Publicerad 11 maj 2020 kl. 16:34

”Extremt liten risk” att bli smittad

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Risken för att bli smittad av covid-19 när samhället öppnat upp är fortfarande extremt liten, enligt smittskyddsläkare Tora Woivalin. 

Smittspridningen i samhället kommer inte att öka för att grundskolorna öppnar på torsdag, utan för att det sker många förändringar samtidigt, framhöll Tora Woivalin på dagens coronapresskonferens.

– Finland och Ålands strategi är att spåra, och då är det av vikt att agera snabbt.

Hon och landskapsläkare Knut Lönnroth uppmanar alla som har symtom, även lindriga, att kontakta sjukvården för diskussion om provtagning. Gäller såväl vuxna som barn.

Om skolorna håller sig till de rekommendationer myndigheterna tagit fram sprider sig smittan inte så lätt, enligt Tora Woivalin. Risken för att bli smittad är ”extremt liten”.

När det gäller barn i riskgrupper ska endast barn med mycket svåra sjukdomar, som till exempel svåra hjärt- och lungsjukdomar eller neurologisk sjukdom som påverkar andningen, stanna hemma. Detta meddelar i så fall deras läkare.

Friska barn behöver inte coronatestas innan de går till skolan.

Knut Lönnroth sade att det finns en tydlig risk för ökad smittspridning i samhället när man öppnar upp gränsen mot Sverige för arbets- och andra nödvändiga resor. Han påminner om att man inte ska göra onödiga resor samt att man inte ska resa när man är sjuk, inte heller från Åland.

Landskapsregeringens beslut att inte erkänna läraren Henrik Löthmans yrkeskvalifikationer är inte lagenligt.
Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom.

Den sexbrottsmisstänkta tidigare fotbollsspelaren i IFK Mariehamn ska fortsättningsvis hållas häktad. Det beslutade Ålands tingsrätt i dag.

På grund av coronakrisen har Ålands musikinstitut (ÅMI) skött all undervisning på distans sedan i mars. Det blev en annorlunda termin, men det gick, säger rektor Björn Blomqvist.
– Jag är jättestolt över personalens insats.

Den grafiska manualen för den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum är nu klar och redo att användas. Slogan för firandet är ”Hundra år av egensinne”.

Harrys el, Kylcenter och Karlssons gräv slutför samlingshuset i Jomala. Projektet ska vara slutfört innan skolstart.

Med anledning av coronarestriktionerna har många lokaler stått oanvända under en längre tid. ÅMHM uppmanar nu fastighetsägare att spola igenom alla vattenledningar för att minimera risken att någon drabbas av legionärsjuka.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) riktar skarp kritik mot att beredskapslagen har satt självstyrelsen ur spel.
– Eftersom vi har självstyrelse borde vi kunna ges det förtroende som vi har i vanliga fall, säger hon.

Oasens förbundsdirektör Arsim Zekaj är beredd att minska sin arbetstid med upp till 50 procent för att spara pengar.
– I ett trängt läge måste man givetvis vrida och vända på allt, säger han.

Det blir ingen Röda korsmarknad den 1 augusti.

Den 10 juni ges domen mot den 45-åriga kvinna som stod åtalad för mordförsök efter en våldsam bilfärd i Mariehamn i höstas.
I dag behandlades sinnesundersökningen av kvinnan i tingsrätten.

Från och med i morgon går åter Tallink Siljas Baltic Princess och Galaxy in till Mariehamn.

Mariehamns hamn har öppnat för trafik och i och med det tar Rosella nu emot ett begränsat antal passagerare.
– Men det finns en stark rekommendation att undvika onödiga resor, säger Kim Westman som är stationschef på Ålands sjöbevakningsstation.

Landskapsregeringen vill få makt över bestämmelserna om restriktioner under coronapandemin.
I en skrivelse till Finlands regering skriver man att regionala myndigheter bör få ansvaret i stället för allmänna riksomfattande beslut.
– Jag tror inte att vi hade satt samma stränga tidsgränser som man gjort nu för restaurangerna, säger socialminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Barn i bild

Fler nyheter