Publicerad 7 maj 2019 kl. 22:03

Ta tillbaka initiativet i debatten

Det finns ingen orsak för borgerligheten att begränsa sig till ekonomiska frågor i samhällsdebatten. Även frågor om hur vi lever våra liv behöver baseras på grundläggande värderingar om individens frihet och äganderätt.

Kommentarer (11 st)

Västern är skickliga att med

Västern är skickliga att med ful argumentation kidnappa både frågor och organisationer. I och med att vänstern inte beaktar kostnader så kan de alltid köra över högern. Se på klimat, migration, bidrag osv. Högern kan aldrig lova lika stora satsningar som vänstern därför att högern alltid måste beakta de realiteter som de ekonomiska förutsättningar medan vänster totalt kan ignorera dessa då de bara trycker ut de ökade kostnaderna på skattebetalarna och företagen samt vid behov ökar lånebördan. När högern försöker få debatten saklig brunmålar vänstern. De som ifrågasätter kvoterna i invandring är rasister, de som ifrågasätter populistiska klimatinsatser är klimatförnekare osv. De som ifrågasätter skenande kostnader till diverse socialistiska organisationer är antifeministiska, HBTQ fientliga, är mot jämställdhet och är patriarkala. Detta har verkligen inte gynnat den konstruktiva debatten.

Instämmer – grundligt! Detta

Instämmer – grundligt! Detta med beaktande av att Herlin tydligen har förskaffat sig en utomordentligt gedigen kunskap om både Åland som samhälle och den åländska folksjälen. Särskilt beaktansvärd, det är hans nu uppenbara vilja att i sann Sundblomsk anda bevaka gemene ålännings både intressen och livsvillkor! Med spänd förväntan emotses ett Åland fritt från importerade planekonomiska griller, socialistiska fundamentaliteter ... som nog lär samla rätt få sörjande runt graven.

Vilket otroligt lyft ÅT har

Vilket otroligt lyft ÅT har genomgått sedan man bytte ut några personer på ledande poster. Jag är oerhört imponerad. I flera år kopierade bara ÅT Aftonbladets ledare och gav dem någon konstlad åländsk touch. Nu har vi plötsligt en ledarredaktion som faktisk granskar makthavarna och analyserar vilket utfall deras beslut faktiskt får. En ledarredaktion som faktiskt vågar mota populismen i grind - både den höger som vänsterextrema.

B M-E är förhoppningsvis en

B M-E är förhoppningsvis en återkommande ledarskribent. Niklas Lampi däremot, han verkar helt ha lämnat sin uppgift som officiell opinionsbildare, han. Dessvärre! Utan att här och nu nämna någon vid namn i övrigt – Ålandstidningens förnämligt flerfaldiga tillskott, förnämliga förstärkning av ledarsidans pondus – den har gjort saknaden av Lampi så här långt uthärdlig. Och det är ett betyg så gott som något, det – tillskotten tillhanda ... i Gräsrots vardags värld.

Vänsterns fotsoldater håller

Vänsterns fotsoldater håller på att gå i taket när Dahlen har lyft ÅT till nya höjder. Nu visar det sig alldeles tydligt att man inte accepterar andra åsikter än de som är PK. enligt vänstern. Man har sedan länge på ÅT idkat självcensur varför man får hoppas att det är slut på den eran. Tummen upp för den nya jounalistiken. Skrämmande att en minister lägger sig i ÅT:s journalistik. Yttrande och pressfriheten skall sättas på undantag. Med kännedom om hennes natur kan man ju förvänta sig vad som helst, det fria ordet skall kväsas med alla tillbudstående medel. ifrån vänsterns håll vill man ju ha full kontroll över nyhetutbudet som i forna Sovjet där allt skulle godkännas av nomenklaturen.

Sidor

Ålandstidningens granskning av Åland miljö- och hälsoskyddsmyndighet visar upp en myndighet i kaos. Nu krävs omedelbara åtgärder. Något annat kan inte förväntas. Djur ska inte riskera att lida på grund av brister i administration och ledarskap.

Ägaren landskapet och Paf fattade det enda anständiga beslutet och ersätter alltså de 15 förskingringsdrabbade företagen.
Spel är dock i grunden en problematisk verksamhet.

Den kommande höjningen av lagtingsledamöternas löner är inte beställd av väljarna. Den är inte heller ett resultat av utbud och efterfrågan. När den i höst blir ett faktum kan man bara hoppas att den ger goda effekter.

Klimatförändringen i Östersjön är snabbast i hela världen, snabbare än i Arktis. Så uttryckte sig professor Erik Bonsdorff i sitt tal vid Östersjöfondens prisutdelning nyligen. Klimatet är, föga överraskande, en av de viktigaste frågorna i det stundande EU-valet.

Det är först i tider av kris som hoppet verkligen behövs sägs det. I så fall är 2019 ett år när behovet är större än någonsin.

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

Barn i bild

Fler ledare