Publicerad 2 maj 2019 kl. 22:03

Så tryggas ett svenskspråkigt mandat

Runt om i Europa handlar stundande EU-valet om flera vägval. Ett val mellan samarbete och fortsatt tillväxt men även ett val mellan liberala eller nationalistiska krafter. På Åland är kommande EU-val frågan om hur ett svenskspråkigt mandat ska säkras.

Kommentarer (6 st)

Du Molotov, varför inte följa

Du Molotov, varför inte följa högvälborne herr Leif Holmblads slutligen förmodade insikt om fördelen av att både tala för, och rösta på, en kandidat med rötter i samma mylla som tydligen är hemtam också för Dig? Det ligger nämligen ganska så nära till att Ni bägge kan uppfattas vara illasinnade så kallade ”turiströstare”.

Vill påminna högvälborne

Vill påminna högvälborne Gräsrot att SFP:s ordförande efter kriget föreslog att Åland skulle bytas mot Karelen som del i fredsfördraget. Ävenså näpsade Astrid Thors Åland för inte så många år sedan oss för att ha fel åsikter. SFP är i högsta grad ett opålitligt parti som vänder kappan efter vinden hur det passar som våra egna centerpartister. Sådana förrädare kan man vara utan. Förövrigt har du ingenting att göra med hur jag röstar. Vill man tillhöra den indoktrinerade fårskocken, varsågod.

Det är ledsamt att SD på

Det är ledsamt att SD på Åland, eller åtminstone Camilla Gunell, sätter socialdemoktratin framom både Ålands intressen och svenska språket. Att påstå att det kommer in en svensk SD från Finland om (när) ett svenskt mandat faller bort är önsketänkande. Genom att splittra fältet skapas risken att man går miste om ett svenskt mandat till förmån för en okänd finsk socialdemokrat i slutet av "kön". Dessutom förlorar vi vår specialmedarbetare - varför skulle en finsk SD vilja ha en ålänning i sin stab? Senast banade Ålands röster vägen för Nils Torvalds, som har skött sig perfekt. Men nu har vi sett var de åländska sossarnas lojalitet ligger, dvs. hos partiet (i Finland), inte hos Åland eller i det svenska språket - en oväntad besvikelse. Och att (som "Molotov" - vilken signatur! hänvisa till att SFP sade dumheter för 70 år sedan är inte speciellt fiffigt. Det fanns nog andra, även ålänningar, som i dag skulle ångra en del av det de sade på den tiden. Tyvärr kan det gå så att Camilla Gunell en dag finner sig att ha en liknande dumhet när hon år 2019 spräckte den åländska enigheten till förmån för sitt parti. Det vill hon knappast minnas den dagen.

Det här är inte första gången

Det här är inte första gången som ”Molotov” påminner om högvälborne herr Leif Holmblad. Tillsammans synes herrarna odla en gemensam politisk ideologi som ligger utomordentligt nära Vjatjeslav Michajlovitj Molotov – en av Stalins (Joseph Vissarionovich Stalin) mest hängivna anhängare. Just därav väcks tanken på ett så kallat radarpar. Förövrigt, den forntida Molotovs bolsjevikpseudonym anspelar på ordet slägga (av ryska molot), samma ord som förekommer i det ryska uttrycket "серп и молот", som i sin tur brukar översättas till ”hammaren och skäran”. Alltså, enligt Gräsrots uppfattning har allas vår nutida ”Molotov” lyckats utmärkt väl med skapandet av sin pseudonym.

Ålandstidningens granskning av Åland miljö- och hälsoskyddsmyndighet visar upp en myndighet i kaos. Nu krävs omedelbara åtgärder. Något annat kan inte förväntas. Djur ska inte riskera att lida på grund av brister i administration och ledarskap.

Ägaren landskapet och Paf fattade det enda anständiga beslutet och ersätter alltså de 15 förskingringsdrabbade företagen.
Spel är dock i grunden en problematisk verksamhet.

Den kommande höjningen av lagtingsledamöternas löner är inte beställd av väljarna. Den är inte heller ett resultat av utbud och efterfrågan. När den i höst blir ett faktum kan man bara hoppas att den ger goda effekter.

Klimatförändringen i Östersjön är snabbast i hela världen, snabbare än i Arktis. Så uttryckte sig professor Erik Bonsdorff i sitt tal vid Östersjöfondens prisutdelning nyligen. Klimatet är, föga överraskande, en av de viktigaste frågorna i det stundande EU-valet.

Det är först i tider av kris som hoppet verkligen behövs sägs det. I så fall är 2019 ett år när behovet är större än någonsin.

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

Barn i bild

Fler ledare