Publicerad 5 mars 2019 kl. 22:00

Näringspolitik borde bli en av valfrågorna

Det åländska näringslivet har stora problem, trots det finns det få tecken på att näringspolitik blir en av höstens viktigaste valfrågor.

Kommentarer (4 st)

Naturligtvis har Åland halkat

Naturligtvis har Åland halkat efter näringspolitiskt och har 8 bortkastade år bakom sig och orsaken är lätt att konkretisera. De så kallade borgerliga partierna, C och L, sätter sig gladeligen i famnen på S som därtill idag innehar en stor och inom partiet stark yttervänsterfalang. Orsaken till att både C och L hittat S som en samarbetspartner är att dessa två partier ligger i en maktstrid. Partiernas inbördes intriger går före Ålands intressen och detta borde Ålandstidningen granska närmare eller åtminstone belysa. Alla vet att politikerna kommer att säga att kommande valresultat styr den framtida regeringskonstellationen men de borgerliga väljarna förtjänar att få veta. Vilka partier är beredda att sätta sig i famnen på S kommande 4 år och vilka partier är inte beredda att för makten offra sin ideologi? Samarbetet med S har också lett till att personer som politisk egentligen borde ses som socialister har sökt sig till både L och C och detta beskrivs som att partierna har högt till tak. Och att nämnda partier attraherar politiker med socialistiska värderingar är inte konstigt då samarbetet med S lett till att partierna har gjort en historiskt stor vänstersväng. forts

Idag ligger frågor som klimat

Idag ligger frågor som klimat, feminism, HBTQ, bidrag och socialistisk rättvisepolitik mycket högre på agendan än närings- och skattepolitik. Inte oviktiga frågor men definitivt inte frågor som borgerliga partier traditionellt går till val på.

Det är först i tider av kris som hoppet verkligen behövs sägs det. I så fall är 2019 ett år när behovet är större än någonsin.

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

I dag finner vi ålänningar på olika scener runt om i hela Europa. Det åländska kulturlivet har tagit fram en mängd olika talanger som nu lever sin dröm och fungerar som goda Ålandsambassadörer.

Det finns ingen orsak för borgerligheten att begränsa sig till ekonomiska frågor i samhällsdebatten. Även frågor om hur vi lever våra liv behöver baseras på grundläggande värderingar om individens frihet och äganderätt.

Det ser ljusare ut för svenska språket och satsningarna för att motverka klimatförändringen om de tilltänkta partierna SDP, Samlingspartiet, De gröna och SFP bildar regering. Sannolikt kan vi då också se fram emot sänkt inkomstskatt.

Dagens samhälle byggdes av individer som själva och i grupp byggde vårt samhälle utifrån egen drivkraft. Numera förlitar sig allt fler på att det offentliga ska lösa de dagliga utmaningarna. Det kommer vi inte ha råd med i framtiden. Vi måste hitta tillbaka till vårt eget ansvar.

Barn i bild

Fler ledare