Publicerad 21 oktober 2019 kl. 16:44

Nytt yttrande i fornminnestvist

”Fastighetsägaren kan styra sin markanvändning så att de aktuella fornlämningarna inte behöver beröras”.

Det skriver landskapsregeringen i ett nytt yttrande i tvisten om flera fornlämningar i Långbergsöda, Saltvik.

Obunden samling lanserar partisekreteraren Christian Wikström som infrastrukturminister i den kommande landskapsregeringen.

– Det stämmer, det är roligt att få förtroendet, säger han till Ålandstidningen.

I ett brev från finansminister Mika Lintilä (C) och Ålands- och justitieminister Anna-Maja Henriksson (Sfp) garanterar den finska regeringen att Ålands avräkningsgrund för klumpsumman kommer att höjas.
– En bra dag för Åland, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Ett resurscenter för skolpsykologer skulle medföra flera fördelar. Det fastslås i en utredning som Sandra Rasmussen nu lämnat till landskapsregeringen. 

– Med ett team blir tillgången av skolpsykologer bättre och mer jämlik för elever och lärare runtom på Åland.

Post-och logistikfacket Pau säger nej till dagens medlingsförslag, medan servicearbetsgivarna Palta var beredda att godkänna det.

Ålands specialmedarbetare i EU-parlamentet, Anton Nilsson, slutar sitt jobb för Nils Torvalds (SFP) på fredag.
– Jag börjar en tjänst vid kommissionen på måndag. Min efterträdare lär tillträda i början av nästa år.

Emil Eriksson har utsetts till ny vd på Ålands radio och tillträder efter årsskiftet.

Omsorgsförbundet betalar dröjsmålsränta på de obehöriga närvårdarnas lönekorrigeringar endast från 30 dagar efter att de ansökte om ränta.

– Enligt facket har jag fått 1.800 euro för lite, säger närvårdaren Margita Vieru.

Flera vattenägare i Haga samfällda vatten vill se nya krafttag mot tjuvfisket på Åland och efterlyser ny lagstiftning för att råda bot på problemet.
– Hela Åland är drabbat. Men vi är nog särskilt utsatta, säger Karl-Göran Holmroos.

På torsdag tar stadsstyrelsen ställning till om staden ska sälja bolaget Enerexit till Mariehamns energi.
Den verksamhet som har förorsakat en förorening ska stå för kostnaden för att åtgärda den, skriver stadsledningen i beredningen.

Landskapsregeringen (LR) skärper tonen gentemot Finlands regering inför besöket i grundlagsutskottet i dag.
I ett utlåtande skriver LR att man vill att utskottet ska uppmana den finska regeringen att garantera att klumpsumman höjs.

Barnrättsveckan uppmärksammar i år 30-årsjubileet av konventionen om barnets rättigheter.

Det finns tre problem, säger socialminister Wille Valve (MSÅ) om den rådande situationen med placeringar av barn och unga som är i behov av ett alternativt boende och vård. 

– På Åland finns ingen fungerande marknad, i Finland är språket hindret och i Sverige förbjuder man internationella tvångsplaceringar.

Sammanlagt 39 barn och unga från Mariehamn, Jomala och Lemland är i dagsläget placerade i familjehem eller på institution. Av dessa bor tio stycken i Sverige i ett familjehem eller på ett HVB-hem. 

Men varken i Sverige eller Finland finns just nu möjligheten till ett boende med begränsad rörelsefrihet.

Barn i bild

Fler nyheter