Publicerad 15 oktober 2018 kl. 06:00

Majoriteten vill ändra parkeringsnormen

18 av 27 stadsfullmäktigeledamöter vill att staden omgående – före den nya delgeneralplanen för centrum klubbas i vår – fattar beslut om en ny, lindrigare parkeringsnorm.
Det visar Ålandstidningen kartläggning.

Kommentarer (4 st)

Stå på dig, Sirkka!! Det

Stå på dig, Sirkka!! Det passar nog för stadsfullmäktige att minska normerna eftersom de inte själva har parkeringsproblem. Om de besvärar sig att köra genom centrum och dess omgivning någon vardag ser de eländet: Alla trottoarkanter är fullpackade med bilar. Äldre personer får stanna hemma, eller far till Maxinge i stället, där finns parkering. Dessutom förstörs stadsbilden totalt, och trafiken hindras av de smala körfälten. Det gäller också Ålandsvägens matargator, Esplanadgatorna m. fl. Att ta bort all parkering vid Ålandsvägen förvärrade läget. Minskas normerna flyttas problemen ut på gatorna. Ta i stället bort tidsgränserna för parkering i stadens underjordiska parkeringar, börjande med Miramargaraget, så styrs dygnsparkerarna dit. Begränsa i stället parkeringstiderna på centrumgatorna till t.ex. 2 timmar i stället. Och slå inte ihjäl Ålandsvägen; avdela en del av de misslyckade nya tomma överbreda cykelgatorna för tidsbegränsad parkering. Bygger man nya bostäder skall naturligtvis byggaren se till att det finns parkering för invånarna. Har manmannte råd, så skall de inte bygga. "Vad är det för ena dårar som härjar i stan, glada som barn" säger visan.

"Barbro Sundback (S) svarar

"Barbro Sundback (S) svarar att ”den nuvarande diskussionen förefaller dikterad av stadspolitiker som jobbar för en viss fastighetsägare”. Övriga kommentar överflödiga. Kommunistfalangen bestående av Igge, Sundback, Tony med flera håller ställningarna. Är detta S officiella hållning?

Skarven har lämnat varvet i Tykö och är nu på väg tillbaka till Åland.

Viking Lines kvartalsrapport visar en lägre omsättning och ett resultat ännu mer på minus än samma period förra året. Enligt företagets utlåtande finns förbättringar på kommande.

Att få en guding framställd på middagsbordet är för många det allra finaste man som ålänning kan serveras. Ålandstidningens egna ”masterchefs” Jonas Abrahamsson och Staffan Lund har vågat sig på att ändra denna klassiker till något helt annat. Resultatet? En suverän gryta värd att föras vidare i generationer.

Ålandsdelegationen beslöt i går att avslå lagtingets anhållan om extra anslag på 45 miljoner euro för broprojekt.
– Renovering av gamla broar är landskapets ansvar och beträffande Gripöbron är frågan för tidigt väckt, säger ordförande Peter Lindbäck.
Finansminister Mats Perämaa är både förvånad och besviken.
– Jag är förvånad och tycker att ÅD går in på ändamålsenlighetsbedömningar som inte föreskrivs i självstyrelselagen, säger han.

Är det plan- och bygglagens fel att många byggprojekt i Mariehamn stoppas eller tar lång tid?
Runar Karlsson (C) anser att så är fallet, och vill därför att lagtinget ger landskapsregeringen i uppdrag att ta fram ett nytt lagförslag.
Och han har brett stöd för sin motion.

Ett år och tre månaders fängelse döms en man till av Ålands tingsrätt efter att ha fällts på 24 olika åtalspunkter. Dessutom har han drygt 6.000 euro att betala i ersättning till olika företag och personer.

Vid 12.30 i dag drabbades Tallink Siljas m/s Baltic Princess av ett elfel på Ålands hav. Två av fartygets fyra motorer är ur funktion.

I morgon kväll hålls det en föreläsning på Självstyrelsegården om våld i nära realtioner. En föreläsning som ordnas för både yrkes- och allmänna personer.

För cirka sju år sedan köpte ett åländskt företag tre parhus av en svensk leverantör. Företagets företrädare undertecknade avtalet i sitt eget namn.

Någon moms betalades inte för huspaketen. Nu yrkar tullen att mannen ska betala drygt 150.000 euro. Han riskerar även att straffas för grovt skattebedrägeri.

Ömsens rivningsanmälan för Boreniuska huset kan komma att stoppas på samma sätt som skedde med Dennis & Macke Ab:s byggnader. Ärendet ska tas upp av stadsstyrelsen nästa vecka.

– Politikerna får ta ställning, säger stadsdirektör Barbara Heinonen.

Det finns ingenting i regelverket som hindrar Ömsen från att riva bland annat Zeipels och Boreniuska huset redan den 6 maj.

Det som skiljer Ömsens rivningsanmälan från den som Dennis & Macke Ab gjorde 2017 är att det inte finns något beslut om byggnadsförbud i stadsplanen, enligt byggnadsinspektör Leif Andersson.

Obundna vill att staden ändrar sin förvaltningsstadga så att förtroendevalda kan delta i sammanträden på distans. Partiet har nu lyft frågan i en motion, som i går lämnades in till stadsfullmäktige, efter att Anton Göthlin (Obs), ersättare i stadsstyrelsen, lämnat in en begäran om befrielse från sitt uppdrag i samband med flytt till Bryssel.

Mats Löfström omvaldes under tisdagen till andra vice ordförande för svenska riksdagsgruppen.

Barn i bild

Fler nyheter