Har Norden gått sönder?

Jag är en halvdansk stockholmare som sedan 20 år bor på Åland. Jag har hittat paradiset och tänker aldrig flytta härifrån. Men med ett bagage av danskt, svenskt och finskt medborgarskap så känner jag mig mer som en nordbo än något annat.

Hög tid att modernisera näringsrätten

I morgon sammanträder den nytillsatta politiska referensgruppen som ska hitta lösningar för hur näringsrätten kan moderniseras.
Det är upp till bevis för politikerna i denna nödvändiga men ack så långdragna fråga.

Mise ökar miljöbelastningen

När Mise nu vill ersätta en tömning av en soptunna per 4-veckorsperiod med två tömningar av ett fyrfackskärl per 2-veckorsperiod, så fyrdubblas naturligtvis soptransporterna. Om nu inte hushållen väljer 8-facksalternativet – då sexfaldigas ju antalet transporter per 4-veckorsperiod.

Sidor

Barn i bild

Prenumerera på Ålandstidningen RSS