Publicerad 11 juli 2019 kl. 22:00

Var rädd om kontanterna

Kontanterna håller på att fasas ut ur samhällsekonomin. Inte på grund av ett demokratiskt politiskt beslut, utan på grund av digitalisering.
Frågan förtjänar en rejäl diskussion.

Ålandstidningens skärgårdsdebatt gav flera konkreta förslag. Är politikerna redo att ta stafettpinnen?

Det extra EU-toppmötet för att fastslå långtidsbudgeten för de kommande sju åren klappade ihop. Det var inte oväntat, men priset för förseningen betalar regionerna och primärnäringarna.

Nu återupptas arbetet för att – slutligen – få revisionen av självstyrelselagen i hamn. Men det är ett arbete under stor tidspress – och med ett rejält hot i horisonten om Finland och Åland inte hittar en överenskommelse.

Lagberedningsresurserna ska användas i självstyrelsens tjänst.

I jakten på nya invånare har flera kommuner satsat på planering av kommunala bostadsområden. Dyra satsningar som inte per automatik är lyckade.

Det är vanskligt att tolka historiska skeende enbart ur moderna perspektiv.

Utvecklingen av den åländska självstyrelsen haltar betänkligt. Från att ha varit en modern folkrättslig lösning framstår den åländska autonomin numera som förvaltningsmodell snarare än en lösning för autonomier. Åland har blivit omsprunget och våra systeröar i Nordatlanten har i dag en mer omfattande autonomi än Åland. Det är dags för samtliga åländska partier att ta nästa steg.

Det senaste storbråket i åländsk politik handlar om huruvida en förvaltningschef i landskapsregeringen ska tillsättas på politiska grunder eller utifrån en tjänstemannabedömning av meriter. Men problemet bottnar snarare i feghet att låta självstyrelsen kosta.

Diskussionen om kommunernas servicenivå måste föras på allvar, för snart räcker inte osthyveln till.

Allt fler offentligt ägda bolag agerar lönedrivande på Åland. Det är fel. Landskapsregeringen måste se över vilken lönepolitik det offentliga ska bedriva.

SAS senaste reklamfilm: Om konsten att ha rätt och samtidigt göra helt fel.

Bert Häggblom (Ob) löste krisen för regeringskonstellationen när han på fredagseftermiddagen meddelade att han inte står till förfogande som talman. Men beskedet gav genast nya problem för såväl landskapsregeringen (LR) som Obunden samling.

Oavsett politisk sammansättning. Oavsett politiker. Gapet mellan ålänningen och det politiska etablissemanget ökar på Åland.

Barn i bild

Fler ledare