Publicerad 2 maj 2019 kl. 22:03

Så tryggas ett svenskspråkigt mandat

Runt om i Europa handlar stundande EU-valet om flera vägval. Ett val mellan samarbete och fortsatt tillväxt men även ett val mellan liberala eller nationalistiska krafter. På Åland är kommande EU-val frågan om hur ett svenskspråkigt mandat ska säkras.

Kommentarer (6 st)

Du Molotov, varför inte följa

Du Molotov, varför inte följa högvälborne herr Leif Holmblads slutligen förmodade insikt om fördelen av att både tala för, och rösta på, en kandidat med rötter i samma mylla som tydligen är hemtam också för Dig? Det ligger nämligen ganska så nära till att Ni bägge kan uppfattas vara illasinnade så kallade ”turiströstare”.

Vill påminna högvälborne

Vill påminna högvälborne Gräsrot att SFP:s ordförande efter kriget föreslog att Åland skulle bytas mot Karelen som del i fredsfördraget. Ävenså näpsade Astrid Thors Åland för inte så många år sedan oss för att ha fel åsikter. SFP är i högsta grad ett opålitligt parti som vänder kappan efter vinden hur det passar som våra egna centerpartister. Sådana förrädare kan man vara utan. Förövrigt har du ingenting att göra med hur jag röstar. Vill man tillhöra den indoktrinerade fårskocken, varsågod.

Det är ledsamt att SD på

Det är ledsamt att SD på Åland, eller åtminstone Camilla Gunell, sätter socialdemoktratin framom både Ålands intressen och svenska språket. Att påstå att det kommer in en svensk SD från Finland om (när) ett svenskt mandat faller bort är önsketänkande. Genom att splittra fältet skapas risken att man går miste om ett svenskt mandat till förmån för en okänd finsk socialdemokrat i slutet av "kön". Dessutom förlorar vi vår specialmedarbetare - varför skulle en finsk SD vilja ha en ålänning i sin stab? Senast banade Ålands röster vägen för Nils Torvalds, som har skött sig perfekt. Men nu har vi sett var de åländska sossarnas lojalitet ligger, dvs. hos partiet (i Finland), inte hos Åland eller i det svenska språket - en oväntad besvikelse. Och att (som "Molotov" - vilken signatur! hänvisa till att SFP sade dumheter för 70 år sedan är inte speciellt fiffigt. Det fanns nog andra, även ålänningar, som i dag skulle ångra en del av det de sade på den tiden. Tyvärr kan det gå så att Camilla Gunell en dag finner sig att ha en liknande dumhet när hon år 2019 spräckte den åländska enigheten till förmån för sitt parti. Det vill hon knappast minnas den dagen.

Det här är inte första gången

Det här är inte första gången som ”Molotov” påminner om högvälborne herr Leif Holmblad. Tillsammans synes herrarna odla en gemensam politisk ideologi som ligger utomordentligt nära Vjatjeslav Michajlovitj Molotov – en av Stalins (Joseph Vissarionovich Stalin) mest hängivna anhängare. Just därav väcks tanken på ett så kallat radarpar. Förövrigt, den forntida Molotovs bolsjevikpseudonym anspelar på ordet slägga (av ryska molot), samma ord som förekommer i det ryska uttrycket "серп и молот", som i sin tur brukar översättas till ”hammaren och skäran”. Alltså, enligt Gräsrots uppfattning har allas vår nutida ”Molotov” lyckats utmärkt väl med skapandet av sin pseudonym.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

En reform av föräldraledigheten är på gång - och den behövs. Allt för få pappor väljer att vara hemma med sina barn, och en reform som utökar pappans dagar är ett steg i rätt riktning.

Det är bra att åländska företag är intressanta för investerare utanför landskapet. Hela tanken på åländska företag som en speciellt skyddsvärd grupp är både missvisande och skadlig. Affärer mellan frivilliga parter ger positiva effektiver för alla inblandade.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Birgitta Eriksson, managementkonsult.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Barn i bild

Fler ledare