Publicerad 11 oktober 2017 kl. 22:00

Separatismen väcker frågor

Den dramatiska utvecklingen i Katalonien väcker intressanta frågor om separatism. Utfallet kommer att få stora konsekvenser för hela Europa.

Kommentarer (3 st)

EU blev inget lycka projekt,

EU blev inget lycka projekt, tack vare att de vill ta över allt mer av medlemsländernas egna behörigheter har invånarna mer och mer ledsnat på EUs avoga inställning till den småskalighet som borgar för ett för invånarna gott samhälle att leva och bo i. Nu mullrar det i leden, och många frihetstörstande små "delstater" får vind i seglen för att bryta sig ur unionen. England visade vägen.

Det är inte EU separatisterna

Det är inte EU separatisterna protesterar mot, det är länderna dom tillhör som protesterna riktas mot. Katalonien mot Spanien, norra Italien mot södra Italien , Skottland mot England, Nordirland mot England osv osv.Så det finns all anledning att EU kollar hur fungerar förhållandena mellan olika regioner och deras "värdländer " egentligen.Vi ser ju vad som händer mellan Åland och Finland.Lägger man locket på kokar det över så småningom !

Att frågorna om separatism

Att frågorna om separatism blir allt fler i allas vårt Europa, det är knappast en hemlighet för någon ”slage” medveten människa längre. Och precis lika tydligt torde framstå att det är först och främst självutsedda förmyndare I Bryssel som bör ställa frågor till sig själva om varför det är just så. Med egenskap som blott och bart världsfrälsare, blir det tyvärr allt tydligare att frågor som står det europeiska folket nära framförs inför döva Bryssel-öron. Att begrepp som; rasister, fascister och kommunister dessvärre högst förmodligen aldrig kommer att bli inaktuella, det är en sak. En helt annan sak är att ett nedlåtande missbruk av dessa epitet nu tvivelsutan blir ett allt usligare gömsle för genuint politiska ”sprätthökar” – var än de är stationerade.

Den svidande, tydliga och likartade kritiken från erkänt duktiga tjänstemän stämmer till eftertanke.

Som helhet är landskapets kortrutt överlägsen den föreslagna snabbrutten, men det finns absolut saker regeringen kan ta till sig av Ålands natur och miljös utredning.

Ska Thörnroos lyckas i ordföranderollen måste hon nu bygga broar in i de läger som hoppades på en annan lösning.

Det är helt rätt att förbjuda Nordiska motståndsrörelsens våldsamma och samhällsomstörtande verksamhet.
Inskränkningar i yttrandefriheten är ingen enkel fråga, men i den här fallet är skälen synnerligen goda.

När självständighetsbalen inleds imorgon öppnas den av att 70 inbjudna krigsveteraner och lottor är de gäster som träder in först. Det är en vacker gest som påminner om att landet alltid måste komma ihåg de offer som krävdes under vinter- och fortsättningskriget.

Om bara viljan finns hos Veikkaus och riksmyndigheterna kan bolaget utan tvekan fortsätta sälja spel på Åland.

Att en arbetsgrupp tillsätts är ett fall framåt för Åland.

För åländsk del får man nu hoppas att det inte finns någon ytterligare baktanke med Veikkaus reträtt.

Låt oss nu först lyssna noga på vittmesmålen om sexuella kränkningar och sedan göra vittnesmålen i #dammenrbrister till grunden för en sundare manlighet.

I en mening är stormig.ax en stor succé, men sajten har även en trist baksida som upphovsmännen inte hanterat tillräckligt bra.

Konsumenters ändrade attityder återspeglas i efterfrågan eller brist på den. Länge har alternativ till smör varit efterfrågade men den trenden har försvunnit. Nu vill konsumenterna åter ha riktigt smör och det inverkar på prisbilden.

Sittande regering i allmänhet och ansvarige minister Mika Nordberg (MSÅ) i synnerhet har investerat mycket prestige i att kortrutten nu blir av.

Frågetecknen blir allt fler kring den åländska externpolitiken under minister Nina Fellmans ledning.

Barn i bild

Fler ledare