Publicerad 15 oktober 2018 kl. 06:00

Majoriteten vill ändra parkeringsnormen

18 av 27 stadsfullmäktigeledamöter vill att staden omgående – före den nya delgeneralplanen för centrum klubbas i vår – fattar beslut om en ny, lindrigare parkeringsnorm.
Det visar Ålandstidningen kartläggning.

Kommentarer (4 st)

Stå på dig, Sirkka!! Det

Stå på dig, Sirkka!! Det passar nog för stadsfullmäktige att minska normerna eftersom de inte själva har parkeringsproblem. Om de besvärar sig att köra genom centrum och dess omgivning någon vardag ser de eländet: Alla trottoarkanter är fullpackade med bilar. Äldre personer får stanna hemma, eller far till Maxinge i stället, där finns parkering. Dessutom förstörs stadsbilden totalt, och trafiken hindras av de smala körfälten. Det gäller också Ålandsvägens matargator, Esplanadgatorna m. fl. Att ta bort all parkering vid Ålandsvägen förvärrade läget. Minskas normerna flyttas problemen ut på gatorna. Ta i stället bort tidsgränserna för parkering i stadens underjordiska parkeringar, börjande med Miramargaraget, så styrs dygnsparkerarna dit. Begränsa i stället parkeringstiderna på centrumgatorna till t.ex. 2 timmar i stället. Och slå inte ihjäl Ålandsvägen; avdela en del av de misslyckade nya tomma överbreda cykelgatorna för tidsbegränsad parkering. Bygger man nya bostäder skall naturligtvis byggaren se till att det finns parkering för invånarna. Har manmannte råd, så skall de inte bygga. "Vad är det för ena dårar som härjar i stan, glada som barn" säger visan.

"Barbro Sundback (S) svarar

"Barbro Sundback (S) svarar att ”den nuvarande diskussionen förefaller dikterad av stadspolitiker som jobbar för en viss fastighetsägare”. Övriga kommentar överflödiga. Kommunistfalangen bestående av Igge, Sundback, Tony med flera håller ställningarna. Är detta S officiella hållning?

Finansministeriets förslag om vägskatt för tunga lastbilar åsidosätter helt Ålands behörighet. Landskapets remissvar är kritiskt och riksdagsman Mats Löfström säger att förslaget måste ändras.

– Det är ett komplicerat område där skatterna går in i varandra, men jag ska kontakta ministrarna. Beredningen måste göras om, säger han.

Allt var klart för att lagtinget slutligen skulle klubba igenom kommunreformen. Då begärde Liberalerna att frågan ska bordläggas för att oppositionen ska kunna analysera förslaget ytterligare.
Bakom det oväntade draget ligger talman Gun-Mari Lindholms nedlagda röst i omröstningen i måndags.
– Talmannens agerande tumlade till det i leden, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).

Mariehamns stad, Lemlands kommun och allmänheten har fram till den 7 december möjlighet att kommentera och anmärka på förslaget om att låta Järsö-Nåtöområdet bli en del av staden.
Stadsfullmäktige har tidigare ställt sig positiv till idén om en överföring. I dag tar stadsstyrelsen upp landskapets konkreta förslag på var de nya gränserna ska dras.

Ålandsvägen öppnas igen på söndag efter att ombyggnaden nu bedöms vara färdigställd.

Som Ålandstidningen skrev i går skjuts bygget av friidrottsarenan vid Ytternäs upp. Marken vid området måste sätta sig med hjälp av stora mängder sprängsten. 

– Vi vet inte var vi ska vara under tiden, säger friidrottstränare Christian Jansson.

En gemensam kommunal räddningsmyndighet tog ett stort steg mot förverkligande i går. På ett stormöte reddes de allra flesta frågetecknen ut.
– Jag skulle våga säga att vi till 99 procent har ett avtal, säger Harry Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Jomala.

Det kan inte uteslutas att polisen – genom att på olämpliga sätt förhöra stressade vittnen med narkotikaproblem – producerade en fullständigt vilseledande förundersökning.
Det säger den rånåtalade mannens ombud Trond Hornseth i Åbo hovrätt.

För att uppmärksamma internationella barndagen ordnade daghemmet Gullvivan under tisdagen en barnparad. Hela dagiset gick till butiken i samlad tropp med plakat och flaggor .
– Barnen är det allra viktigaste vi har, säger branträdgårdsläraren Rosita Westerberg-Grönroos.

Kaj Grundström tar över som ordförande för Mariehamns Pensionärsförening, MPF, efter Kaj-Gustav Sandholm.

Initiativtagaren Hanna Salmén, IF Finströmskamraterna och Åland United tilldelas årets Rädda barnen-pris för att i flera år ha arrangerat fotbollsskolan Annica Sjölund Summer Camp för tjejer.

I kväll får infrastrukturnämnden flera svar om den första etappen av Ålandsvägens ombyggnad.

Kantstenarna och tjärasfalten hör till det som tas upp i tjänstemännens beredning.

Vad betyder effektivisering mer än nedläggning av lokal service? Och hamnar fullmäktige i finkan om Eckerö motsätter sig reformen?

Det var två av frågorna som oroade Eckeröbor under måndagskvällen ställde till utredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson.

Staden måste placera ut stora mängder sprängsten på platsen för den planerade friidrottsarenan i Ytternäs. Annars riskerar den nya anläggningen att sätta sig.
Åtgärden betyder att invigningen försenas till sommaren 2020 – och att friidrotten därmed står utan löparbanor den våren.

Barn i bild

Fler nyheter