Publicerad 12 mars 2020 kl. 11:50

Flera testade men ännu ingen corona på Åland

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

– Ett flertal personer har testats på Åland men ingen har testat positivt, det säger landskapsläkare Knut Lönnroth på landskapsregeringens presskonferens om coronaviruset.

Landskapsregeringen höll i dag presskonferens för att uppdatera om coronaläget. På plats finns bland andra lantråd Veronica Thörnroos, landskapsläkare Knut Lönnroth, social- och hälsominister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen och förvaltningschef Dan E. Eriksson. 

– Enligt min bedömning är vi väl informerade. Och i den utsträckning man kan ha kontroll så har vi det, säger lantråd Veronica Thörnroos (C) inledningsvis. Hon lämnar därefter över till Knut Lönnroth, landskapsläkare, som nu går igenom läget på Åland och i Finland. 

– Situationen har ändrats ganska snabbt. Det har i Finland skett samma förändring som i Sverige, säger han.

Han meddelar också att flera personer har testats på Åland men att ingen har testat positivt. 

Därefter berättar han vad som sades på den presskonferens som hölls av Finlands regering på torsdagseftermiddagen. 

Man går nu över till fas 2, där risken är stor att fall av coronavirus kommer att inträffa på Åland. 

Tre uppmaningar gäller från finsk sida. Det första är att man nu i Finland säger att stora evenemang ska ställas in. Detta görs inte med tvång, utan ska i första hand ske frivilligt. 

Det andra är en rekommendation att man inte ska resa. Resorna gäller överallt. Även här är det en uppmaning. Knut Lönnroth säger att man nu måste titta närmare på var gränserna ska dras, exempelvis vad gäller resor från Åland till Finland.

Det tredje är att om man har rest utomlands bör man nu komma överens med sin arbetsgivare att om det är möjligt jobba hemifrån. Nu är det en rekommendation oavsett var man varit. Det är inget tvång, framhåller Knut Lönnroth. 

Ytterligare en viktig punkt är att vara försiktig med kontakt med riskgrupper. Är man sjuk ska man inte ha kontakt med dessa personer. Är man helt frisk är det svårare gränsdragning, och här gäller mycket sunt förnuft, säger Knut Lönnroth. 

Breda åtgärder gällande exempelvis skolstängningar är något som man får diskutera vidare. 

Knut Lönnroth uppmanar också till att inte skaka hand, hålla avstånd, tvätta händer och nysa och hosta i armvecket. Han säger också att känner man sig dålig så ska man stanna hemma från arbetet. 

Jeanette Pajunen säger att man på ÅHS har bildat en styrgrupp. De ska sammanträda på fredag och på basen av den nya information man fått i dag kommer man eventuellt gå ut med nya direktiv. Detta görs på fredagen.

Det man ska göra är om man har symptom ska man kontakta ÅHS. Man ska inte gå dit utan ringa. Hon säger också att man ska tänka sig för innan man reser. 

Knut Lönnroth säger att oavsett var man har varit och har symptom så ska man ringa till ÅHS. Det spelar alltså ingen roll var man har varit längre, det räcker med att man har varit i Stockholm. Om det här får man mer information av THL under morgondagen. 

Veronica Thörnroos säger att det blir en presskonferens klockan 15 på fredagen. 

Veronica Thörnroos berättar också att man på torsdagsmorgonen höll ett möte med alla stora företagsledare med anledning av det ekonomiska läget till följd av coronaviruset. 

KHS-eleven Emil Högbäck kan rabbla över 1.000 pi-decimaler och har vunnit skolans pi-tävling två år i rad.
– Jag tänkte att det skulle vara kul att kunna, säger han om hur han hittar motivationen.

På tisdag öppnar Ålands idrottscenter upp sitt gym och sin idrottshall igen. Detta trots rekommendationerna att hålla stängt.

– Det här gör vi för att stöda motionen och för att stimulera den efterfråga som finns, säger vd Regina Lindblom.

Landskapsregeringen kan varken omfatta eller förstå att den åländska sjukvårdens behov av gränsöverskridande personal inte tillmötesgås av regeringen i Helsingfors. Det framför man i ett brev till statsminister Sanna Marin (SDP).
– Vi vill närmare ta del av den analys som legat till grund för beslutet, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Undantagstillståndet i Finland har visat att det finns stora brister i självstyrelselagen. Nu flaggar tunga politiker för att det kommer bli en ny fråga i revisionen av självstyrelselagen.
– Det är klart att det inte blivit som vi trott att det skulle fungera, säger lagtingets talman Roger Nordlund (C).

I juli förra året skickade Max Bärnas en flaskpost från familjens stuga i Österbotten. Döm om hans förvåning när den i söndags hittades i Geta – av dagiskompisen Luca Clemes och hans kusiner. 

Ett tiotal provsvar har inkommit till ÅHS sedan i måndags, men inget nytt fall har konstaterats.
Här följer Ålandstidningens direktreferat av dagens pressinformation:

Finlands regering avsätter 600 miljoner i lånegarantier till rederierna. Det framkom när regeringen presenterade sin nya tilläggsbudget, den största i landets historia.

I Brändö-Kumlinge församling har prästen Kent Danielsson tagit till nya grepp för att nå ut till församlingen under rådande omständigheter. Gudstjänster, högläsning och meditation är några saker som han delar med sig av.

Eftersom Gränsbevakningens arbetsinsats nu är riktad mot gränskontrollerna rekommenderar man människor att inte åka ut till skärgården.
– Det är statistisk fakta att ju fler människor som rör sig i ett område, desto större är också olycksfrekvensen där. Det är självklart att allt utöver gränskontrollerna påfrestar vår redan ganska påfrestade personal, säger Kim Westman, stationschef på Ålands sjöbevakningsstation.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström beklagar att Finlands regering omöjliggör för svenska läkare att arbeta på Åland.
– Det optimala hade varit att ha samma regler som för finsk personal som jobbar i Sverige, säger han.

Mariehamns skolor ska erbjuda de elever som får distansundervisning att hämta skollunch från sin skola. Det beslutade bildningsnämnden i Mariehamn vid ett möte i går. 

Finlands regering har beslutat att stänga passagerartrafiken från utlandet till Finland. Det innebär att efter långfredagen kommer ingen att kunna ta färja från Sverige till Åland.
– Finlands regering vill inte Åland något illa. Vi vill också att Åland ska klara coronakrisen med så få smittade som möjligt, säger Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) till Ålandstidningen.

Landskapsregeringen (LR) tycker att den finska regeringens beslut om att sjukvårdspersonal från Sverige ska sitta i karantän ska ändras.
– De har inte full förståelse för att vår sjukvård bygger på utbyte med Sverige, säger lantrådet Veronica Thörnroos (C).

Barn i bild

Fler nyheter