Publicerad 18 mars 2020 kl. 15:50

Besked om transporter till Sverige dröjer

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Hur varutransporter till och från Åland västerut ska ske är fortfarande oklart. I kväll möts landskapsregeringen för att försöka hitta en lösning.
– Så kanske har vi ett besked i morgon, sade lantrådet Veronica Thörnroos (C) på dagens presskonferens.
Här följer Ålandstidningens direktrapport från presskonferensen.

Snart drar presskonferensen igång.

På plats lantråd Veronica Thörnroos (C) och landskapsläkare Knut Lönnroth.

Från landskapsregeringen strukturerat så man samlas klockan 9 vid ledningscentralen som bemannas med personal från regeringskansliet som är ajour om läget på Åland, säger lantrådet.

I dag tror man sig ha nått en lösning kring kommunikation.

man upprättar ett kommunikationscenter som håller öppet till klockan 20 på kvällarna. Man har två nummer 018-25 572, eller 018-25 573.

Ingrid Zetterman, vice talman ingår i kommunikationscentret. Beslutet togs av lantrådet.

– Hon är väl förtrogen med landskapsregeringens roller, säger lantrådet.

Man vill på ås vis avlasta coronalinjen vid ÅHS samt avlasta begränsade resurser.

– Jag hoppas att det ska fungera väl, annars är vi beredda att på nytt ändra.

Veronica Thörnroos lämnar ordet till landshövding Peter Lindbäck.

– Vi tvingas göra er besvikna även i dag, det är först i en senare fas vi vet vad angivningarna från regeringen betyder rent konkret, säger han.

– Vi vet inte vilka former de befogenheter man har givits via förordningarna. Det är allt jag kan säga nu.

Lantrådet ger ordet till utbildningsminister Annika Hambrudd.

– Trots att skolorna är stängda, fortsätter utbildningen. Skolorna arbetar för fullt med bland annat digitala plattformar.

– Regeringen vill förtydliga att barnomsorgen ska vara öppen för de föräldrar som inte kan vara hemma, säger Annika Hambrudd

– Om skolan bedömmer att en elev inte klarar av att ta till sig undervisning i digital form, kan undantag göras. Vi tackar alla barn och föräldrar som har förståelse för situationen,

Infrastrukturminister Christian Wikström:

– Flygtrafiken upprätthålls, airLeap fortsätter flyga med vissa begränsningar.

– Från och med i natt kontrollerar gränsbevakningen resehandlingar.

– resor till Finland går varannan dag med Finnair. Smittspridning hindras med utökade städrutiner och informationsinsatser.

– Vad gäller färjtrafiken, man kan åka med Finnlines från Åbo också, säger trfikministern. Inga hinder för godstrafiken, men västerifrån är det en utmaning som vi jobbar hårt på.

Lantrådet säger att godstrafiken ska diskuteras mer i kväll.

– Vi kanske kan ge ett ytterligare beslut i morgon, säger hon.

Landskapsläkare Knut Lönnroth:

– Jag börjar med de senaste siffrorna. Inga bekräftade fall på Åland av mer än 30 testade.

– I Finland mer än 300 bekräftade fall. Sex av 100.000 per capita smittade i Finland, men inga dödsfall ännu.

– Den största gruppen smittade är mellan 18-65 år, samma åldersprofil som har rest mycket. Viktigt att notera att den äldre åldersgruppen har väldigt få fall.

– Den dramatiska förändringen när det gäller att hindra smittspridning, man vill minska smittspridning bland unga för att det inte ska spilla över på de äldre grupperna.

– De två senaste presskonferenserna har jag planerat säga något specifikt om karantänsituationerna, men jag har väntat för att det behövs tydlighet. Det råder ännu många frågetecken.

– Men vi måste sammanfatta något. Första åtgärden att stänga skolor, sedan begärnsa offentliga sammankomster. Beslutet gälller från i dag.

– Det är rekommendationer, inte förbud. Det är en rekommendation att över 70-åringar inte ska träffa andra personer, inte ett förbud.

– Bibliotek och simhallar har inte fått specifika beslut ännu.

– Den viktigaste frågan:

– Vad är karantän? Vi måste dela in det i två sorter. Nummer ett i lagens mening, smittskyddsansvarig läkare som har det bemyndigandet.

