Publicerad 7 maj 2019 kl. 22:03

Ta tillbaka initiativet i debatten

Det finns ingen orsak för borgerligheten att begränsa sig till ekonomiska frågor i samhällsdebatten. Även frågor om hur vi lever våra liv behöver baseras på grundläggande värderingar om individens frihet och äganderätt.

Kommentarer (11 st)

Västern är skickliga att med

Västern är skickliga att med ful argumentation kidnappa både frågor och organisationer. I och med att vänstern inte beaktar kostnader så kan de alltid köra över högern. Se på klimat, migration, bidrag osv. Högern kan aldrig lova lika stora satsningar som vänstern därför att högern alltid måste beakta de realiteter som de ekonomiska förutsättningar medan vänster totalt kan ignorera dessa då de bara trycker ut de ökade kostnaderna på skattebetalarna och företagen samt vid behov ökar lånebördan. När högern försöker få debatten saklig brunmålar vänstern. De som ifrågasätter kvoterna i invandring är rasister, de som ifrågasätter populistiska klimatinsatser är klimatförnekare osv. De som ifrågasätter skenande kostnader till diverse socialistiska organisationer är antifeministiska, HBTQ fientliga, är mot jämställdhet och är patriarkala. Detta har verkligen inte gynnat den konstruktiva debatten.

Instämmer – grundligt! Detta

Instämmer – grundligt! Detta med beaktande av att Herlin tydligen har förskaffat sig en utomordentligt gedigen kunskap om både Åland som samhälle och den åländska folksjälen. Särskilt beaktansvärd, det är hans nu uppenbara vilja att i sann Sundblomsk anda bevaka gemene ålännings både intressen och livsvillkor! Med spänd förväntan emotses ett Åland fritt från importerade planekonomiska griller, socialistiska fundamentaliteter ... som nog lär samla rätt få sörjande runt graven.

Vilket otroligt lyft ÅT har

Vilket otroligt lyft ÅT har genomgått sedan man bytte ut några personer på ledande poster. Jag är oerhört imponerad. I flera år kopierade bara ÅT Aftonbladets ledare och gav dem någon konstlad åländsk touch. Nu har vi plötsligt en ledarredaktion som faktisk granskar makthavarna och analyserar vilket utfall deras beslut faktiskt får. En ledarredaktion som faktiskt vågar mota populismen i grind - både den höger som vänsterextrema.

B M-E är förhoppningsvis en

B M-E är förhoppningsvis en återkommande ledarskribent. Niklas Lampi däremot, han verkar helt ha lämnat sin uppgift som officiell opinionsbildare, han. Dessvärre! Utan att här och nu nämna någon vid namn i övrigt – Ålandstidningens förnämligt flerfaldiga tillskott, förnämliga förstärkning av ledarsidans pondus – den har gjort saknaden av Lampi så här långt uthärdlig. Och det är ett betyg så gott som något, det – tillskotten tillhanda ... i Gräsrots vardags värld.

Vänsterns fotsoldater håller

Vänsterns fotsoldater håller på att gå i taket när Dahlen har lyft ÅT till nya höjder. Nu visar det sig alldeles tydligt att man inte accepterar andra åsikter än de som är PK. enligt vänstern. Man har sedan länge på ÅT idkat självcensur varför man får hoppas att det är slut på den eran. Tummen upp för den nya jounalistiken. Skrämmande att en minister lägger sig i ÅT:s journalistik. Yttrande och pressfriheten skall sättas på undantag. Med kännedom om hennes natur kan man ju förvänta sig vad som helst, det fria ordet skall kväsas med alla tillbudstående medel. ifrån vänsterns håll vill man ju ha full kontroll över nyhetutbudet som i forna Sovjet där allt skulle godkännas av nomenklaturen.

Sidor

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

En reform av föräldraledigheten är på gång - och den behövs. Allt för få pappor väljer att vara hemma med sina barn, och en reform som utökar pappans dagar är ett steg i rätt riktning.

Det är bra att åländska företag är intressanta för investerare utanför landskapet. Hela tanken på åländska företag som en speciellt skyddsvärd grupp är både missvisande och skadlig. Affärer mellan frivilliga parter ger positiva effektiver för alla inblandade.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Birgitta Eriksson, managementkonsult.

Det är inte rimligt om förhandlingarna kring skapandet av en gemensam räddningsmyndighet än en gång faller samman. Troligen bär bägge parter skuld i den uppkomna konflikten. Samtidigt är de senaste motiveringarna för avslag från Rål sällsynt småaktiga. Det är dags att svälja stoltheten och ro ett frivilligt avtal i hamn, annars riskerar vi ännu ett försök till landskapstvång.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Kent Danielsson

I torsdags dömdes en man till fängelse för det nya svenska brottet oaktsam våldtäkt. Det var första gången den nya samtyckeslagen prövades i Högsta domstolen.
Det är hög tid att Finland också inför samtyckeskravet i sin lagstiftning.

Att köpa matvaror från Åland och närområdet är ett gott val, både för resiliensens skull och för att närhet bygger förtroende. De produktmärkningar som finns ger inte tillräcklig information om produkternas egenskaper och har dessutom ofta politiska syften.

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Den här veckan, den 11 juli för att vara exakt, har 300 år förflutit sedan den ryske tsaren Peter I lät sin nya galärflotta hemsöka östra Sveriges skärgårdar och börja brandskatta hela kusten från Gävle till Norrköping. Resultatet blev stor förödelse, människor ställdes på bar backe och lämnades att klara sig bäst de kunde.

Att utrota arter som anses invasiva eller annars oönskade är sällan en bra idé. Det finns alltid konsekvenser som man från början inte kunde överblicka. Bättre är att låta naturen ha sin gilla gång så alla arter kan anpassa sig i takt med utvecklingen.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Rosita Broström.

Så var vi där igen. En finländsk regering som återigen nedprioriterar den åländska självstyrelsen. Denna gång i strid med gällande lagstiftning till förmån för EU-praxis. Självstyrelsen fortsätter väga lätt när finländska ministrar agerar.

Barn i bild

Fler ledare