Publicerad 26 maj 2020 kl. 22:00

Våga lita på experterna

När nu gränserna försiktigt öppnas måste vi alla bidra till lugnet genom att våga lita på att sunt förnuft ändå är betydligt vanligare än galenskap.

För varje upphandling som går till domstol försvagas landskapsregeringens position i infrastrukturfrågor.

GÄSTLEDARE Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Britt Lundberg, ledarskapsentreprenör och coach.

GÄSTLEDARE Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Axel Jonsson, jurist och före detta lagtingsledamot

GÄSTLEDARE: Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Susann Simolin, Informationsansvarig och forskare vid Ålands fredsinstitut.

GÄSTLEDARE: Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Anders Gustafsson, ingenjör och företagare, Pedago Interaktiv Ab

När finansieringen av åländsk public service diskuteras måste uppdraget, inte nuvarande finansieringsnivå, stå i fokus.

Just när ett glimmer av hopp började återvända till resebranschen slog verkligheten till. Oundvikligt – eller?

GÄSTLEDARE: Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. Idag: Julia Lindholm, landskapsregeringens specialsakkunniga i Bryssel.

GÄSTLEDARE: Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. I dag: Anders Ekström, vd Ålands Näringsliv.

Coronakrisen har under månaderna som gått satt samhället och människorna på hårda prov men den har också, paradoxalt nog, bevisat att ett snabbt och solidariskt beslutsfattande är möjligt.

Väsentlig myndighetsinformation måste finns tillgänglig på svenska lika snabbt och lika tillförlitligt som på finska. Tyvärr är situationen en annan.

En blankettlagstiftning om den åländska polisens arbete må vara rätt i sak, men återigen blottas självstyrelsens brister.

Höga transporter på Enklingelinjen är inte en självklarhet. Däremot ska företagen kunna lita på att de strukturer som finns i dag inte försvinner över en sommar.

Barn i bild

Fler ledare