– en sådan person kan sättas i karantän, med ett intyg får man dagpenning i ersättning, man kan även tvingas till karantän om man inte gör det frivilligt.

– Man kan känna en falsk trygghet i att inte känna symptom.

– Om man har rest gäller 14 dagar, även om resna var i Finland. AArbetsgivare bör vara flexibla och ordna distansarbete.

– Bara för att man har rest kan man inte enligt lagen säga att man måste sitta i karantän. Det kan komma nya direktiv men än så länge tar man ansvar för karantänen själv. Det är inte så att det är en skyldighet, om man inte har råd får man göra ett eget beslut men det är en väldigt steark rekommendation att sätta sig själv i karantän.

– Vad gäller vid bägge typer av karanän?

– Summa summarum, undvik alla typer av kontakter.

– Många frågor kring familjemedlemmar självkarantän.

– Om familjen inte har rest och har symptom även om en familjemedlem är i självkarantän, kan an leva normalt.

– Äldre personer ska försöka lösa det på annat sätt.

– Vad innebär beslitet om tio personers sammankomster?

– det handlar om nöjestillställningar, tävlingar som man kan köpa biljetter till, alltså inte privata tillstäällnningar.

Man kan i princip leva som vanligt, man kan handla, man kan gå på restauang och så vidare. Man kan även gå på föreningsmöten.

Polisen ska se till att hålla koll på läget gällande sammankomster.

Sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen:
Frågor om provtagningar, vi provtar patienter med behov av sjukhusvård, personal inom hälso och sjukvård som har symptom, den tredje punkten gäller personer som vistats utanför Åland de senaste 14 dagarna och har symptom.

– Människor som oroar sig över situationen, som har ångest och psykiska utmaningar mår ej bra av det här. Vi har information om det här på våra hemsidor, säger man från ÅHS.

– Det finns en nationell kristelefon att ringa till, numret och telefontider finns på ÅHS hemsida.

Coronatelefonen är öppen vardagar 8-16, helger 9-16. Akuten ska man ringa endast vid akuta besvär. I går mer än 100 samtal till coronalinjen varav hälften inte hade något med corona att göra. Man vädjar från ÅHS att ringa till rätt ställe.

I tidbsokad mottagning görs ändringar. från i går enbart bokade besök till laboratoriet.

De vanligaste frågorna som kommer:

– Måste vi vänja oss vid ambulanspersonalmed skyddskläder?

– De behöver skydda sig, det betyder inte att man transporterar en coronapatient.

Patienter ska inte behöva komma till sjukhuset, man jobbar med skype och andra system. Om ÅHS avbokar ett besök, så kontaktar man personen i fråga.

Det finns tillräckligt med intensivvårdsplatser vid sjukhuset.

– Vi har respiratorer och har beställt flera, man kan känna sig lugn.

Lantrådet, tackar och säger att vi kan känna oss lugna och trygga.

– Fårn LR jobbar vi nu med transporterna och logistiken samt näringsliv och ekonomin.

Lantrådet tackar för rapporteringarna i media.

Frågestund följer. Men dessförinnan landshövding Peter Lindbäck.

– Gällande listan över yrken som ses som samhällsviktiga personer. Vi kanske har varit för generella i vår bedömning, vi ska kontrollera om statliga myndigheter på Åland ingår i de yrkena.

I morgon ny pressinformation klockan 16.

Kan LR välja att betala för trafikering med färjor till Sverige?

– Vi hoppas kunna ge svar snarast möjligt, men det är en möjlighet, säger trafikministern.

Vilka möjligheter finns att upphandla trafik?

– Det är en unik situation, vi behöver hitta lösningar. Men om det hackar i något av EU:s regelverk, är det ingen stor sak, säger lantrådet.

– Det händer saker väldigt snabbt nu, hur kommunikationsflödet ser ut är inte halt klart, säger trafikministern.

– Lantrådet säger att man kommer se till att få hem ålänningar som befinner sig utomlands.

Peter Lindbäck säger att han har talat med minst tre personer under dagen som befinner sig utomlands.

– Har man svårt att ta sig hem ska man kontakta Finlands ambassad på resmålet.

– Finska staten har ett övergripande ansvar över sina medborgare som befinner sig utomlands.

Annika Hambrudd informerar om att vårdnadshavare som blir hemma med barn i åldern 1-3 inte har rätt till ersättning från FPA.

