Publicerad 19 mars 2019 kl. 22:00

Vi behöver alltid sanningssägare

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius utmanar gränserna för hur en tjänsteman får uttrycka sig, men på samma gång är vi alltid i behov av människor som inte är rädda för att säga sanningen.

Kommentarer (4 st)

"nya byggnader inte kommit

"nya byggnader inte kommit upp på de tomma tomterna". Precis! En av de större syndarna är - Tidningen Åland. När det gamla tidningshuset revs., meddelades det att ett nytt liknande hus skulle uöpföras snarast möjligt på platsen. Jag är inte säker, men var det inte rent av ett villkor för rivningen av Julius Sundbloms gamla hus? Och hur många år sedan var det?

Mariehamn behöver en ny

Mariehamn behöver en ny stadsarkitekt, eftersom hon är en del av problemet. Och tyvärr pga den stora avundsjukan som sossarna besitter så händer inget så länge dom finns med i bilden. Varifrån kommer deras avundsjuka ? Ingen sossepolitiker har det dåligt ställt , tvärtom. Finns det någon sosse som saknar tak över huvudet och ej har mat på bordet ?Eller är det enbart ren och skär avundsjuka mot andra människor ?

Det är tragiskt med den tomma

Det är tragiskt med den tomma ÅTT tomten. Orsaken torde vara stadens huvudlösa parkeringsnormer, nu när dessa orimliga krav har (eller är på gång att mildras) kanske vi snart får se ett nybygge på den förnuvarande så fula tomten. Beträffande Sossar, så har de väl aldrig gjort sig kända för att stöda det privatägda o framåtsträvande.

Sanningssägare – de sätter

Sanningssägare – de sätter förvisso krydda på allas vår vardag de, jo. Men, också i det nu aktuella sammanhanget bör man kanske inte helt och hållet förbise att sanningssägande som sådant står i direkt relation till var på den politiska skalan – från ytterligheterna så kallade social- och till dito ålandsdemokrati – den önskade tillbedjaren finner sitt intellekt acklimatisera sig. I klarspråk, enligt ett ordspråk: ”Hvar och en rosar sin vattvälling”.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Äntligen tycks det finnas plats för en diskussion om den moderna arkitekturens formspråk och anspråk. Det bildas diskussionsgrupper på nätet, som Arkitekturupproret, och åsikterna som kommer fram är många.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Känslor av stagnation och hopplöshet är inte ett problem endast i fattiga utvecklingsländer.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Barn i bild

Fler ledare