Publicerad 18 mars 2020 kl. 15:50

Besked om transporter till Sverige dröjer

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Hur varutransporter till och från Åland västerut ska ske är fortfarande oklart. I kväll möts landskapsregeringen för att försöka hitta en lösning.
– Så kanske har vi ett besked i morgon, sade lantrådet Veronica Thörnroos (C) på dagens presskonferens.
Här följer Ålandstidningens direktrapport från presskonferensen.

Snart drar presskonferensen igång.

På plats lantråd Veronica Thörnroos (C) och landskapsläkare Knut Lönnroth.

Från landskapsregeringen strukturerat så man samlas klockan 9 vid ledningscentralen som bemannas med personal från regeringskansliet som är ajour om läget på Åland, säger lantrådet.

I dag tror man sig ha nått en lösning kring kommunikation.

man upprättar ett kommunikationscenter som håller öppet till klockan 20 på kvällarna. Man har två nummer 018-25 572, eller 018-25 573.

Ingrid Zetterman, vice talman ingår i kommunikationscentret. Beslutet togs av lantrådet.

– Hon är väl förtrogen med landskapsregeringens roller, säger lantrådet.

Man vill på ås vis avlasta coronalinjen vid ÅHS samt avlasta begränsade resurser.

– Jag hoppas att det ska fungera väl, annars är vi beredda att på nytt ändra.

Veronica Thörnroos lämnar ordet till landshövding Peter Lindbäck.

– Vi tvingas göra er besvikna även i dag, det är först i en senare fas vi vet vad angivningarna från regeringen betyder rent konkret, säger han.

– Vi vet inte vilka former de befogenheter man har givits via förordningarna. Det är allt jag kan säga nu.

Lantrådet ger ordet till utbildningsminister Annika Hambrudd.

– Trots att skolorna är stängda, fortsätter utbildningen. Skolorna arbetar för fullt med bland annat digitala plattformar.

– Regeringen vill förtydliga att barnomsorgen ska vara öppen för de föräldrar som inte kan vara hemma, säger Annika Hambrudd

– Om skolan bedömmer att en elev inte klarar av att ta till sig undervisning i digital form, kan undantag göras. Vi tackar alla barn och föräldrar som har förståelse för situationen,

Infrastrukturminister Christian Wikström:

– Flygtrafiken upprätthålls, airLeap fortsätter flyga med vissa begränsningar.

– Från och med i natt kontrollerar gränsbevakningen resehandlingar.

– resor till Finland går varannan dag med Finnair. Smittspridning hindras med utökade städrutiner och informationsinsatser.

– Vad gäller färjtrafiken, man kan åka med Finnlines från Åbo också, säger trfikministern. Inga hinder för godstrafiken, men västerifrån är det en utmaning som vi jobbar hårt på.

Lantrådet säger att godstrafiken ska diskuteras mer i kväll.

– Vi kanske kan ge ett ytterligare beslut i morgon, säger hon.

Landskapsläkare Knut Lönnroth:

– Jag börjar med de senaste siffrorna. Inga bekräftade fall på Åland av mer än 30 testade.

– I Finland mer än 300 bekräftade fall. Sex av 100.000 per capita smittade i Finland, men inga dödsfall ännu.

– Den största gruppen smittade är mellan 18-65 år, samma åldersprofil som har rest mycket. Viktigt att notera att den äldre åldersgruppen har väldigt få fall.

– Den dramatiska förändringen när det gäller att hindra smittspridning, man vill minska smittspridning bland unga för att det inte ska spilla över på de äldre grupperna.

– De två senaste presskonferenserna har jag planerat säga något specifikt om karantänsituationerna, men jag har väntat för att det behövs tydlighet. Det råder ännu många frågetecken.

– Men vi måste sammanfatta något. Första åtgärden att stänga skolor, sedan begärnsa offentliga sammankomster. Beslutet gälller från i dag.

– Det är rekommendationer, inte förbud. Det är en rekommendation att över 70-åringar inte ska träffa andra personer, inte ett förbud.

– Bibliotek och simhallar har inte fått specifika beslut ännu.

– Den viktigaste frågan:

– Vad är karantän? Vi måste dela in det i två sorter. Nummer ett i lagens mening, smittskyddsansvarig läkare som har det bemyndigandet.

– en sådan person kan sättas i karantän, med ett intyg får man dagpenning i ersättning, man kan även tvingas till karantän om man inte gör det frivilligt.