– Är man tvungen att vara tjänstledig, ska man kontakta sociala myndigheter.

Barn i barnomsorgen ska hållas hemma om det bara är möjligt.

På Åland har man inte diskuterat att skippa barndagvårdsavgifterna om man stannar hemma med sin barn.

– Vår litenhet är en styrka, vi har snabb beslutsgång och det ska vi använda oss av i det här läget, säger Veronica Thörnroos.

Ska de som jobbar hemifrån lämna sina barn på dagis?

– Vi uppmanar att hålla barnen hemma så länge det bara är möjligt.

Kollektivtrafiken ska fortsätta enligt den ordinarie trafiken, med undantag för trafiken till Eckerö som går till färjavgångarna. Det meddelar trafikministern.

Från ÅHS säger Jeanette Pajunen att man har blivit något generösare gällande vilka som får testas för coronaviruset.

Jeanette Pajunen säger också att man har sex stycke intensivvårdsplatser vid sjukhuset.

– Man anlyserar just nu hur läget på Åland kan komma att se ut framledes, men vi har en beredskap att öka antalet platser.

Därmed avslutar vi rapporteringen från presskonferensen genom att be om ursäkt för alla stavfel som uppkommer i brådskan. Läs mer i morgondagens Ålandstidningen.

Tack.

Fastighetsmarknaden på Åland har inte påverkats märkbart av covid-19.
– Bostadssidan går riktigt bra just nu, det köps och säljs. Eventuella effekter på bostadsmarknaden på grund av pandemin ser vi sannolikt först till vintern eller nästa vår, säger Robert Gustafsson på Mäklarhuset.

Visit Åland har under våren och sommaren satsat hårt på att marknadsföra Åland för hemestrande finländare. Enligt vd Lotta Berner-Sjölund har marknadsföringskampanjen så här långt väckt mycket intresse.

Den åländska turismen upplever nu två helt skilda sidor med öppen gräns österut och stängd gräns västerut. För gästhamnarna i skärgården har säsongen kommit igång bra.
– Men återhämtningen som vissa delar av Finland och Åland har haft har inte nått västra Åland, säger Hubertus von Frenckell som driver Käringsund Resort & Conference.

Den nya Slottsbanan på Ålands Golfklubb i Kastelholm, Sund invigdes i förmiddags.

Landskapsregeringen har meddelat Olycksutredningscentralen vilka åtgärder man vidtagit efter Skarvens grundstötning 2019.

Rederiaktiebolaget Eckerö lägger ner Birka Cruises. Beslutet fattades av styrelsen i torsdags och i fredags meddelades personalen. Sammanlagt berörs 509 medarbetare.
– Det finns inga förutsättningar för att vi ska kunna komma igång igen med Birka. Det här är väldigt tråkigt, säger Björn Blomqvist, koncernens vd.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) är nedstämd när han kommenterar nyheten att Birka Cruises lägger ned.
– Vi måste kämpa oss igenom det här, säger han.

Fackförbundet Seco Sjöfolk organiserar runt tre fjärdedelar av Birkas personal. Ordförande Kenny Reinhold säger till Ålandstidningen att Birka varit en bra arbetsgivare.
– Det känns fördjävligt, säger han om nedläggningsbeskedet.

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) är nedstämd när han kommenterar nyheten att Birka Cruises lägger ned.
– Det är en tung dag för Åland.

Birka Cruises läggs ned efter 49 år. Nu inleds samarbetsförhandlingar som berör 509 personer.

Åda har tillsammans med kommunerna och kommunalförbunden upphandlat ett gemensamt ekonomisystem. Kontraktet har tilldelats det åländska it-bolaget Consilia Solutions Ab. Det skriver Åda i ett pressmeddelande.

De senaste veckornas varma väder har lett till att de blågröna algerna har kommit ovanligt tidigt i år. Det säger Magnus Eriksson, miljöskyddsinspektör på ÅMHM.

De två fallen av grov våldtäkt som den före detta IFK-spelaren misstänks för ska ha skett i mannens bostad. Mannen ska ha tvingat två olika kvinnor till samlag och utfört grovt våld mot kvinnorna.
Åklagare Roger Eriksson yrkar på fem års fängelse.

Barn i bild

Fler nyheter