Publicerad 15 januari 2019 kl. 09:39

Flera fel under nattlig färd

På torsdagen påträffade polisen ett avställt fordon i Mariehamn. Efter närmare granskning visade det sig att fordonet förutom det även var obesiktat och fordonsskatten var obetald.

Ålcom, Elisa och Telia tilldelas de i december lediganslagna nätkoncessionerna i landskapet. Det meddelar statsrådet under torsdagseftermiddagen.

Under onsdagen stannades ett fordon i Jomala av polisen för rutinkontroll. Ett negativt alkotest följdes av ett positivt narkotikasnabbtest. 

En bostadsinnehavare i Finström påkallade på onsdagen polisens uppmärksamhet då denna hade en besökare som trots innehavarens vilja vägrade avlägsna sig från bostaden. När polisen anlände lämnade personen bostaden.

En personbil färdades i 110 km/h på en väg i Jomala på onsdagen där högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h. Föraren delgavs en ordningsbot.

Även en nykterhetskontroll upprättades i Jomala där 63 stycken kontrollerades. Alla var nyktra.

Tjänsten som myndighetschef vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, hade vid ansökningstidens utgång på onsdagseftermiddagen sökts av åtta personer.

SUND Kommunfullmäktige i Sund har godkänt en ändring av delgeneralplanen för området Bomarsund-Prästö. Det är landskapsregeringen som anhållit om ändringen för att kunna bygga en gång- och cykelväg samt trottoar längs med landsväg 2 mellan Bomarsunds gård och Prästö. 

Odin kunde inte angöra Överö klockan 10.35, i dag onsdag, utan fick köra direkt till Långnäs. Avgången 11.55 Överö-Snäckö ställs in och avgången från Snäckö till Långnäs klockan 13.30 ställs också in.
Avgången 16.10 från Långnäs kör direkt till Snäckö. Angöring Överö och Sottunga ställs in.

Gudingen kommer inte att angöra Överö i dag, anledningen är den hårda vinden. Gudingen kunde heller inte angöra Kyrkogårdsö klockan 09.35 i dag av samma anledning. Bokade kunder till och från Överö kontakttas.

Ambulansen tillkallade polisen då en person stuckit från sin lägenhet då personalen utfört en undersökning på hen.

Polisen meddelar att natten till onsdagen var lugn för ordningsmakten. Trafikkontroller utfördes på alla Ålands huvudvägar och såväl fordon som förare var i skick.

På måndagskvällen kallades polisen till en restaurang då det visade sig att två utländska medborgare var överförfriskade.

Under måndagen utförde polisen en trafikövervakning i Mariehamn. En förare delgavs böter och blev av med sina registreringsskyltar för fordonet då hen inte har genomgått den årliga kontrollbesiktningen. 

Barn i bild