– Man kan känna en falsk trygghet i att inte känna symptom.

– Om man har rest gäller 14 dagar, även om resna var i Finland. AArbetsgivare bör vara flexibla och ordna distansarbete.

– Bara för att man har rest kan man inte enligt lagen säga att man måste sitta i karantän. Det kan komma nya direktiv men än så länge tar man ansvar för karantänen själv. Det är inte så att det är en skyldighet, om man inte har råd får man göra ett eget beslut men det är en väldigt steark rekommendation att sätta sig själv i karantän.

– Vad gäller vid bägge typer av karanän?

– Summa summarum, undvik alla typer av kontakter.

– Många frågor kring familjemedlemmar självkarantän.

– Om familjen inte har rest och har symptom även om en familjemedlem är i självkarantän, kan an leva normalt.

– Äldre personer ska försöka lösa det på annat sätt.

– Vad innebär beslitet om tio personers sammankomster?

– det handlar om nöjestillställningar, tävlingar som man kan köpa biljetter till, alltså inte privata tillstäällnningar.

Man kan i princip leva som vanligt, man kan handla, man kan gå på restauang och så vidare. Man kan även gå på föreningsmöten.

Polisen ska se till att hålla koll på läget gällande sammankomster.

Sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen:
Frågor om provtagningar, vi provtar patienter med behov av sjukhusvård, personal inom hälso och sjukvård som har symptom, den tredje punkten gäller personer som vistats utanför Åland de senaste 14 dagarna och har symptom.

– Människor som oroar sig över situationen, som har ångest och psykiska utmaningar mår ej bra av det här. Vi har information om det här på våra hemsidor, säger man från ÅHS.

– Det finns en nationell kristelefon att ringa till, numret och telefontider finns på ÅHS hemsida.

Coronatelefonen är öppen vardagar 8-16, helger 9-16. Akuten ska man ringa endast vid akuta besvär. I går mer än 100 samtal till coronalinjen varav hälften inte hade något med corona att göra. Man vädjar från ÅHS att ringa till rätt ställe.

I tidbsokad mottagning görs ändringar. från i går enbart bokade besök till laboratoriet.

De vanligaste frågorna som kommer:

– Måste vi vänja oss vid ambulanspersonalmed skyddskläder?

– De behöver skydda sig, det betyder inte att man transporterar en coronapatient.

Patienter ska inte behöva komma till sjukhuset, man jobbar med skype och andra system. Om ÅHS avbokar ett besök, så kontaktar man personen i fråga.

Det finns tillräckligt med intensivvårdsplatser vid sjukhuset.

– Vi har respiratorer och har beställt flera, man kan känna sig lugn.

Lantrådet, tackar och säger att vi kan känna oss lugna och trygga.

– Fårn LR jobbar vi nu med transporterna och logistiken samt näringsliv och ekonomin.

Lantrådet tackar för rapporteringarna i media.

Frågestund följer. Men dessförinnan landshövding Peter Lindbäck.

– Gällande listan över yrken som ses som samhällsviktiga personer. Vi kanske har varit för generella i vår bedömning, vi ska kontrollera om statliga myndigheter på Åland ingår i de yrkena.

I morgon ny pressinformation klockan 16.

Kan LR välja att betala för trafikering med färjor till Sverige?

– Vi hoppas kunna ge svar snarast möjligt, men det är en möjlighet, säger trafikministern.

Vilka möjligheter finns att upphandla trafik?

– Det är en unik situation, vi behöver hitta lösningar. Men om det hackar i något av EU:s regelverk, är det ingen stor sak, säger lantrådet.

– Det händer saker väldigt snabbt nu, hur kommunikationsflödet ser ut är inte halt klart, säger trafikministern.

– Lantrådet säger att man kommer se till att få hem ålänningar som befinner sig utomlands.

Peter Lindbäck säger att han har talat med minst tre personer under dagen som befinner sig utomlands.

– Har man svårt att ta sig hem ska man kontakta Finlands ambassad på resmålet.

– Finska staten har ett övergripande ansvar över sina medborgare som befinner sig utomlands.

Annika Hambrudd informerar om att vårdnadshavare som blir hemma med barn i åldern 1-3 inte har rätt till ersättning från FPA.

– Är man tvungen att vara tjänstledig, ska man kontakta sociala myndigheter.

Barn i barnomsorgen ska hållas hemma om det bara är möjligt.

