Publicerad 30 juni 2019 kl. 22:00

Näringsrätten åter i hetluften

Näringsrätten är åter aktuell i debatten. Liberalerna lyfter frågan som en avgörande näringslivsfråga samtidigt som Jysk bryter mot det näringsrättstillstånd man erhållit genom att erbjuda bristfällig information på svenska. Men hur ska vi riktigt förhålla oss till näringsrätten?

Kommentarer (6 st)

Daniel Dahlén – tack för ännu

Daniel Dahlén – tack för ännu en utomordentligt nödvändig ledartext! Nu senast med Jysks affärsmetoder kontra Landskapsregeringen på tapeten ... man kan verkligen undra – när ska merparten av allas våra folkvalda landskapspolitiker få nog av Nina Fellman? Hennes, kansliministerns, modifieringsiver – av vilket slag den vara månde – för åtminstone Gräsrot framstår den som ett vapen i en kamp som går ut på att enligt utnötningsmetoden få Ålands självstyrelse skrotad. Dessbättre – för merparten av åländska väljare synes hon numera framstå som mest bara ett strålande exempel på hur man beter sig för att ”lyckas” stånga pannan blodig mot väggen.

Att Fellman vill avskaffa

Att Fellman vill avskaffa självstyrelsen är inget nytt. Allt det visste man innan hon blev kansliminister. Så varför Sjögren gav henne den posten och varför hon är kompis och vapendragare med Gunell bör alla ålänningar ffråga sig.Fundera över vad som skulle hända med Åland utan självstyrelse ! Alla ni som lagt er röst på Fellman, vill ni kunna bo kvar på Åland ?

I Nina Fellmans blogg kan man

I Nina Fellmans blogg kan man läsa vad hon tycker om Åland och ålänningarna Jag vill inte att allt ska förbli vid det gamla. Jag vill inte att våra gränser ska stängas. Jag vill att framtidens ålänningar ska vara annorlunda. Jag vill se nya grödor, nya traditioner, flera färger på flaggorna. Faktiskt så tycker jag riktigt illa om Ålänningen sång. Särskilt versen om hur åländska kvinnor och män aldrig svikit sin stam och dess ära. Det representerar en unken gammal nationalism som jag inte står för, varken stammen eller äran.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare