund av brister i administration och ledarskap.

Kommentarer (3 st)

I detta sammanhang förtjänar

I detta sammanhang förtjänar påpekas att människans välfärd är ännu viktigare än djurens. Nog för att Trobergshemmet är en kommunal angelägenhet. Men det oaktat, och i all synnerhet i skuggan av Nina Fellmans brådmoget grötmyndiga fantasier angående en av Landskapsregeringen tvångsmodifierad kommunstruktur – vari ingår att hon i praktisk bemärkelse omyndigförklarar Ålandskommitten – som något av en frukt fallen av just det spektaklet framstår nu socialminister Wille Valve. Varför? Jo, Oasen – med demensavdelningen Solsidan som något av en galjonsfigur – det är ett åländskt föredöme vad gäller äldrevård, i form av 13 småkommuners samarbete. Att företeelsen är belägen i Jomala kommun är av underordnad betydelse. Däremot, i bjärt kontrast till just Oasens nyligen inrättad ytterligare en demensavdelning – där framstår socialministerns planering av ett 95-procentigt hemmaboende för ålänningar överlag från 75-års ålder. Trobergshemmet i ”storkommunen” Mariehamn – dess figurerande i massmedia – något av ”lök på laxen”?

Wille Valve gillar varken

Wille Valve gillar varken folk eller fä eftersom misskötseln är enorm och han sitter på ansvaret.Märk väl att han är moderat , som alla vet hukar inför sossarna ! Kom i håg när du väljer, även du , om du har tur , blir gammal ! Använd hjärnan !

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emilia Ekström, jordbrukare i Jomala.

Kaj Grüssners gästledare i Ålandstidningen i onsdags har rivit upp många känslor. Därmed var det en särdeles lyckad ledare, oavsett vad man tycker om innehållet.

Antalet arbetsplatser inom det offentliga har ökat markant på Åland under 2000-talet. Det gör att finansieringen av den offentliga servicen sätts under press. Att inte frågan diskuterats mer bland de åländska politikerna är direkt underligt.

Tack vare Pafs guldregn över de åländska föreningarna blommar det åländska kulturlivet på bredden. Men det saknas en framsynt och djärv kulturpolitik. Kulturen debatteras inte ens i lagtinget.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Kaj Grüssner.

Nationaldagar i Norden infaller ofta på försommaren. Norges 17 maj, Sveriges den 6 juni och vår egen självstyrelsedag den 9 juni. Det gör att de här dagarna får en vacker ram av blommor och försommargrönska. Finlands nationaldag den 6 december har en annan, mer högtidlig karaktär.

Politiker och tjänstemän behöver inte tycka likadant, men tjänstemännen ska inte ha en egen politisk agenda. Det är politikernas uppgift att fatta övergripande beslut, och tjänstemännens förslag ska inte motarbeta dessa.

När vi i morgon firar Ålands självstyrelse är det en viktig påminnelse för oss alla om möjligheterna som givits oss genom självstyrelsen. Möjligheter att själva bestämma över hur vi vill utforma vårt samhälle.

Att Åland tar plats och för sin talan även utanför Åland är viktigt. Det är viktigt för vår självstyrelse och självbild att ta vår rättmätiga plats. Därför är självstyrelsepolitiska nämndens besked om Stockholmskontoret välkommet.

Svenska folkpartiets Thomas Blomqvist, 54 år från Raseborg blir Finlands nya jämställdhetsminister. Han har en del att ta tag i, enligt jämställdshetsombudsmannens berättelse om jämställdhetsläget 2018, som just överlämnats till riksdagen.

Gårdagens glädjande artikel om de tre ungdomarna som startat glasskiosk i Lemland kombinerar två av de mest somriga fenomenen av alla, nämligen sommarjobb och glasskiosker.

Till slut presenterades Finlands nya regeringsprogram. Ett regeringsprogram i stor obalans och med många kompromisser men med möjligheter för Åland.

Utmaningarna för detaljhandeln är globala. Pressade priser genom volymer gör det svårt för den lokala handeln. Samtidigt ser vi stora möjligheter för den åländska handeln. En handel som ger arbetsplatser och skatteintäkter–nödvändiga för att Åland även i framtiden ska vara en attraktiv plats att bo och verka på.

Barn i bild

Fler ledare