Arbetet med KST går bra

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras. Arbetsgruppens förslag blev sedermera en lag som lagtinget antog.

Att bygga utanför rutan

Det är ingen rättighet för hugade byggherrar att få sin vilja igenom i Mariehamn. Däremot måste förutsägbarheten öka betydligt.

Veikkaus, ett hett ämne.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det. Vi är alla finländare och vi ska alla kunna välja om vi vill spela.

Låt inte KST bli ett nytt Mise!

Det finns de som förvånas över att motståndet mot kommunsammanslagningar på Åland är stort, trots alla påstådda fördelar. När man läser om hur Kommunernas socialtjänst (KST) nu byggs upp, med kraftigt ökande kostnader för enskilda kommuner, kan man förstå skepsisen.

Mise och andra dumheter

Så här såg avfallshanteringen ut prismässigt ut för mig år 2016:

1. Egnahemshus i Vasa: 36,67 euro/år. I Jomala: 137 euro/år – Mise.

2. Sommarstuga i Malax: 11,31 euro/år. I Lemland: 119,04 euro/år –Lemlands kommun.

Sidor

Barn i bild

Prenumerera på Ålandstidningen RSS