Publicerad 17 mars 2020 kl. 22:00

70 miljoner euro i Pafmedel kan läggas på insatser

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Landskapet har reserver på 70 miljoner euro i form av Pafmedel. De vill man nu använda för att motverka de negativa effekterna av coronaviruset.
– Alla partier anser att det är ett gott syfte att använda Pafpengar för att reda upp den här situationen, säger finansminister Torbjörn Eliasson (C).

Landskapsregeringen mötte lagtingsgrupperna under tisdagen.

– Vi hade ett mycket bra möte med samtliga partier. Vi är överens om att det är stora insatser som kommer att krävas. Lagtinget är berett att fatta snabba beslut, säger  Torbjörn Eliasson.

Reserver på 70 miljoner euro kan användas, säger han.

– Alla partier anser att det är ett gott syfte att använda Pafpengar för att reda upp den här situationen.

Höjd dagpenning

Pengarna fördelas i en trestegsraket, enligt Torbjörn Eliasson. Det första steget är den kommande tilläggsbudgeten.

– Där finns några akuta insatser.

Han tillräckliga resurser för ÅHS och Ams. Eftersom det blir permitteringar och ”ebb i kassan” för hushållen ska man även höja dagpenningens minimibelopp. Den är i dag 36 euro per dag och blir nu dubbelt så mycket.

– Det minskar trycket på utkomststöd från kommunerna.

Landskapsregeringen ska även be om en fullmakt på 20 miljoner euro av lagtinget, som man vill använda för garantier till företag genom Finnvera.

Steg två i raketen är andra typer av stöd till företagen.

– Det arbetet behöver starta ganska snart.

Det tredje steget ska tas i landskapets budget 2021.

– Vi hoppas att alla försöker se ljuset i tunneln. Vi kommer i alla fall att göra allt vad vi förmår, säger Torbjörn Eliasson.

Ska trygga behov

Landskapsregeringen har även informerat försörjningsberedskapscentralen i Helsingfors om Ålands behov av transporter.

Enligt landshövding Peter Lindbäck, som är ordförande i samrådsdelegationen för beredskapsärenden, är det samrådsdelegationens uppgift att se till att Ålands behov av bland annat mat och bränsle blir tillgodosett.

Viking Line är registrerat i försörjningsberedskapscentralens resursregister och kan åläggas att utföra vissa transporter för att trygga försörjningsbehovet på Åland, säger Peter Lindbäck. Även landskapet har en betydande flotta, nämner han.

– Orsaken till att Viking Line är med är att de får statligt stöd, sjöfartsstöd. Man har låtit sig stå till förfogande om en sådan här situation skulle uppstå. Vilket man från deras sida säkert har räknat med inte skulle uppstå.

Åländska företags möjligheter att exportera produkter utanför Åland är däremot inte samrådsdelegationens bord, enligt Peter Lindbäck. Näringslivets främjande är en uppgift för landskapsregeringen.

Permitteringar och skärgårdstrafik

Landskapsregeringen har hittills inte tagit ställning till frågan om permittering av landskapsanställda när vissa verksamheter stängs.

– Vi har inte diskuterat det. Det är en viktig fråga men annat har haft prioritet under dagen, säger lantråd Veronica Thörnroos (C).

Om skärgårdstrafiken säger hon att den fortsätter som vanligt och att ingen förändring sker tillsvidare. Om det blir neddragningar i trafiken kommer det att ske med lång framförhållning, enligt Veronica Thörnroos.

KHS-eleven Emil Högbäck kan rabbla över 1.000 pi-decimaler och har vunnit skolans pi-tävling två år i rad.
– Jag tänkte att det skulle vara kul att kunna, säger han om hur han hittar motivationen.

På tisdag öppnar Ålands idrottscenter upp sitt gym och sin idrottshall igen. Detta trots rekommendationerna att hålla stängt.

– Det här gör vi för att stöda motionen och för att stimulera den efterfråga som finns, säger vd Regina Lindblom.

Landskapsregeringen kan varken omfatta eller förstå att den åländska sjukvårdens behov av gränsöverskridande personal inte tillmötesgås av regeringen i Helsingfors. Det framför man i ett brev till statsminister Sanna Marin (SDP).
– Vi vill närmare ta del av den analys som legat till grund för beslutet, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Undantagstillståndet i Finland har visat att det finns stora brister i självstyrelselagen. Nu flaggar tunga politiker för att det kommer bli en ny fråga i revisionen av självstyrelselagen.
– Det är klart att det inte blivit som vi trott att det skulle fungera, säger lagtingets talman Roger Nordlund (C).

I juli förra året skickade Max Bärnas en flaskpost från familjens stuga i Österbotten. Döm om hans förvåning när den i söndags hittades i Geta – av dagiskompisen Luca Clemes och hans kusiner. 

Ett tiotal provsvar har inkommit till ÅHS sedan i måndags, men inget nytt fall har konstaterats.
Här följer Ålandstidningens direktreferat av dagens pressinformation:

Finlands regering avsätter 600 miljoner i lånegarantier till rederierna. Det framkom när regeringen presenterade sin nya tilläggsbudget, den största i landets historia.

I Brändö-Kumlinge församling har prästen Kent Danielsson tagit till nya grepp för att nå ut till församlingen under rådande omständigheter. Gudstjänster, högläsning och meditation är några saker som han delar med sig av.

Eftersom Gränsbevakningens arbetsinsats nu är riktad mot gränskontrollerna rekommenderar man människor att inte åka ut till skärgården.
– Det är statistisk fakta att ju fler människor som rör sig i ett område, desto större är också olycksfrekvensen där. Det är självklart att allt utöver gränskontrollerna påfrestar vår redan ganska påfrestade personal, säger Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström beklagar att Finlands regering omöjliggör för svenska läkare att arbeta på Åland.
– Det optimala hade varit att ha samma regler som för finsk personal som jobbar i Sverige, säger han.

Mariehamns skolor ska erbjuda de elever som får distansundervisning att hämta skollunch från sin skola. Det beslutade bildningsnämnden i Mariehamn vid ett möte i går. 

Finlands regering har beslutat att stänga passagerartrafiken från utlandet till Finland. Det innebär att efter långfredagen kommer ingen att kunna ta färja från Sverige till Åland.
– Finlands regering vill inte Åland något illa. Vi vill också att Åland ska klara coronakrisen med så få smittade som möjligt, säger Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) till Ålandstidningen.

Landskapsregeringen (LR) tycker att den finska regeringens beslut om att sjukvårdspersonal från Sverige ska sitta i karantän ska ändras.
– De har inte full förståelse för att vår sjukvård bygger på utbyte med Sverige, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Barn i bild

Fler nyheter