På Åland har man inte diskuterat att skippa barndagvårdsavgifterna om man stannar hemma med sin barn.

– Vår litenhet är en styrka, vi har snabb beslutsgång och det ska vi använda oss av i det här läget, säger Veronica Thörnroos.

Ska de som jobbar hemifrån lämna sina barn på dagis?

– Vi uppmanar att hålla barnen hemma så länge det bara är möjligt.

Kollektivtrafiken ska fortsätta enligt den ordinarie trafiken, med undantag för trafiken till Eckerö som går till färjavgångarna. Det meddelar trafikministern.

Från ÅHS säger Jeanette Pajunen att man har blivit något generösare gällande vilka som får testas för coronaviruset.

Jeanette Pajunen säger också att man har sex stycke intensivvårdsplatser vid sjukhuset.

– Man anlyserar just nu hur läget på Åland kan komma att se ut framledes, men vi har en beredskap att öka antalet platser.

Därmed avslutar vi rapporteringen från presskonferensen genom att be om ursäkt för alla stavfel som uppkommer i brådskan. Läs mer i morgondagens Ålandstidningen.

Tack.

KHS-eleven Emil Högbäck kan rabbla över 1.000 pi-decimaler och har vunnit skolans pi-tävling två år i rad.
– Jag tänkte att det skulle vara kul att kunna, säger han om hur han hittar motivationen.

På tisdag öppnar Ålands idrottscenter upp sitt gym och sin idrottshall igen. Detta trots rekommendationerna att hålla stängt.

– Det här gör vi för att stöda motionen och för att stimulera den efterfråga som finns, säger vd Regina Lindblom.

Landskapsregeringen kan varken omfatta eller förstå att den åländska sjukvårdens behov av gränsöverskridande personal inte tillmötesgås av regeringen i Helsingfors. Det framför man i ett brev till statsminister Sanna Marin (SDP).
– Vi vill närmare ta del av den analys som legat till grund för beslutet, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Undantagstillståndet i Finland har visat att det finns stora brister i självstyrelselagen. Nu flaggar tunga politiker för att det kommer bli en ny fråga i revisionen av självstyrelselagen.
– Det är klart att det inte blivit som vi trott att det skulle fungera, säger lagtingets talman Roger Nordlund (C).

I juli förra året skickade Max Bärnas en flaskpost från familjens stuga i Österbotten. Döm om hans förvåning när den i söndags hittades i Geta – av dagiskompisen Luca Clemes och hans kusiner. 

Ett tiotal provsvar har inkommit till ÅHS sedan i måndags, men inget nytt fall har konstaterats.
Här följer Ålandstidningens direktreferat av dagens pressinformation:

Finlands regering avsätter 600 miljoner i lånegarantier till rederierna. Det framkom när regeringen presenterade sin nya tilläggsbudget, den största i landets historia.

I Brändö-Kumlinge församling har prästen Kent Danielsson tagit till nya grepp för att nå ut till församlingen under rådande omständigheter. Gudstjänster, högläsning och meditation är några saker som han delar med sig av.

Eftersom Gränsbevakningens arbetsinsats nu är riktad mot gränskontrollerna rekommenderar man människor att inte åka ut till skärgården.
– Det är statistisk fakta att ju fler människor som rör sig i ett område, desto större är också olycksfrekvensen där. Det är självklart att allt utöver gränskontrollerna påfrestar vår redan ganska påfrestade personal, säger Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström beklagar att Finlands regering omöjliggör för svenska läkare att arbeta på Åland.
– Det optimala hade varit att ha samma regler som för finsk personal som jobbar i Sverige, säger han.

Mariehamns skolor ska erbjuda de elever som får distansundervisning att hämta skollunch från sin skola. Det beslutade bildningsnämnden i Mariehamn vid ett möte i går. 

Finlands regering har beslutat att stänga passagerartrafiken från utlandet till Finland. Det innebär att efter långfredagen kommer ingen att kunna ta färja från Sverige till Åland.
– Finlands regering vill inte Åland något illa. Vi vill också att Åland ska klara coronakrisen med så få smittade som möjligt, säger Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) till Ålandstidningen.

Landskapsregeringen (LR) tycker att den finska regeringens beslut om att sjukvårdspersonal från Sverige ska sitta i karantän ska ändras.
– De har inte full förståelse för att vår sjukvård bygger på utbyte med Sverige, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Barn i bild

Fler nyheter