Valdebatt på Alandica

Visit Ålands nya destinationskampanj #MittÅåå, har skapat stort engagemang på sociala medier. Så här kan ett exempel på #MittÅåå se ut. Foto: Visit Åland
Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

Visit Ålands kampanj skapar stort engagemang

Visit Ålands nya destinationskampanj #MittÅåå, har enligt föreningens mätningar nått över en miljon unika användare på sociala medier. – Målet med kampanjen var att skapa engagemang om Åland på sociala medier, säger Björn Wennström på Visit Åland.

LR beviljar Svinryggen deponi Ab investeringsstöd för uppförande av en biogasanläggning för bioavfall på Åland.

Infrastrukturnämnden bröt inte mot lagen när man antog Ålands schakts anbud för vägarbetena på Storagatan 2016, trots att det fanns vissa formella brister i bolagets anbudshandlingar.
Enligt Ålands förvaltningsdomstol inverkade inte bristerna på jämförelsen av anbuden.

Deras valskyltar togs bort eller förstördes upprepade gånger. Nu har Sanna och Rolf Söderström i Eckerö tröttnat och väljer att polisanmäla skadegörelsen.

Daniel Sjölund har bestämt sig. Efter pågående säsong ”lägger han skorna på hyllan” för att ta till en gammal klyscha.
– Jag ville avsluta karriären med minst ett år i IFK. Men jag känner redan nu att det är läge att lägga av, säger 36-åringen.

Den åländska boxaren Robert Helenius krävs på drygt 80.000 euro i en tvist som har sitt ursprung fem år tillbaka. Det första sammanträdet i ärendet ägde rum i tingsrätten i går.

EU inför en nollkvot för riktat torskfiske i östra Östersjön under 2020
– Eventuellt kan ett visst åländskt torskfiske fortsätta i forskningssyfte, säger fiskeribyråns chef Jenny Eklund-Melander.

Ålands radio och tv:s jakt på en ny vd har resulterat i 14 ansökningar. Nu vidtar en process där en rekryteringsgrupp ska gallra fram en slutlig vd.
– Huvudsaken är att man har ett teknikintresse och ledarskapsförmåga, säger styrelseordföranden Mia Hanström.

Ålandstidningens unga valpanel har mött lantråd Katrin Sjögren (Lib) och Centerns ordförande Veronica Thörnroos för att få konkreta svar på sina frågor.
– Jag är glad att de tog upp kollektivtrafiken. Det är något där jag verkligen vill se en förändring, säger Siri Moberg.

Viking Line ställs i Svenska Yle:s undersökande tv-program Spotlight till svars för ett antal problem på rederiets fartyg de senaste åren.
– En del av de arbetsmiljöfall som tas upp är gamla och redan åtgärdade och beträffande sjösäkerheten är flera saker som framförs direkt felaktiga, säger rederiets informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström. till Ålandstidningen

Gårdagskvällens beslut om fiskekvoterna i Östersjön för 2020 drabbar Åland hårt. Det innebär en minskning av fisket av strömming och vassbuk. Kvoten för lax sänks ytterligare, och riktat torskfiske i östra Östersjön upphör helt.

Mariehamn sparkar nästa vecka åtminstone delar av Enerexit Ab:s styrelse. Det uppger stadens ägarrepresentanter till Ålandstidningen.
– Enerexit Ab:s styrelse har brustit i informationen till ägaren, säger stadens ägarrepresentant Barbara Heinonen.

Statsminister Antti Rinne (SDP) besökte under måndagen Åland. Som landskapsregeringens gäst gjorde han företagsbesök, intog en arbetslunch och förde ett öppet samtal med bland andra Socialdemokraternas partiordförande Camilla Gunell på stadsbiblioteket.
– Den åländska regeringen är lätt att samarbeta med, säger han.

En personbil och en moped kolliderade vid halv fyra-tiden på måndagen på Hindersbölevägen i Mariehamn.

Barn i bild

Fler nyheter