Publicerad 28 maj 2019 kl. 22:06

Att se värdet i en röst

Det låga valdeltagandet i EU-valet är symptomatiskt för den överstatliga modellen som EU representerar. Att så få röstar är beklagligt, men samtidigt begripligt eftersom det värde man får ut av att rösta för många är oklart. Ett EU som kommer närmare medborgarna kan förändra det.

Kommentarer (1 st)

Henrik Herlin, här ger Du oss

Henrik Herlin, här ger Du oss ytterligare en klar och tydlig påminnelse om gemene ålännings unika fördel av vår närdemokrati – som en självklar följd av allas vår generellt avundsvärda kommunstruktur. Tack! Att denna ”folkets” möjlighet att få sin röst hörd – ”uppfattad” – av dem just folket har valt som sina makthavare ... att den möjligheten utgör en nagel i ögat på smått Stalinistiska ideologer med ett federalt makthavande i sikte ... ja, den misstanken är då rakt inte svår att få styrkt heller i ett globalt perspektiv – trots en idag mycket tydlig maktsfärs hemvist månatligen flyttad mellan Strasbourg och Bryssel.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare