Publicerad 9 april 2020 kl. 12:45

LR har skickat nytt brev till Finland

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Regeringen i Finland har fortfarande inte hört av sig till landskapsregeringen. Därför beslutade LR i dag att skicka ett nytt brev, det berättade lantrådet Veronica Thörnroos (C) under dagens presskonferens.

Nu börjar presskonferensen.

Veronica Thörnroos hälsar välkommen och säger att avrapporteringen med myndigheterna i morse visar att allt fortfarande är lugnt.

Landskapsregeringen har skickat ett nytt brev till regeringen i Finland.

De säger att de förväntar sig ett besked därifrån.

Detta med anledning av att de inte hört något efter det tidigare beslutet om att stoppa svenska läkare.

Räddningschef Lennart Johansson är på plats och ska informera.

-Vi uppmuntras till att vara aktiva och röra på oss. Men det gäller att fokusera och skapa uthållighet för att minska risken för smittspridning.

Inom räddningstjänsten har man vidtagit åtgärder med fokus på att minimera risken för smittspridning.

Det underlättar om de inte behöver göra onödiga utryckningar.

De vill nu förtydliga regelverken för eldning utomhus.

Nu är det varning för gräsbrand.

Det betyder att det är en upplysning till allmänheten att man ska vidta stor försiktighet i samband med eldning.

När en varning för skogbrand råder är det förbud mot eldning, men en sådan råder inte just nu.

Inom tätbebyggt område är det alltid eldningsförbud. Detta gäller i Godby och Mariehamn.

Om man ändå eldar nu vill räddningsverket påminna om att det alltid är förenat med risk.

Tänk på att förbereda för att kunna släcka.

Ta fram vattenslangar, hinkar med mera INNAN du börjar elda.

När det blåser är det farligare att elda.

Undvik att elda nära byggnader.

Röj undan torrt gräs och annat material.

Elda aldrig ensam.

Ha ordentliga kläder som ska vara ett skydd.

Kontrollera flera gånger efter att du slutat elda. Den som eldar är ansvarig för följderna.

Markbränder sprider sig snabbt. En markbrand kräver i regel flera brandkårer och de vill nu i största möjliga mån stanna på stationerna för att minska risk för smittspridning.

Det är arbetskrävande med en mark- eller skogsbrand.

Till de som inte har förbindelseväg till sitt fritidsboende bistås brandkårerna av gränsbevakningen. Och de har också just nu omfattande utökade arbetsuppgifter.

Det kan därför ta längre tid att nå fram om olyckan är framme.

Vid behov ska ingen dra sig från att ringa larmnumret.

Lennart Johansson avslutar med att önska en glad påsk.

Minister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) nu.

Många frågor har kommit in gällande dagis.

Här är barnens bästa i fokus. De får vara på dagis och verksamheter ska inte slås ihop.

Det har kommit en fråga om barnomsorgen behöver anordna distansundervisning för barn i förundervisning om barnen är hemma.

Det behöver man inte göra.

Förundervisningen är frivillig.

Frågor om besöksförbud på äldreboenden och specialomsorgen har också kommit.

Förbudet är i kraft till på måndag, de förlängs och kommer fortfarande vara i kraft.

Jeanette Pajunen är på plats.

Hon berättar att det finns en onlinekurs för om man känner sig ensam, rädd, stressad eller arg.

Kursen börjar den 20 april.

Det går att delta i kursen anonymt.

Den vårdpersonal ska också få hjälp och stöd. De kommer också att få en onlinekurs.

Det gäller all personal som finns inom omsorg och hälso- och sjukvård.

Osäkra tider väcker ofta oro och ångest.

Den här kursen leds av psykolog och startar den 27 april.

Båda kurser är gratis.

Kursen går bland annat igenom stresshantering, hur man ska hantera utmaningar, att hantera egna krav på oss själva och etiska frågor.

Fråga: Hur tar ni hand om era patienter och klienter inom den vanliga psykiatrin?

-Där har man gått in för det att man tar hand om alla precis som förut. Avdelningen har full verksamhet och öppenvården sköts på distans.

-Fast vi har läkare exempelvis i Sverige så träffar de patienterna på distans.

Man tar också emot nya patienter, säger sjukvårdsdirektören.

Fråga: Det är fortfarande nio positiva svar. Hur många har blivit friska?

- Det har jag inget svar på.

ÅHS kommer heller inte uppdatera statistiken på sin hemsida när de är friska.

Fråga: En person som väntar på operation undrar hur lång fördröjning det kan bli nu när läkarna inte kommer hit från Sverige

- Vårdgarantin är satt ur system.

Det kommer att bli en operationskö som man får beta av sedan efter hand.

Akuta operationer och cancerbehandlingar fortsätter dock.

Fråga: Kan anhöriga gå på promenad med någon på ett äldreboende?

Knut Lönnroth svarar att han inte har svar just nu. Om man vill vara på den säkra sidan ska man undvika det här så långt det är möjligt

Besöksförbudet gäller boendet. Men det finns inget förbud för de boende att gå ut.

Om man vill göra detta är det ett par saker som är viktiga.

Man ska absolut inte göra det om man har minsta lilla symtom.

Om man har följt anvisningar på fysisk distansering, minskar det risken. Och man ska hålla avstånd. Och då pratar vi två meter.

Vill man vara försiktig kan man hålla sig från besöken, både inomhus och utomhus.

Det finns många detaljer som gör att det inte går att svara konkret på alla frågor. Man får använda sunt förnuft.

Fråga: Öppna gym, hur ska man tänka med det?

Om man väljer att gå och träna är det extra viktigt med handhygienen.

Man kan ha handskar på sig. Man ska hålla avstånd. Och med gymmaskiner är det viktigt att tvätta av, före och efter.

Johanna Fogelström-Dans är påplats.

Hon är barnombudsman och diskriminieringsombudsman.

Till henne kan man höra av sig med frågor som rör Ålands ombudsmannamyndighet.

- Hemmet är i de förhållanden det säkraste stället vi kan befinna oss på. Men för alla är det inte så. För somliga, kvinnor och barn framför allt, kan hemmet vara den farligaste platsen av alla.

- Nu med pandemin finns det i kölvattnet en annan pandemi. En våldspandemi.

Det här har uppmärksammats världen runt.

En ökning av den här typen av brottslighet syns nu, även i våra närområden.

Enligt polismyndigheten ser man inte den här ökningen än på Åland.

Samhället är under en ökad stress jämfört.

Den här stressen påverkar också barn.

Vi behöver vara uppmärksamma och vaksamma.

De vanliga skyddsfaktorer är inte på plats gällande barns trygghet och säkerhet.

Skolan är stängd, fritidsaktiviter är stängda.

Andningshål och frizoner är stängda.

Nu sitter vi i den här båten tillsammans.

- Jag vill uppmana alla att vara extra vaksamma och ta extra ansvar och visa civilkurage.

- Våga ingripa. Ring polisen.

- 112 ringer man också om det pågår en akut situation. Om det utspelar sig våld i ens närhet.

Om man känner oro kan man i vanliga fall ringa polisens vanliga nummer. Det är stängt under påsken.

Du kan i stället ringa 112. De slussar dig rätt.

Fogelström-Dans uppmanar också alla att ringa vänner och bekanta.

Vad gäller barn, om du har barn i din närhet, se dem, bekräfta, kolla hur de mår.

Misstänker du att allt inte står rätt till ska du göra en barnskyddsanmälan.

En rundringning har gjorts till barnskyddet runt om på Åland.

För det största området, Mariehamn, Jomala och Lemland, ser man en minskning.

Det här är jätteoroväckande.

Det betyder att det skydd som ska fånga upp barnen inte fungerar just nu.

25500 är numret till Kvinnofridslinjen.

Dit kan alla ringa, om man är utsatt men också om man är orolig för någon annan som är utsatt.

Man får vara anonym.

Man kan också ringa Tallbacken, Roks och Alternativ till våld.

Folkhälsan, Bris är andra man kan ringa och prata med.

- Om du bevittnar eller hör en situation där det pågår våld. Ring 112.

Har du oro ringer du polisen, 018-527100.

Polisen hälsar att det är en prioriterad fråga.

- Är du orolig för ett barn ska du göra en barnskyddsanmälan.

Fråga till Veronica Thörnroos. Angående ersättning från Finlands regering gällande kostnader. Enligt social- och hälsovårdsministeriet har de varit i kontakt med landskapsregeringen.

Veronica Thörnroos säger att ingen har kontaktat henne eller Annette Holmberg-Jansson eller ÅHS.

Fråga: Har lr hunnit bekanta sig med tilläggsbudgeten som Finlands regering presenterade. Hur kommer den Åland till del?

Vi har diskuterat den men några detaljer kan jag ännu inte gå ut med.

- Jag förstår att det finns ett intresse i att veta exakt hur mycket pengar Åland får. Men det går inte att säga nu.

Avräkningsbeloppet kommer att minska i miljonklassen. Det är lite tidigt att säga hur mycket. Vi samlar in uppgifter och försöker göra prognoser på lång och kort sikt.

Det förs nu regelbundna samtal mellan kommuner och landskapsregeringen och diskussioner förs med näringslivet. Vi försöker aktivt söka gemensamma lösningar.

Här är också facket viktigt. De måste också vara med och hitta gemensamma lösningar.

Fråga: En läsare med yrke som gör att den får resa, säger att den inte kan få konkreta svar hur det ska gå till.

Veronica Thörnroos säger att det inte är landskapsregeringen som ska svara. Hon hänvisar till Viking Line och gränsbevakningen.

Fråga: Om man vill resa men det inte finns biljetter. Vad gör jag då?

- Då gäller flyget. Och vid återkomst gäller 14 dagars karantänsliknande förhållanden.

Gällande förbud för körkort så gäller att fordonsmyndigheten har rätt att fatta beslut om det här.

Veronica Thörnroos uppmuntrar till att vara ute och röra på sig.

Landskapsregeringen har full beredskap hela helgen. Telefonlinjen är öppen.

Hon avslutar med att önska glad påsk.

Därmed avslutar vi direktuppdateringen från dagens presskonferens.

Landskapsregeringens beslut att inte erkänna läraren Henrik Löthmans yrkeskvalifikationer är inte lagenligt.
Det fastslår Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i en dom.

Den sexbrottsmisstänkta tidigare fotbollsspelaren i IFK Mariehamn ska fortsättningsvis hållas häktad. Det beslutade Ålands tingsrätt i dag.

På grund av coronakrisen har Ålands musikinstitut (ÅMI) skött all undervisning på distans sedan i mars. Det blev en annorlunda termin, men det gick, säger rektor Björn Blomqvist.
– Jag är jättestolt över personalens insats.

Den grafiska manualen för den åländska självstyrelsens 100-årsjubileum är nu klar och redo att användas. Slogan för firandet är ”Hundra år av egensinne”.

Harrys el, Kylcenter och Karlssons gräv slutför samlingshuset i Jomala. Projektet ska vara slutfört innan skolstart.

Med anledning av coronarestriktionerna har många lokaler stått oanvända under en längre tid. ÅMHM uppmanar nu fastighetsägare att spola igenom alla vattenledningar för att minimera risken att någon drabbas av legionärsjuka.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) riktar skarp kritik mot att beredskapslagen har satt självstyrelsen ur spel.
– Eftersom vi har självstyrelse borde vi kunna ges det förtroende som vi har i vanliga fall, säger hon.

Oasens förbundsdirektör Arsim Zekaj är beredd att minska sin arbetstid med upp till 50 procent för att spara pengar.
– I ett trängt läge måste man givetvis vrida och vända på allt, säger han.

Det blir ingen Röda korsmarknad den 1 augusti.

Den 10 juni ges domen mot den 45-åriga kvinna som stod åtalad för mordförsök efter en våldsam bilfärd i Mariehamn i höstas.
I dag behandlades sinnesundersökningen av kvinnan i tingsrätten.

Från och med i morgon går åter Tallink Siljas Baltic Princess och Galaxy in till Mariehamn.

Mariehamns hamn har öppnat för trafik och i och med det tar Rosella nu emot ett begränsat antal passagerare.
– Men det finns en stark rekommendation att undvika onödiga resor, säger Kim Westman som är stationschef på Ålands sjöbevakningsstation.

Landskapsregeringen vill få makt över bestämmelserna om restriktioner under coronapandemin.
I en skrivelse till Finlands regering skriver man att regionala myndigheter bör få ansvaret i stället för allmänna riksomfattande beslut.
– Jag tror inte att vi hade satt samma stränga tidsgränser som man gjort nu för restaurangerna, säger socialminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).

Barn i bild

Fler nyheter