Publicerad 5 mars 2019 kl. 22:00

Näringspolitik borde bli en av valfrågorna

Det åländska näringslivet har stora problem, trots det finns det få tecken på att näringspolitik blir en av höstens viktigaste valfrågor.

Kommentarer (4 st)

Naturligtvis har Åland halkat

Naturligtvis har Åland halkat efter näringspolitiskt och har 8 bortkastade år bakom sig och orsaken är lätt att konkretisera. De så kallade borgerliga partierna, C och L, sätter sig gladeligen i famnen på S som därtill idag innehar en stor och inom partiet stark yttervänsterfalang. Orsaken till att både C och L hittat S som en samarbetspartner är att dessa två partier ligger i en maktstrid. Partiernas inbördes intriger går före Ålands intressen och detta borde Ålandstidningen granska närmare eller åtminstone belysa. Alla vet att politikerna kommer att säga att kommande valresultat styr den framtida regeringskonstellationen men de borgerliga väljarna förtjänar att få veta. Vilka partier är beredda att sätta sig i famnen på S kommande 4 år och vilka partier är inte beredda att för makten offra sin ideologi? Samarbetet med S har också lett till att personer som politisk egentligen borde ses som socialister har sökt sig till både L och C och detta beskrivs som att partierna har högt till tak. Och att nämnda partier attraherar politiker med socialistiska värderingar är inte konstigt då samarbetet med S lett till att partierna har gjort en historiskt stor vänstersväng. forts

Idag ligger frågor som klimat

Idag ligger frågor som klimat, feminism, HBTQ, bidrag och socialistisk rättvisepolitik mycket högre på agendan än närings- och skattepolitik. Inte oviktiga frågor men definitivt inte frågor som borgerliga partier traditionellt går till val på.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare