Publicerad 19 mars 2019 kl. 22:00

Vi behöver alltid sanningssägare

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius utmanar gränserna för hur en tjänsteman får uttrycka sig, men på samma gång är vi alltid i behov av människor som inte är rädda för att säga sanningen.

Kommentarer (4 st)

"nya byggnader inte kommit

"nya byggnader inte kommit upp på de tomma tomterna". Precis! En av de större syndarna är - Tidningen Åland. När det gamla tidningshuset revs., meddelades det att ett nytt liknande hus skulle uöpföras snarast möjligt på platsen. Jag är inte säker, men var det inte rent av ett villkor för rivningen av Julius Sundbloms gamla hus? Och hur många år sedan var det?

Mariehamn behöver en ny

Mariehamn behöver en ny stadsarkitekt, eftersom hon är en del av problemet. Och tyvärr pga den stora avundsjukan som sossarna besitter så händer inget så länge dom finns med i bilden. Varifrån kommer deras avundsjuka ? Ingen sossepolitiker har det dåligt ställt , tvärtom. Finns det någon sosse som saknar tak över huvudet och ej har mat på bordet ?Eller är det enbart ren och skär avundsjuka mot andra människor ?

Det är tragiskt med den tomma

Det är tragiskt med den tomma ÅTT tomten. Orsaken torde vara stadens huvudlösa parkeringsnormer, nu när dessa orimliga krav har (eller är på gång att mildras) kanske vi snart får se ett nybygge på den förnuvarande så fula tomten. Beträffande Sossar, så har de väl aldrig gjort sig kända för att stöda det privatägda o framåtsträvande.

Sanningssägare – de sätter

Sanningssägare – de sätter förvisso krydda på allas vår vardag de, jo. Men, också i det nu aktuella sammanhanget bör man kanske inte helt och hållet förbise att sanningssägande som sådant står i direkt relation till var på den politiska skalan – från ytterligheterna så kallade social- och till dito ålandsdemokrati – den önskade tillbedjaren finner sitt intellekt acklimatisera sig. I klarspråk, enligt ett ordspråk: ”Hvar och en rosar sin vattvälling”.

Ägaren landskapet och Paf fattade det enda anständiga beslutet och ersätter alltså de 15 förskingringsdrabbade företagen.
Spel är dock i grunden en problematisk verksamhet.

Den kommande höjningen av lagtingsledamöternas löner är inte beställd av väljarna. Den är inte heller ett resultat av utbud och efterfrågan. När den i höst blir ett faktum kan man bara hoppas att den ger goda effekter.

Klimatförändringen i Östersjön är snabbast i hela världen, snabbare än i Arktis. Så uttryckte sig professor Erik Bonsdorff i sitt tal vid Östersjöfondens prisutdelning nyligen. Klimatet är, föga överraskande, en av de viktigaste frågorna i det stundande EU-valet.

Det är först i tider av kris som hoppet verkligen behövs sägs det. I så fall är 2019 ett år när behovet är större än någonsin.

Den nya politiska rörelsen Hållbart initiativ är ett välkommet tillskott på den politiska kartan.
Att lyfta upp hållbarhetsaspekterna tvingar alla åländska politiker att skärpa argumenten för sina olika versioner av det goda samhället.

Att stigande bensinpriser skapar grogrund för missnöje är inte alls oväntat. Människors dagliga transportbehov gör att skattehöjningar på drivmedel blir mycket konkreta i vardagsekonomin. De senaste proteströrelserna har generellt ytterst rimliga krav och förtjänar att tas på allvar.

Nästa vecka går Europa till val. Ytterlighetspartierna kommer inte att ta makten, men bli betydligt större. Det måste leda till en diskussion om vad EU ska vara.

Utkastet till ny lag om barnomsorg och grundskola innehåller flera förbättringar, men uppvisar också tendenser till centralstyrning från landskapets sida gentemot kommunerna. Resultatet av den pågående remissrundan får avgöra vilket det slutliga intrycket av lagen blir.

När det blir dags för framtidens historiker att se tillbaka på vår tid så kommer en sak att vara väldigt tydlig; hur kommunikationerna snabbt förändrades och hur detta påverkade samhället och hur vi talar om olika samhällsfrågor. Och det har betydelse, det snabba och hetsiga debattklimatet påverkar politiker och hur man löser politiska frågor.

Inget byggnadsförbud för Boreniuska huset. Det är ett välkommet beslut för alla som vill att Åland även fortsättningsvis ska ha ett levande centrum.

Antti Rinne lyckades locka och pocka Centern att acceptera att vara med i regeringsförhandlingarna. Men det är ett sargat parti med en lam anka som ordförande – hur påverkar det läget kring förhandlingsbordet?

Upp till en miljon av världens uppskattningsvis åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning, många inom de närmaste decennierna. Slutsatsen i FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald är skrämmande.

I dag finner vi ålänningar på olika scener runt om i hela Europa. Det åländska kulturlivet har tagit fram en mängd olika talanger som nu lever sin dröm och fungerar som goda Ålandsambassadörer.

Barn i bild

Fler ledare