Publicerad 13 november 2019 kl. 16:43

Skarven försenas till fredag

Ms Skarvens pågående dockning försenas ytterligare.
Nu väntas hon återvända till Föglötrafiken på fredag morgon.

Rättegången i Cdon-målet om grovt skattebedrägeri fortsätter den här veckan med vittnesförhör. I dag på förmiddagen hördes den tidigare vd:n i moderbolaget Cdon Mikael Olander, som även var styrelseordförande i Cdon Alandia 2007-2011.
– Jag hade ingen insyn i detaljerna och vi fick aldrig några anmärkningar från myndigheterna.

Finans- och näringsutskottet riktar kritik mot både infrastrukturavdelningen och ÅHS för att de inte tidigare förutsett ökade kostnader. I övrigt föreslår utskottet att tilläggsbudgeten för 2019 respektive 2020 ska godkännas.

Ett utbrott av scharlakansfeber har utbrutit på ett daghem i Mariehamn.
– Det är en vanligt förekommande sjukdom som botas med antibiotika och behandlas i öppenvården, säger klinikchef Christian Johansson på ÅHS.

Företagaren Mikael Holm döms till ett 23 månader långt, villkorligt fängelsestraff för tre penningtvättsbrott.
Enligt Egentliga Finlands tingsrätt måste han, som erfaren affärsman, ha förstått att han hanterade stulna medel i anslutning till torrlastaren Cleopatra.

Socialnämnden ska på onsdag ta beslut om eventuell uppsägning av den lekparksverksamhet som staden köper in från Folkhälsan på Åland. Avtalet gäller fram till 1 januari 2021, men förslaget som ligger är att staden ska förhandla med Folkhälsan om att säga upp avtalet i förtid, från och med 1 juli i år.

Företagaren Mikael Holm döms till ett 23 månader långt, villkorligt fängelsestraff för penningtvättsbrott.
Enligt Egentliga Finlands tingsrätt begick han åren 2014–2015 två fall av grov penningtvätt och ett fall av penningtvätt av oaktsamhet.

Gratulationer från både Finlands och Sveriges regeringar har nu landat hos den nytillträdda landskapsregeringen.

Ett trähus på Ålandsvägen fick i gatusynen 2015 flera anmärkningar för sitt dåliga skick. Flera uppskov senare beslöt stadens byggnadsnämnd i tisdags att bevilja ytterligare två års tidsfrist.
– I och med att det planeras så omfattande renovering såg man ingen mening med att ställa krav på fasaden nu, säger vikarierande byggnadsinspektör Billy Eriksson.

Fler åländska företag än vanligt tycks ha problem att betala sina skulder i vinter.
– Det kan bero på att restskatterna förfallit tidigare än vanligt och då kanske annat blir obetalt, säger Jan Kangashaka på Företagsbyrån.

Ett trähus på Ålandsvägen fick i gatusynen 2015 flera anmärkningar för sitt dåliga skick. Flera uppskov senare beslöt stadens byggnadsnämnd i tisdags att bevilja ytterligare två års tidsfrist.

– I och med att det planeras så omfattande renovering såg man ingen mening med att ställa krav på fasaden nu, säger vikarierande byggnadsinspektör Billy Eriksson.

En bil körde vid elvatiden på söndagsförmiddagen av vägen i Knutsboda, Lemland.

En utdragen tvist mot landskapsregeringen om obetalda löner och andra ersättningar på färjor i landskapets regi har fått sin lösning. Finlands maskinbefälsförbund och landskapsregeringen har nu ingått ett förlikningsavtal.

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius motsätter sig inför onsdagens möte stadsutvecklingsnämndens ändringsförslag i delgeneralplanen för centrum.
”Om skyddet hänger enbart på fastighetsägarnas vilja är risken stor att staden oåterkalleligt går miste om den lokala identiteten”, skriver hon i beredningen.

Barn i bild

Fler nyheter