Publicerad 20 november 2018 kl. 22:00

Upprörda känslor efter Lindholms nedlagda röst

Att välja att värna hemkommunens röster framom regeringens politik är inte populärt bland regeringskollegorna. Nu är det talman Gun-Mari Lindholm som hamnat i onåd.

Kommentarer (5 st)

Det synes som att vissa

Det synes som att vissa lagtingsledamöter är mest upprörda över att Gun-Mari L nu tar röster från dom själva. Att hon bytt ståndpunkt i frågan verkar inte göra dom lika upprörda. Detta säger en hel del vilken typ av människor som sitter på vissa poster, mig själv först , är tydligen deras motto.Och är det inte av allmänintresse att kansliministern som ivrat mest för kommunsammanslagningen är sjukskriven ? Hur länge blir hon borta ?Vem ersätter henne ? Är det något som är hemligt för den berörda befolkningen ? Hon är folkvald , så ge oss något besked !

Och om Fellman är sjukskriven

Och om Fellman är sjukskriven någon längre period så borde även "Veikkaus gate" ges vidare åt nån vikarierande att tas omhand, helst då av nån som är kapabel till det... Det kan väl inte vara så organiserat att allt stannar om en blir sjuk? Var är back upen?

Nu börjar nog allt

Nu börjar nog allt regeringsspektakel i största allmänhet bli lite tröttsamt, faktiskt. I rent komisk bemärkelse, som underhållare betraktad verkar särskilt den svenska centerns sonderare Annie Lööf vara mogen för att slänga sig i väggen. Därvidlag hårdnar dock konkurrensen nu betänkligt på vår officiella hemmaplan – inte minst tack vare både ”liberala” och ”moderata” farhågor om förlorade röster i kommande lagtingsval. Nå, sossarna, då? Ja, deras främsta företrädare i sammanhanget – hon är ju som sagt sjukskriven, hon. Och undra på det, förresten.

Naturligtvis är det omöjligt

Naturligtvis är det omöjligt att hålla sams inom regeringen. Sossarna ingår ju i regeringen och alla har vi sett den enorma trauma de ställt till med i MHS. Varför skulle regeringen vara en skonad plats från deras sabotage? Ett antal sossar har ju redan börjar rösta emot kortrutten och mer uppror är att vänta och allt kommer att göras med hänvisning till sossarna nya ambitiösa hållbarhetsprogram.

Reaktionerna på branden i Notre-Dame påminner oss om byggnadsverkens betydelse för vår gemensamma självbild. Att sörja förlusten av historiska skatter är en nyttig övning i att vara människa.

Man kan konstatera att Finland nu, efter riksdagsvalet, uppvisar samma politiska profil som många andra EU-länder. Valet står mellan vänsterliberala och nationalistiska partier och i många länder är det svårt att få ihop stabila regeringar. Tänk bara på de svenska våndorna denna vinter.

Spänningen uteblev när de åländska väljarna hade sagt sitt. Som förväntat blev listan med Mats Löfström och Johan Ehn de klara vinnarna. Övriga kandidater hade inte mycket att sätta emot och valet var redan avgjort när förhandsrösterna presenterades.

Valdagen närmar sig och i morgon söndag är det dags att välja Ålands representant till den finländska riksdagen. Riksdagsledamoten kan och ska påverka den finländska politiken i en för Åland positiv riktning. Du väljer vem du tycker är bäst lämpad för uppdraget.

Den nya psykiatriutredningen kan bli en god grund för brådskande reformer.

Att sänka den högsta tillåtna hastigheten till 50 kilometer i timmen löser inte det grundläggande feltänket bakom de så kallade traktorbilarna för 15-åringar.
Remissvaren pekar på en rad andra problem.

Den pågående processen i Högsta förvaltningsdomstolen gällande Gustaf Widéns mark på Föglö visar att äganderätten inte är av primärt intresse för landskapsregeringen. Både lagstiftningen och dess uttolkning behöver förändras för att en långsiktig förvaltning av mark ska möjliggöras.

Vattnet, denna ädelåländska naturtillgång, mår inte bra. Statusen för det ekologiska läget ligger på en måttlig nivå i mellan- och ytterskärgården medan situationen i innerskärgården är otillfredsställande, enligt en ny undersökning.

Frågan om fördelningen av samfundsskatterna och tvisten mellan landskapsregeringen och Jomala kommun är mer än juridik. Mariehamn har fått andras pengar och landskapsregeringen förefaller inte vilja ta tag i problemet. Detta samtidigt som gemene Jomalabo står ensam kvar med Svarte Petter. En Svarte Petter som bär med sig en betydande risk för högre skatter.

Årets Kastelholmssamtal kretsade kring det angelägna problemet med att politiska meningsmotståndare blir allt sämre på att förstå varandra.
Synd att ingen sådan bjöds in till panelen.

Är det något som väcker debatt så är det skärgårdstrafiken. Alla har åsikter om och hur den ska läggas upp och diskussionen fastnar ofta i teknik och tekniska lösningar. Detta samtidigt som den stora frågan om den åländska skärgårdens framtid lyser med sin frånvaro.

Åland behöver omedelbart en ny, starkare och tydligare, djurskyddslag som gör det lättare att omhänderta djur som far illa och som ger ÅMHM rätt att utfärda djurhållningsförbud. Fler djur ska inte behöva dö av svält.

När förändringens vindar blåser starkt och politiska löften avlöser varandra är det viktigt att komma ihåg vad som har byggt upp vårt samhälle, nämligen sparande och företagande. Konservatismen erbjuder en syn på samhället som både bevarar det goda och samtidigt bejakar genomtänkta förändringar.

Barn i bild

Fler ledare