Publicerad 14 maj 2020 kl. 22:00

Politisk omstart öppnar för tuffare miljöpolitik

Både klimatet och miljön riskerar att glömmas bort när ekonomin ska kicktstartas igen. När landskapsregeringen reviderar sitt handlingsprogram finns nya möjligheter att prioritera en mer ambitiös miljöpolitik.

Ekonomisk utsatthet är ett bekymmer som får långtgående konsekvenser för framför allt barn. Aktörer på alla nivåer i samhället har ett ansvar att främja barnkonventionen, men vi lever ändå i ett välfärdssystem som inte borde få fallera.

Den brittiska regeringen visar, om inte krafttag, så åtminstone en antydan till muskler gentemot Kina.

Den känns måhända avlägsen, men det kommer en tid efter coronapandemin. Den bild av Åland som skapas nu kommer däremot att finnas kvar när gränserna öppnas igen.

Vår nutid är bara ett förbipasserande ögonblick mellan det förflutna och framtiden. Så elegant uttrycker sig historikern Henrik Meinander i en av essäerna i nyutkomna”Kalejdoskopet”. Hans iakttagelse gäller i hög grad den tid av kris vi nu genomlever.

När nu gränserna försiktigt öppnas måste vi alla bidra till lugnet genom att våga lita på att sunt förnuft ändå är betydligt vanligare än galenskap.

Coronavirusets effekt på bilaterala samarbeten är förödande. På EU-nivå ser vi inte mycket av samarbete och på nordisk nivå har årtionden av integration och djupt samarbete slagits sönder på bara några veckor. Det måste de nordiska länderna ta lärdom av.

Att ge uppdraget att strömma stadens fullmäktigemöten till Ålands radio och tv är både begripligt och beklagligt på samma gång.

Coronakrisen har Åland i ett ekonomiskt järngrepp. Men en del saker går ändå åt rätt håll. Helsingforsregeringen tar in Åland alltmer i sina stödinsatser.
Men det är även upp till ålänningarna att hjälpa till och stödja det lokala näringslivet.

Åland och vindkraft är som en maratonpjäs i flera akter. Med projektet Långnabba II är Åland äntligen närmare en hållbar energilösning.

Åland behöver en bredd av fördelar för att fortsätta locka inflyttare. En viktig förutsättning är företagsklimatet.

Coronavirusets framfart har satt mycket av den globala handeln, och därmed globaliseringen, på paus. Protektionismen hotar redan hela den internationella ekonomin.
Låt oss hoppas att fakta i frågan snart börjar synas i de politiska besluten.

Mitt under rådande pandemi beslutar Lemlands kommun att ge tilläggsanslag på en miljon euro till ett daghemsbygge. Ögonbrynen har höjts på många och frågan som ställs är om Lemlands beslutsfattare inte förstår den ekonomiska realiteten kommunen befinner sig i?

Att minnas vad som hänt i det förgångna är ett sätt att påminna om mänsklighetens historia.

Barn i bild

Fler ledare