Publicerad 14 februari 2020 kl. 06:00

Sammanslagning av energibolag sågas i rapport

Bristerna i ägarstyrningsprocessen och avsaknaden av strategiskt ledarskap i linje med stadens målsättningar hotar tillintetgöra de mål staden haft med sammanslagningen av Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Energi Ab. Det skriver KPMG i sin uppföljning av effekterna från sammanslagningen av stadens energibolag.

En person har isolerats på sjukhuset och vårdas som misstänkt smittad av coronaviruset. Definitiva provsvar väntas under fredagen. Innan det kommer ÅHS inte att inleda någon smittspårning.
– Det inget behov av att vidta ytterligare åtgärder, säger klinikchef Tora Woivalin.

Ålands hälso- och sjukvård meddelar i ett pressmeddelande att man testat en person som misstänkt smittad med coronaviruset. Svar om personen i fråga är smittad väntas sent på fredag eftermiddag.

Finlands regering har i dag fått information om läget med coronaviruset och hur landets beredskap är inför en eventuell smittspridning. I ett pressmeddelande skriver statsrådet: ”som helhet bedömt har Finland god beredskap för att viruset sprids.

Social- och hälsominister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) kallar till presskonferens i morgon för att informera om landskapets beredskap för coronaviruset.

I dag fick familjen Strandvik äntligen ett definitivt besked. Den 9 mars får de lämna det coronadrabbade i karantän satta hotellet på Teneriffa.
– Nu kan man ju styra upp något med jobb och sådant, säger Thomas Strandvik.

Viking Lines aktieägarförening vill att mindre ägare ska få vara med och bestämma i bolaget, säger ordförande Roger Jansson. Han framförde åsikten på ett möte med rederiets styrelse.

Landskapsregeringens förvaltningschef Dan E Eriksson säger att Datainspektionens verksamhetsberättelse får stå för sig själv.
– Var och en får dra sin egna slutsatser.

Det är lätt att en person som diagnosticerats med en minnessjukdom blir sittande hemma i stället för att få möjlighet att komma till en dagverksamhet när det finns behov av det. Kommunerna har heller inte möjlighet att ha en uppsökande verksamhet eftersom de inte vet vem som är i behov av hjälp.

Inom landskapsregeringens förvaltning finns en utbredd kultur där synpunkter, kritik eller avvikande beteende sällan välkomnas. Det skriver myndighetschef Joakim Söderberg i Datainspektionens verksamhetsberättelse för 2019.

Viking Lines aktieägarförening vill att mindre ägare ska få vara med och bestämma i bolaget, säger ordförande Roger Jansson. Han framförde åsikten på ett möte med rederiets styrelse.

Antalet ärenden som nått klientombudsmannen vad beträffar missnöje om barnskydd har ökat från 10 till 70 på bara två år. Det framgår av Ålands ombudsmannamyndighets verksamhetsberättelse som presenterades i går. – Det är anmärkningsvärt, säger patient- och klientombudsman Benjamin Sidorov.

Sommaren 2010 hittade ett dykarlag under ledning av Christian Ekström ett vrak utanför Föglö som visade sig vara betydligt intressantare än han först trodde.
Det var starten på en mediecirkus av stora mått och ledde till prisrekord på champagneauktionen 2011. Kritik och avtagande intresse gjorde dock att det nu varit tyst i flera år.

Familjen Strandvik vet ännu inte hur länge de behöver stanna på hotellet på Teneriffa, som satts i karantän på grund av coronaviruset.
– Vi har inte fått någon information alls, säger Harriet Strandvik på onsdagseftermiddagen.

Barn i bild

Fler nyheter